Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży!

Według badań epidemiologicznych u prawie 8 milionów dorosłych Polaków można diagnozować zespół metaboliczny. Lekarze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podjęli badania dotyczące oceny występowania tego schorzenia u dzieci i młodzieży.

Zespół metaboliczny jest schorzeniem, w którym występują powiązane ze sobą czynniki zwiększające ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu II oraz powikłań sercowo-naczyniowych. Do składowych schorzenia zaliczono otyłość typu brzusznego, nadciśnienie tętnicze krwi, określony poziom glukozy na czczo, określone stężenie frakcji HDL cholesterolu oraz określony poziom trójglicerydów. Stwierdzenie występowania trzech lub więcej odchyleń od normy w obszarze tych parametrów pozwala na rozpoznanie zespołu metabolicznego.
„Do rozpoznania zespołu metabolicznego powszechnie stosuje się kryteria antropometryczne, metaboliczne oraz hemodynamiczne – wyjaśniają członkowie grupy badawczej białostockiego UM. – Pomimo braku jednolitej, ściśle określonej definicji ZM w wieku rozwojowym, ocena występowania poszczególnych składowych może pozwolić na wyodrębnienie młodych pacjentów zagrożonych wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.”
Naukowcy z Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM, dr Irena Białokoz-Kalinowska, dr hab. Jerzy Konstantynowicz, Paweł Abramowicz oraz prof. dr hab. Janina Piotrowska-Jastrzębska, przebadali pod kątem diagnozowania ZM grupę ponad 110 pacjentów w wieku 10-17 lat, hospitalizowanych w Klinice.
„U wszystkich badanych przeprowadzono badania antropometryczne i biochemiczne oraz monitorowano ciśnienie tętnicze” – wyjaśniają lekarze. Aby sprawdzić możliwość rozpoznania zespołu metabolicznego u dzieci naukowcy przyjęli nieco inny zakres wartości dla poszczególnych parametrów.
„U wszystkich pacjentów stwierdzono obecność diagnostycznego kryterium antropometrycznego, jakim jest obwód talii – podsumowują wyniki badacze. -
Kolejnym pod względem częstości występowania kryterium były podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Wśród zaburzeń metabolicznych najczęściej stwierdzano podwyższone poziomy trójglicerydów.”
Zaburzony poziom trójglicerydów występował u prawie 9 proc. badanych. Stwierdzono, że pozostałe kryteria metaboliczne, takie jak nieprawidłowe stężenia glukozy występowały u ponad 5 proc. badanych, natomiast obniżone wartości cholesterolu uzyskano u ponad 6 proc. badanych.
„Pełen zespół metaboliczny rozpoznano u 12 pacjentów, przy czym w grupie chłopców występował on u ponad 16 proc. badanych, a w grupie dziewczynek jedynie w niecałych 4 proc. przypadków” – podkreślają lekarze z białostockiej UM.
Według badaczy wyraźne zróżnicowanie pod względem płci objawów zespołu metabolicznego u dzieci może wskazywać na niejednakowy udział czynników genetycznych i środowiskowych w powstawaniu schorzenia. Ważne jest również, dodają badacze, że u otyłych dzieci i młodzieży, najważniejszym parametrem diagnostycznym jest nadciśnienie tętnicze, które wymaga szczególnej uwagi, gdyż może stanowić czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. MWE PAP -Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>