Żyj zdrowo – jedz kolorowo! – studenci badają nawyki żywieniowe gimnazjalistów.

Kształtowanie właściwych nawyków i zachowań żywieniowych, podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej wśród młodzieży gimnazjalnej oraz osób odpowiedzialnych za jej edukację, a także określenie aktualnego stanu wiedzy uczniów w tym zakresie to cele projektu edukacyjnego „Żyj zdrowo – jedz kolorowo”, który prowadzony jest w powiecie nyskim. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Studenckie Koło Naukowe „Set Point Diet”, działające przy Instytucie Dietetyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (PWSZ).

Założenia programu realizowane są poprzez badanie nawyków żywieniowych oraz ocenę poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia wśród mieszkańców Nysy i okolic. „Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu. Dotarliśmy do wszystkich szkół gimnazjalnych w powiecie. Projekt przyjął formę edukacyjno- badawczą, czyli edukujemy uczniów, ale jednocześnie prowadzimy badania do celów naukowych” – wyjaśniają organizatorzy.

A dlaczego to właśnie gimnazjaliści stali się grupą docelową działań naukowców? „Na wybory żywieniowe wpływa wiele wzajemnie nakładających się czynników – wyjaśnia dr n. med. Beata Całyniuk z Instytut Dietetyki. – Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży jest skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń w wieku dojrzałym. Okres dojrzewania ma również szczególne znaczenie dla kształtowania się zdrowego stylu życia człowieka. W tym okresie utrwalają się zachowania prozdrowotne, ukształtowane w latach wcześniejszych oraz pojawia się wiele zachowań ryzykownych. Z badań wynika, że ponad 20 proc. polskiej młodzieży ma problemy z właściwym odżywianiem. Odzwierciedleniem jest zarówno wzrastająca liczba osób z nadwagą i otyłością, jak również odsetek młodzieży, u której stwierdza się niedożywienie”.

I choć na razie główną grupą odbiorców projektu jest młodzież szkolna, to – jako, że jest to grupa żywieniowo zależna od osób dorosłych – aby w pełni zrealizować cel programu, realizatorzy planują rozszerzyć go na inne grupy społeczeństwa, w szczególności rodziców, opiekunów i osoby odpowiadające za żywienie zbiorowe w szkołach. „Docelowo chcemy objąć badaniami wszystkie grupy wiekowe mieszkańców powiatu nyskiego” – tłumaczą specjaliści z PWSZ.

Dr Całyniuk informuje też, że argumentem uzasadniającym realizację projektu jest, poza rangą problematyki w kontekście polityki zdrowotnej państwa i wdrażaniem Narodowego Programu Zdrowia, wyzwanie cywilizacyjne wynikające ze zmieniającej się sytuacji demograficznej, a tym samym zdrowotnej, populacji Polski. Specjalistka zaznacza, że idee realizacji projektu zgodne są z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie podejmowania działań prewencyjnych w jak najmłodszym wieku.

Scenariusz lekcji, w ramach której edukowani są gimnazjaliści, składa się z anonimowej ankiety badającej ich nawyki żywieniowe i wiedzę na temat zasad racjonalizacji żywienia. Następnie uczniom przedstawiana jest prezentacja multimedialna omawiająca zasady prawidłowego żywienia i kompozycji posiłków dla ludzi młodych.

Po zakończeniu programu, jego organizatorzy planują przygotować raport podsumowujący aktualny stan wiedzy i zachowań populacji tego regionu Polski w kwestii odżywiania się. Raport taki stanowiłby istotną pomoc dla m.in. władz powiatowych, gminnych i dyrektorów szkół w zakresie kształtowanie polityki prozdrowotnej poszczególnych gmin powiatu nyskiego.

Dr Całyniuk ma nadzieję, że kształtowanie wiedzy żywieniowej dzieci i młodzieży przyczyni się do utrwalenia zachowań prozdrowotnych wśród tej grupy społecznej. Grupy, która – co istotne – jest najbardziej podatna na złe nawyki żywieniowe. Jednocześnie program „Żyj zdrowo – jedz kolorowo” pozwoli studentom PWSZ w Nysie na praktyczne zastosowanie zdobytej na wykładach i ćwiczeniach wiedzy.

Wyniki prowadzonych w ramach projektu badań zostaną przedstawione podczas konferencji „Problematyka edukacji żywieniowej”, która odbędzie się 15 września br. i która otworzy tegoroczny Nyski Festiwal Nauki.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>