Zakładane korzyści twórców GMO dla produktywności rolniczej.

Zakładane korzyści twórców GMO dla produktywności rolniczej

1. Lepsza odporność roślin GMO na stress .

2. Produkty żywnościowe o większej zawartości podstawowych składników odżywczych.

3.Uzyskiwanie bardziej produktywnych zwierząt hodowlanych .

B. Zakładane korzyści twórców GMO dla środowiska

1. Więcej żywności z mniejszego obszaru

2. Redukcja wpływu środowiskowego produkcji żywności i procesów przemysłowych .Odporność na szkodniki i choroby GM roślin powinna zredukować ilość stosowanych pestycydów.

3.Restytucja zdegradowanych lub o małej żyzności obszarów ziemi poprzez opracowanie i zastosowanie:
a) GM roślin uprawnych tolerujących zasolone środowisko glebowe,
b) GM drzew rosnących w zasolonej glebie i tolerujących susze.
c) Biorekultywacja gleby

5. Dłuższe przechowywanie produktów GMO

6.Biopaliwa .

C. Zakładane korzyści twórców GMO dla ludzkiego zdrowia

1. Badanie chorób z pomocą metody ?genetycznych odcisków palców ?
Chodzi tu o dokładną, zwłaszcza wczesną diagnostykę chorób zwierząt i roślin uprawnych z pomocą tej metody.

2. Szczepionki i lekarstwa .
Rozwijane są odmiany GM roślin zdolnych produkować szczepionki białka i inne produkty farmaceutyczne. Produkcję taką określa się coraz częściej neologizmem pharming albo biopharming.

Należy tutaj również przytoczyć fakt tworzenia genetycznie modyfikowanych komarów, które miałyby za zadanie służyć jako latające szczepionki.

3. Identyfikacja genów alergizujących.
W tym przypadku za zaletę GM organizmów uważa się ich możliwości produkowania genów alergizujących, które następnie mogłyby być wykrywane i usuwane metodami biologii molekularnej wzbogaciłyby naszą wiedzę o potencjalnych alergenach i sposobach ich usuwania.

Zauważmy, że prawie wszystkie ? o ile nie wszystkie (poza specyficznymi korzyściami C1 i C2) ? wyżej wymienione korzyści można osiągać, lub osiąga się, znanymi wcześniej, bardziej lub mniej tradycyjnymi metodami.

W każdym z powyższych przypadków korzyści warto jednak zadać kilka pytań, jak zwłaszcza:

1. Czy chodzi w danym przypadku o rzeczywiste korzyści pro publico bono, czy głównie o korzyści finansowe podmiotów zainteresowanych upowszechnianiem lub wykorzystywaniem GMO?

2.Czy korzyści uzyskiwane z GMO przeważają nad kosztami i zagrożeniami?

3.Czy wobec zagrożeń związanych z uwalnianiem GMO do środowiska nie istnieją alternatywne a bezpieczniejsze sposoby osiągania danych celów?

4.Jakie są faktyczne korzyści w krajach, w których już uprawia się GMO?

5.Jakie są fakty?

O tym w następnych odcinkach…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>