Wystarczająca podaż jodu w Polsce ! Jodowanie soli dało efekty ! .

Wprowadzony w Polsce 10 lat temu obowiązkowy model profilaktyki jodowej oraz wdrożony Narodowy Program Eliminacji Niedoboru Jodu przyniósł oczekiwane efekty……

 

 W ocenie Międzynarodowego Komitetu ds. Kontroli Zaburzeń Wywołanych Niedoborem Jodu – International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Polska została przesunięta z grupy krajów o umiarkowanym niedoborze jodu do grupy krajów z wystarczającą podażą jodu na poziomie populacyjnym.
Zespół zaburzeń związany z niedoborem jody uważany przez WHO za grupę chorób społecznych o znaczeniu globalnym. Według danych, na niedobór jodu narażonych jest ponad 2 miliardy ludzi na świecie, w tym około 300 milionów dzieci.
W 1997 roku rozrządzeniem Ministra Zdrowia w Polsce został wprowadzony obowiązek powszechnego jodowania soli. Zgodnie z zaleceniami sól przeznaczona do spożycia bezpośredniego powinna zawierać 2,33 (+/- 0,77) mg jodu na 100 g soli. Dzięki temu w ostatnich latach zwiększyła się podaż jodu w diecie Polaków i w efekcie spadła częstość występowania niedoboru tego pierwiastka. Zespół naukowców z Instytutu Żywności i Żywienia – dr Katarzyna Stoś, dr Lucjan Szponar i Aneta Głowala – monitoruje jakość jodowania soli kuchennej w Polsce. Przeprowadzone analizy obejmują dane uzyskane w latach 2000-2006. "Ich podstawą są badania wykonane na ponad 3800 próbkach soli przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – wyjaśniają naukowcy. – Oznaczenie zawartości jodku potasowego wykonywano metodą jodometryczną, metodą fotokolorymetryczną oraz metodą miareczkowania". Zestawienie uzyskanych wyników wykazało, że w roku 2000 odsetek prób spełniających zalecenia wahał się od 40 proc. do 95 proc dla poszczególnych województw. "W kolejnych latach dane te znacząco się poprawiały – mówią naukowcy. – W 2001 roku w zależności od województwa odsetek prób soli spełniających wymagania wynosił od 69 proc. dla województwa dolnośląskiego do 100 proc. dla województwa lubuskiego i warmińsko-mazurskiego". Badania wykazały także, że na przestrzeni ostatnich lat jakość soli zdecydowanie się poprawiła. Analiza danych za rok 2006 wykazała, że w 13 województwach wszystkie badane próbki soli spełniały wymagania dotyczące zawartości jodu. "Tylko w trzech województwach odsetek prób soli był niższy niż 100 proc i wynosił 50 proc w województwie wielkopolskim, 60 proc w województwie lubelskim oraz 90 proc w województwie świętokrzyskim" – dodają badacze. Według nich, kontynuacja monitoringu jakości jodowania soli jest warunkiem koniecznym zapobiegania niedoborom jodu.
PAP – Nauka w Polsce, Magdalena Weker

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>