Chip z MIT-u naśladuje synapsy.

Gdy profesor neurobiologii Dean Buonomano z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) zapoznał się z układem scalonym symulującym pracę synaps ludzkiego mózgu stwierdził, że reprezentowany przez chip poziom biologicznego realizmu jest zadziwiający.
Naukowcy od dziesięcioleci próbują stworzyć układ scalony, który mógłby symulować ludzki mózg. Uczeni z MIT (Massachusetts Institute of Technology) dokonali olbrzymiego kroku naprzód. Zbudowali chip wykorzystujący około 400 tranzystorów, które symulują pracę pojedynczej synapsy. Każda z synaps w mózgu łączy ze sobą dwa neurony. Nasze mózgi posiadają około 100 miliardów neuronów, a każdy z nich tworzy liczne synapsy łączące go z wieloma innymi neuronami. Czytaj dalej

Polscy naukowcy odkryli rolę enzymu MMP-9 w rozwoju padaczki.

Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jako pierwsi na świecie odkryli rolę enzymu MMP-9 w rozwoju padaczki u gryzoni. Ich odkrycie daje nadzieję na opracowanie w przyszłości nowych leków dla osób chorych na padaczkę. Badacze zaobserwowali, że w niektórych synapsach mózgu występuje enzym MMP-9, który trawi inne białka na zewnątrz komórek, a jego nadmiar zwiększa ryzyko rozwinięcia się epilepsji. „Nasze doświadczenia pokazały istnienie nowego mechanizmu działania synaps i rozwoju padaczki. Jest to podstawą do rozpoczęcia badań nad rolą MMP-9 w padaczce u ludzi” – powiedział PAP dr Grzegorz Wilczyński, kierownik Pracowni Neuromorfologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Uzyskane wyniki są owocem współpracy pomiędzy zespołem dr. Wilczyńskiego i zespołem prof. Leszka Kaczmarka z tegoż Instytutu. Czytaj dalej

Magnezowa pamięć!

Najnowsze badania pokazują, że podwyższony poziom magnezu w mózgu usprawnia pamięć i uczenie u młodych oraz starszych szczurów. Oznacza to, że zwiększenie podaży magnezu również w przypadku ludzi stanowi wartościową strategię wspomagania zdolności poznawczych. Prawdziwa jest też zapewne odwrotna zależność i zbyt niski poziom tego pierwiastka przyspiesza pogorszenie pamięci u starzejących się osób (Neuron). Profesor Guosong Liu, dyrektor Centrum Uczenia i Pamięci z Tsinghua University w Pekinie, podkreśla, jak ważne jest zidentyfikowanie dietopochodnych czynników, które korzystnie oddziałują na synapsy ? rejony komunikacji między neuronami. Czytaj dalej

Replika ludzkiego mózgu powstanie w ciągu 10 lat?

Cyfrowy model, który będzie imitował funkcje ludzkiego mózgu, powstanie w ciągu 10 lat – prognozuje szwajcarski neurobiolog na łamach serwisu internetowego „AlphaGalileo”. „Jestem absolutnie przekonany, że technicznie i biologicznie będzie to możliwe. Jedyna niewiadoma to finanse. Taki projekt jest niezwykle kosztowny” – tłumaczy prof. Henry Markram z Ecole Polytechnique Federale w Lozannie w Szwajcarii. Czytaj dalej

Mózg rozwija się jak miasto!

Można dostrzec uderzające podobieństwo między rozwojem mózgu a rozwojem miasta – pisze amerykański naukowiec na łamach periodyku naukowego „Complexity”. W obu przypadkach mamy do czynienia z podobnymi prawami, które rządzą każdą z tych struktur. Mark Changizi, neurobiolog z Rensselaer Polytechnic Institute w Stanach Zjednoczonych, dowodzi, że można wskazać interesujące analogie pomiędzy ewolucyjnym narastaniem złożoności mózgu a rozwojem miast, które swoją organizacją przypominają mózg. Wskazując podobieństwa, Changizi kładzie nacisk na wewnętrzną komunikację, niezbędną dla obu typów struktur. Czytaj dalej