Medycyna komórkowa Dr Ratha- Mikroskładniki odżywcze redukują szkody wywołane przez leki na receptę.

W sytuacji, kiedy ponad 65% Amerykanów zażywa jeden lub więcej leków farmaceutycznych, trzeba koniecznie mieć świadomość nie tylko ich szkodliwych skutków ubocznych, ale i związanych z tym kosztów. Według szacunku z roku 2008 Amerykanie wydają ponad 205 mld dolarów rocznie na leki na receptę. Jednakże wbrew powszechnemu przekonaniu ludzie starsi nie są jedyną grupą zażywającą zbyt dużo leków. Leki dla dzieci to jeden z najszybciej się rozwijających biznesów farmaceutycznych.

Więcej… Czytaj dalej

Ruch opłaca się nawet w starszym wieku.

Seniorzy, którzy codziennie przez co najmniej 25 minut oddają się umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej, zażywają mniej leków na receptę i rzadziej w nagłych przypadkach trafiają do szpitala – wykazało badanie opublikowane w magazynie „PLOS ONE”. Wynika z tego, że konieczne są programy motywujące starsze osoby do pozostawania aktywnymi. Mogłoby to przynieść korzyści służbie zdrowia i potencjalnie zmniejszyć koszty w tym sektorze. Badacze z Uniwersytetu w Bristolu posłużyli się danymi na temat 213 osób w wieku średnio 78 lat. Ci, którzy ćwiczyli mniej niż 25 minut dziennie – szybko chodzili, jeździli na rowerze, czy pływali – otrzymywali o 50 proc. więcej recept w kolejnych 4-5 latach niż ci, którzy byli bardziej aktywni. Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia: pielęgniarki będą mogły wypisywać recepty na określone leki.

Od 2016 r. pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magistra zyskają prawo wypisywania recept na określone leki – przewiduje projekt noweli przygotowany przez resort zdrowia. Projekt jest obecnie w konsultacjach społecznych. Projektowana nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw to jedna z propozycji przygotowanych przez ministra zdrowia w ramach tzw. pakietu kolejkowego. Celem zmian ma być poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Czytaj dalej

OZZL do premiera i ministra: niektóre przepisy dot. recept korupcjogenne.

Niektóre przepisy dotyczące wypisywania recept mają charakter korupcjogenny – ocenił w liście do premiera i ministra zdrowia OZZL. Chodzi o konieczność wskazania konkretnego leku, zamiast nazwy międzynarodowej, aby móc określić poziom jego refundacji. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) w wydanym w czwartek oświadczeniu poinformował, że wysłał w tej sprawie listy do premiera Donalda Tuska i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Czytaj dalej

Eksperci: antybiotyki powinny być dostępne wyłącznie na receptę.

Antybiotyki powinny być dostępne wyłącznie na receptę, tymczasem w wielu krajach, m.in. również w Polsce, są w wolnej sprzedaży – alarmowali w czwartek specjaliści na konferencji prasowej w Warszawie. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającego 18 listopada Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. W tym roku jest on poświęcony samoleczeniu, które jest jednym z głównych powodów wzrastającej oporności na antybiotyki wielu infekcji bakteryjnych. Czytaj dalej

Osobiście do lekarza – nawet po receptę

Pacjenci na Podlasiu muszą zgłaszać się po recepty osobiście. To efekt kar, jakie NFZ nałożył na lekarzy m.in. za wypisywanie recept „zaocznie” pacjentom, którzy w tym czasie przebywali w szpitalu. W sumie lekarze zapłacą 23 tys. złotych i jak zapowiada NFZ, na tym się nie skończy – kary mogą być w ciągu roku nakładane wielokrotnie. W odpowiedzi na stanowisko NFZ Lekarze zrzeszeni w Podlaskim Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie przygotowali informacje dla pacjentów o zmianie w zakresie wypisywania recept. Zmianie, którą wymógł na nich płatnik. Od 20 czerwca w widocznych miejscach w praktykach, będą wisiały plakaty z hasłem: „NFZ zdecydował, że po recepty pacjent musi zgłosić się osobiście”. Pacjenci w czasie wizyty otrzymają także ulotki z informacjami. Czytaj dalej

NFZ: w 2012 r. ponad 23 tys. recept wypisanych nieprawidłowo.

Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia zakwestionowali w ubiegłym roku ponad 23 tys. recept na leki refundowane o wartości ponad 1,6 mln zł. Na apteki nałożono łącznie prawie 33 tys. zł kar umownych – dowiedziała się PAP w centrali NFZ. NFZ przeprowadził w 2012 r. 1076 kontroli w aptekach, 938 z nich zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Fundusz podkreśla, że, mimo iż wzrosła znajomość i poprawność stosowania przepisów, kontrolerzy nadal odnotowują powtarzające się błędy. Czytaj dalej

Do jakich przestępstw dochodzi w przychodni?

Według danych policji błyskawicznie rośnie liczba niektórych rodzajów przestępstw w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich – pisze „Rzeczpospolita”. Dotyczą one m.in. refundacji.
Policja odnotowała w poprzednim roku ponad 10 tys. przestępstw w placówkach medycznych – o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Dominują kradzieże i włamania (ok. 3 tys.), zaskakuje natomiast blisko dwukrotny wzrost liczby fałszerstw. W poprzednim roku policja otrzymała aż 2032 zgłoszenia ich dotyczące, rok wcześniej 1212.
Chodzi głównie o – czytamy w „Rz” – fałszerstwa recept i dokumentacji medycznej związanej z wyłudzeniem środków z NFZ. – Leki wyłudzone na receptę z refundacją trafiają potem znów na rynek. Za wyższą cenę są sprzedawane w Internecie, czasem wysyła się je za granicę – opowiada gazecie oficer stołecznej policji. Czytaj dalej

Pacjenci pytają NFZ o zaświadczenia od lekarzy prywatnych?

14 stycznia w Ministerstwie Zdrowia ze strony przedstawicieli NFZ padło jednoznaczne oświadczenie, że Centrala NFZ zawsze stała na stanowisku, że zaświadczenia o chorobie przewlekłej i jej leczeniu wydane przez lekarzy praktykujących prywatnie, a niemających umów z NFZ, mogą stanowić podstawę do wystawienia pacjentowi przez lekarza POZ czy innego lekarza specjalistę publicznej ochrony zdrowia recepty na lek refundowany. 17 stycznia Porozumienie 1 czerwca zwróciło się do NFZ (pismo do wiadomości MZ) o pisemne potwierdzenie tego stanowiska. Czytaj dalej

Gdański lekarz nie musi płacić Narodowemu Funduszowi Zdrowia olbrzymiej kary: ponad 50.000 zł !

Gdański lekarz Krzysztof Majdyło nie musi płacić NFZ ponad 50 tysięcy zł kary za nieprawidłowo wystawione recepty refundowane. Sąd oddalił powództwo Funduszu, który twierdził, że medyk źle prowadził historie chorób i nie dostarczył części dokumentów. – Lekarze mogą przestać się bać wystawiać recepty. NFZ nie jest panem ich życia i kariery. Można się bronić – komentuje pełnomocnik lekarza. Krzysztof Majdyło w 2010 r. rozpoczął leczenie pacjentów pomorskich domów pomocy społecznej. Ponieważ klientów DPS jest wielu, urzędnikom podejrzana wydała się liczba wystawionych recept. W dodatku na większości zalecano ten sam specyfik. Majdyle zarzucono układ z firmą farmaceutyczną. Sprawą zajęła się Okręgowa Izba Lekarska i prokuratura. Nic nie znalazły. Prokuratura w uzasadnieniu napisała, że trudno wymagać od lekarza, żeby nie leczył pacjentów. NFZ się nie poddawał i zakwestionował wiele recept. Z różnych powodów: brak pieczątki, brak litery „P” informującej o przewlekłym schorzeniu itp. Zażądał zwrotu ponad 50 tys. złotych. Sprawa trafiła do sądu. Czytaj dalej

