Zapobieganie chorobom i promocja zdrowia w Unii Europejskiej.

Obywatele UE jeszcze nigdy nie żyli tak długo, a średnia długość życia Europejczyków nadal wzrasta. Wciąż jednak utrzymuje się znaczący poziom zachorowalności na choroby, którym można zapobiegać, oraz wczesnej umieralności…….Ma to związek z wypadkami i obrażeniami, zaburzeniami psychicznymi, niektórymi rodzajami raka, chorobami układu krążenia, zakażeniami i chorobami układu oddechowego. Stan zdrowia mieszkańców UE zależy w dużej mierze od indywidualnego trybu życia (odżywianie, aktywność fizyczna, palenie), warunków życia (warunki mieszkaniowe, środowisko), warunków społeczno-ekonomicznych i warunków pracy. W wielu przypadkach wpływ tych warunków można modyfikować poprzez skuteczne zapobieganie chorobom i promocję zdrowia. Informacje na temat zdrowia skłaniają odbiorców do podejmowania właściwych decyzji i zachęcają ich do prowadzenia zdrowego stylu życia. Aktualny program UE w dziedzinie zdrowie publicznego obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zwalczania głównych czynników powodujących zachorowalność i wczesną umieralność. W ramach programu realizowane są szczegółowe projekty i inicjatywy mające na celu uświadamianie społeczeństwa na tematy związane ze zdrowiem, rozpowszechnianie informacji oraz wymianę najbardziej zalecanych rozwiązań. Unia Europejska rozpoczęła już na przykład kampanie informacyjne oraz inicjatywy mające doprowadzić do uświadomienia ogółowi społeczeństwa szkodliwego wpływu palenia papierosów i spożywania alkoholu, kampanie społeczne dotyczące zdrowia seksualnego i zapobiegania HIV/AIDS oraz zapobiegania obrażeniom i wypadkom. Ponieważ wczesna diagnoza pozwala uniknąć wielu chorób, UE intensywnie działa również na rzecz wprowadzania w życie programów badań przesiewowych oraz promuje ich znaczenie jako ważnych środków zapobiegawczych. Wiadomość przeczytałem na portalu unijnym "Zdrowie".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>