Zmiany w programie leczenia SM.

Zniesienie punktowego systemu kryteriów kwalifikacji do programu leczenia stwardnienia rozsianego w zakresie punktacji przyznawanej za wiek pacjenta, wydłużenie czasu leczenia w programie z3 do 5 lat oraz obniżenie wieku kwalifikującego do leczenia w programie o 4 lata (kwalifikacja do leczenia w programie pacjentów od 12. roku życia w zakresie leczenia interferonem) – takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, jaki trafił właśnie do konsultacji.
Zmiana programu uzyskała 26 września br. pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (71/2011). W rekomendacji stwierdzono, że na podstawie dostępnych badań można wnioskować, że leki stosowane w terapii stwardnienia rozsianego w ramach programu są skuteczne (istotnie redukują liczbę rzutów choroby i opóźniają jej progresję) oraz stosunkowo bezpieczne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia br. Termin ten podyktowany jest planowanymi konkursami ofert przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniejsze wejście w życie rozporządzenia spowodowałoby unieważnienie prowadzonych postępowań konkursowych, natomiast wejście w życie 15 grudnia br. umożliwi jeszcze sporządzenie aneksów do zawartych umów.

Zgodnie z rekomendacją Prezesa AOTM wydatki NFZ z tytułu finansowania leczenia stwardnienia rozsianego w roku 2009 wyniosły 110 mln zł, co w środkach przeznaczonych na finansowanie programów zdrowotnych ogółem stanowiło 10,07%. Średni koszt leczenia pacjenta w programie leczenia stwardnienia rozsianego wyniósł 29 705,22 zł. W ramach programu leczonych jest 2-5 tys. pacjentów.

25.11.2011
MZ
www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>