Lekarza, który przepisuje refundowane leki, pilnuje się jak oka w głowie

Dostęp do leków refundowanych jest ograniczony przez to, że bardzo trudno znaleźć lekarza, który bez wahania je wypisuje – mówi Piotr Piotrowski z „Porozumienia 1 czerwca”, stowarzyszenia skupiającego wiele organizacji pacjenckich.
Stowarzyszenie 1 czerwca poparło akcję „Premierze pomóż”, która ma zwrócić uwagę na niezałatwione wciąż problemy wynikające z ustawy refundacyjnej. Skąd taka decyzja? – Pacjenci znaleźli się w trudnej sytuacji – tłumaczy Piotr Piotrowski. – Problemów z uzyskaniem recepty na leki refundowane nie mają tylko ci, którzy leczą się stale u lekarza specjalisty, który zna ich od lat i ma wgląd w ich pełną dokumentację medyczną. Pozostali lekarze nie chcą przepisywać leków refundowanych na choroby przewlekłe – opowiada. Problem mają pacjenci kontynuujący leczenie u lekarza POZ, który przepisuje im leki na chorobę przewlekłą. – Nawet, jeśli leczenie jest udokumentowane, lekarze coraz mniej chętnie przepisują receptę uprawniającą do dopłaty NFZ. Wysyłają na dodatkowe badania do specjalistów, żądają dokumentacji – mówi Piotrowski. Czytaj dalej

Lekarze: listy z Narodowego Funduszu Zdrowia próbą zastraszenia.

NFZ wysyła do lekarzy pisma, w których pyta, dlaczego przepisują refundowane leki, mimo że nie podpisali stosownej umowy z Funduszem. Listy otrzymują także medycy przekonani, że postępują według wszystkich warunków określonych przez NFZ. Ta sprawa odnowiła i zaostrzyła spór o kształt recept.
Pisma z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz przepisuje leki z refundacją, mimo że w NFZ nie ma informacji, by miał umowę do tego uprawniającą, trafiają do medyków od kilkunastu dni. NFZ grozi w nich, że osoba która przepisuje leki bez umowy, będzie musiała oddać kwotę refundacji.
Listy mogą oznaczać powrót do ostrego sporu środowiska medycznego i NFZ o recepty. – Lekarz wypisując receptę refundowaną uruchamia środki publiczne i jest oczywiste, że musi to robić w oparciu o umowę z Funduszem – mówi Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ. Innego zdania jest Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: „Wobec lekarzy, którzy nie podpisali umów, w sposób oczywisty nie mogą być zastosowane sankcje, które te umowy przewidują za naruszenie warunków w nich określonych” – napisał w liście do NFZ.
Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków uważa listy za prowokację i próbę zastraszenia medyków. Chce przed sądem domagać się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych lekarzy i proponuje lekarzom, by wysyłali od Funduszu wezwania do wpłaty 200 zł na cel społeczny (którym według Stowarzyszenia jest… działalność tegoż Stowarzyszenia). Pełen oburzenia list wysłał także do Funduszu prezes Okręgowej Izby Lekarskiej ze Śląska. Czytaj dalej

IMS Health: sprzedaż leków spadła o ponad 9 proc.

Sprzedaż leków i innych produktów farmaceutycznych w aptekach spadła po 23 tygodniach tego roku o ponad 9 proc., jej wartość wyniosła około 11,9 mld złotych – wynika z danych IMS Health. „Od ponad pięciu miesięcy wartość sprzedaży aptek nie wróciła trwale powyżej ubiegłorocznych wyników. Spadki widoczne są zarówno w ujęciu wartościowym – tu rynek spadł o ponad 9 proc., jak i ilościowym – o 13 proc. W maju średnia tygodniowa wartość rynku aptecznego była o ponad 20 mln złotych niższa niż rok wcześniej, co świadczy o bardzo powolnym odbudowywaniu się sprzedaży leków w aptekach, głównie za sprawą leków na receptę” – podkreśla Marcin Gawroński, ekspert IMS Health – firmy badającej rynek farmaceutyczny. Sprzedaż leków na receptę w aptekach nadal notuje niższą dynamikę niż całkowita sprzedaż aptek. Na początku czerwca, narastająco po 23 tygodniach 2012 r., wartość sprzedaży tych leków wyniosła 6,5 mld złotych i była o blisko 14 proc. mniejsza niż rok wcześniej. W ujęciu ilościowym spadek sprzedaży leków na receptę wyniósł prawie 11 proc. Czytaj dalej

Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej pozwał prezesa NFZ.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył do sądu pozew o naruszenie dóbr osobistych przez prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza – poinformowała w piątek (1 czerwca) Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka NRL.  Pozew dotyczy wywiadu, jakiego prezes Funduszu Jacek Paszkiewicz udzielił w czwartek (30 maja) w Programie Pierwszym Polskiego Radia. – Maciej Hamankiewicz uważa, że twierdzenia dotyczące jego osoby zawarte w wywiadzie były bezpodstawne i krzywdzące, nie były oparte na jakichkolwiek faktach i domaga się złożenia publicznych przeprosin przez Jacka Paszkiewicza – podkreśliła rzeczniczka NRL. Paszkiewicz określił w radiowej jedynce Hamankiewicza jako „kompletnego ignoranta”.
„Natomiast niestety ma skłonność do popisywania się swoją niewiedzą w różnych mediach. Jest to żenujące, że osoba, która jest – z mojego punktu widzenia – produktem negatywnej selekcji, zajmuje tak wysokie stanowisko w izbach lekarskich” – mówił prezes NFZ. Czytaj dalej

NRL apeluje o wystawianie przewlekle chorym recept na trzy miesiące.

Naczelna Rada Lekarska apeluje do lekarzy, aby wystawiali przewlekle chorym pacjentom recepty na kolejne trzy miesiące. Obecnie obowiązujące umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane wygasają z końcem czerwca, a lekarze odmawiają zawarcia nowych.
Od kilku miesięcy środowisko lekarskie żąda skreślenia zapisu o karach za błędnie wypisane recepty z projektu nowych umów z płatnikiem. Dotychczas bez skutku. Jeśli nic się nie zmieni, lekarze od lipca nie będą mieli prawa wypisywania recept na leki refundowane, a pacjenci będą kupowali te specyfiki bez żadnych zniżek. Czytaj dalej

Lekarze obserwują chorych po zawale.

Lekarze sprawdzili, czy chorzy po zawale przyjmują przepisane leki i czy zmienili styl życia.
Przez dwa lata Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (zabierz głos/oceń prezydenta) obserwowała 200 osób – informuje „Gazeta Wyborcza”. Chorych podzielono na dwie grupy: normalnie i lepiej poinformowanych o skutkach odstawienia przepisanego leku. Czytaj dalej

Łódź: prawie co trzeci wyjazd pogotowia nie ma uzasadnienia.

Karetki w Łodzi zamiast do stanów zagrożenia życia, jeżdżą do biegunek i bólu ucha. Pacjenci oszukują dyspozytorów, wymyślając poważne schorzenia i bóle. Szacuje się, że prawie jedna trzecia wyjazdów karetek jest nieuzasadniona.
Jak zwraca uwagę dr Janusz Morawski, zastępca dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, wzywający pogotowie nie chcą przyjąć do wiadomości, że karetka powinna wyjeżdżać wyłącznie do stanów nagłych i zagrożenia życia. Czytaj dalej

Rząd spełnia postulat lekarzy: nie będzie kary za błędne wypisanie recepty.

Uchylenie zapisów przewidujących kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty – to główne założenie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. We wtorek przyjęła go Rada Ministrów – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Zgodnie z nowelą, z ustawy refundacyjnej ma zostać usunięty ustęp 8 art. 48. Przewidywał on, że jeśli lekarz błędnie wypisze receptę, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami. Chodzi o przypadki wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych, a także niezgodnie z uprawnieniami pacjenta. Czytaj dalej