Żywność funkcjonalna- jogurty probiotyczne przodują.

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku żywności funkcjonalnej. Badania dotyczące stopnia zainteresowania tego rodzaju produktami i jego uwarunkowania przeprowadziła dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Żywność funkcjonalna stanowi żywność zawierająca substancje odżywcze, bądź pozbawiona składników niepożądanych zdrowotnie, co w sposób pożądany i zamierzony wpływa na jedną lub więcej funkcji organizmu” – wyjaśnia dr hab. Jeżewska- Zychowicz. Przykładem tego rodzaju produktów żywnościowych są jogurty probiotyczne oraz soki wzbogacane w wapń.

Badania przeprowadzono na grupie 275 osób, studentów I i III roku SGGW. Kobiety stanowiły prawie 85 proc. respondentów. Pytania dotyczyły znajomości produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej, zamiaru ich kupowania, oceny i postawy względem walorów zdrowotnych oraz względem żywności tego rodzaju.
Analizując wyniki, dr hab. Jeżewska-Zychowicz stwierdziła, że bardziej znanym i spożywanym przez ponad 90 proc. badanych produktem zaliczanym do żywności funkcjonalnej był jogurt probiotyczny. Nieco ponad 80 proc. respondentów znało sok owocowy z dodatkiem wapnia.

„Ponad 5 razy więcej badanych informowało o częstym spożywaniu jogurtu niż soku wzbogacanego w wapń – podkreśla profesor SSGW. – Z dotychczasowych badań wynika, że soki i napoje wzbogacane w wapń mają mały udział w podaży wapnia z produktów wzbogacanych, wykazano natomiast duże zainteresowanie jogurtami probiotycznym”.

Według Marzeny Jeżewska-Zychowicz większa znajomość jogurtu i wyższa chęć jego nabywania oraz wyżej ocenianie walory zdrowotne świadczą o większej akceptacji tego produktu. Wyniki badań wskazały również na fakt korelacji między znajomością produktów żywności funkcjonalnej a stopniem zaawansowania studiów. Jogurty probiotyczne były lepiej znane studentom wyższych lat studiów i oni częściej wyrażali chęć nabywania tego rodzaju jogurtu.

„Bardziej pozytywnym opiniom na temat jogurtu probiotycznego towarzyszyły bardziej pozytywne postawy względem walorów zdrowotnych żywności funkcjonalnej – podsumowuje badaczka. – Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że działania edukacyjne ukierunkowane na zwiększenie świadomości żywieniowej oraz kształtowanie bardziej pozytywnych postaw względem żywności stwarzają możliwości większego zainteresowania żywnością funkcjonalną, przy czym kampanie promocyjne istotnie uzupełniają efekty edukacyjne”. MWE

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>