XX ? lecie Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Profesora Juliana Aleksandrowicza. Spuścizna, która się broni!

Wyprzedzał czas, w którym żył. Wizjonerskie idee prof. Juliana Aleksandrowicza, wybitnego lekarza humanisty, hematologa, pioniera przeszczepów szpiku, krwiodawstwa, ekologii, autorytetu w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, nierzadko traktowane były w środowisku medycznym jako utopijne, mało realne. Paradoksalnie, zapewniły mu szacunek pod wieloma szerokościami geograficznymi i trwałe miejsce w światowej nauce.

Upływ czasu zweryfikował śmiałe idee. Dostarczył dowodów na ich celność. Kilka lat temu w plebiscycie ?Gazety Wyborczej? czytelnicy uznali J. Aleksandrowicza (zmarł w 1988) za twarz polskiej nauki wieku XX. Interdyscyplinarne grono współpracowników krakowskiego uczonego (biolodzy, chemicy, farmakolodzy, rolnicy, ekolodzy, żywieniowcy i dziennikarze, bez których nie osiągnąłby akceptacji dla setek projektów, niesłusznie traktowanych z przymrużeniem oka) 20 lat temu zawiązało Polskie Towarzystwo Magnezologiczne (PTMg). Z pasją propagowane znaczenie niedoborów w polskiej populacji magnezu i innych ?pierwiastków życia?, takich jak selen, cynk, zapewniły Profesorowi przydomek ?magnezomaniaka?. Głośna w mediach (od grudnia 1986 r.) afera dolomitowa (upatrywał w tej tabletkowanej kopalinie ze złoża k. Siewierza tani i ważny czynnik profilaktyki) nadszarpnęła Profesorowi zdrowie. Rzucono podejrzenie, że preparat zawiera śmiercionośny azbest. Jak się później okazało Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wypuścił w opinii mineraloga prof. Andrzeja Bolewskiego (eksperta zatwierdzającego nowe minerały) kompromitujący bubel naukowy. Kilka niezależnych instytutów sprawę dogłębnie zbadało (losowo wybrane próbki tabletek), Odwołanie alarmu lakonicznym komunikatem Ministerstwa Zdrowia nie mogło być zadośćuczynieniem.
Dziś o znaczeniu magnezu nie trzeba już przekonywać żadnego lekarza, a w aptekach dostępnych jest kilkadziesiąt preparatów z biopierwiastkami. Doceniono ? a badania naukowe, zainicjowane przez PTMg w tym pomogły ? że mogą być skuteczną bronią wobec antagonistycznych pierwiastków toksycznych, jak ołów, siarka, kadm, w nadmiarze obecnych w zanieczyszczonym środowisku naturalnym. Nareszcie poważnie rozważa się wzbogacanie w biopierwiastki żywności, o co bezskutecznie walczył Profesor, odbijając się od bariery niezrozumienia, zawiści i wszechobecnej niemożności. Przez 20 lat inspirującej roli PTMg zespoły badawcze z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Bydgoszczy pracowały nad wieloma aspektami środowiskowych uwarunkowań zdrowia, zbadano wodę płynącą w naszych kranach . Dokonano analizy i rekomendacji (wskazując na pułapki i luki w prawie dotyczących żywności) dostępnych w handlu wód mineralnych i leczniczych.
Międzynarodowa konferencja nt. roli magnezu we współczesnej terapii chorób (Kraków 2005 r.) z udziałem europejskich autorytetów z Niemiec, Francji, Szwecji, Finlandii, Włoch, Węgier, zorganizowana przez PTMg, dowiodła po raz kolejny przenikliwości umysłu Profesora, szanowanego przez tysiące pacjentów, którzy przewinęli się przez III Klinikę Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie, także z powodu empatii okazywanej każdemu choremu przez jej zespół, zarażony przez szefa wyjątkową żarliwością badawczą i otwartością na nowinki. Po z górą pół wieku genius loci nie opuszcza zmienionej po modernizacji nie do poznania Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ośrodek Przeszczepowy wykonał już ponad 200 transplantacji szpiku i szczyci się imponującą rodziną pacjentów, którym dzięki tej procedurze udało się wrócić do pełni zdrowia.
Jubileuszowe zebranie PTMg (Kraków 14.VI.2007) uchwaliło, że Towarzystwo będzie przyznawać doroczną Nagrodę im. Profesora Juliana Aleksandrowicza osobom i zespołom wyróżniającym się w kontynuowaniu jego naukowej spuścizny. Powrócił temat hormonu grasicy i preparatu TFX (Thymus Factor X), nad którym ponad dekadę pracowało kilka zespołów pod przewodnictwem J. Aleksandrowicza, a produkcję podjęła Polfa Jelenia Góra. Niedawno patent został odkupiony przez podmiot prywatny, preparat wkrótce znajdzie się na rynku. Warto po niego sięgać w przypadkach niedoborów immunologicznych i w chorobach na tle immunoagresji (Sclerosis Multiplex). Może TFX być alternatywą kosztownego interferonu w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu B.
W stulecie urodzin (jesienią 2008) Juliana Aleksandrowicza w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja sumująca badania rozwijane z inspiracji JA przez polską naukę. Na domu J. Aleksandrowicza przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej wmurowana została tablica pamiątkowa dłuta Mariana Koniecznego. Ulica ?Doktora Twardego? (pseudonim z partyzantki AK, także tytuł wspomnieniowej książki ) uzyska informację, ważną dla młodego pokolenia. Zespół szkół w Krakowie obrał Profesora za patrona. Nauczyciele zapoznają uczniów z dorobkiem sławnego krakowianina, włączając młodzież w akcje prozdrowotne.
Kwartalnik ?Journal of Elementology?(następca ?Biuletynu Magnezologicznego?) redagowany w Olsztynie (Uniwersytet Warmińsko ? Mazurski) siłami polskiego ruchu magnezologicznego, oczekuje w kolejce do wpisania na ?Listę filadelfijską? naukowych czasopism najczęściej cytowanych w piśmiennictwie.

Autorka :
Redaktor Halina Kleszcz- stały współpracownik ogólnopolskiego dwutygodnika ?Służba Zdrowia?. Publikuje też na łamach miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego ?Alma Mater?, ?Magazynu Pielęgniarek i Położnych?, miesięcznika Lubelskiej Izby Lekarskiej ?Medicus?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>