Wspólnota Europejska przykłada duża wagę do zwalczania palenia tytoniu!

Obywatele UE są w coraz większym stopniu świadomi szkodliwych skutków palenia tytoniu, a Wspólnota przykłada dużą wagę do jego zwalczania. Do głównych celów UE w tym zakresie należy zapobieganie nałogowi i pomoc w zrywaniu z nim. Mimo znacznych postępów, liczba palaczy jest wciąż wysoka – to około jednej trzeciej ludności we Wspólnocie…..Skutki zdrowotne są alarmujące: palenie jest w Unii pośrednią przyczyną śmierci ok. 650 000 osób rocznie. Prawie połowa z nich to ludzie w wieku od 35 do 69 lat – czyli znacznie poniżej średniej długości życia. Nałóg ten ma również wpływ na zdrowie osób niepalących, zwłaszcza tych należących do grup szczególnego ryzyka, które w coraz większym stopniu potrzebują ochrony. Podstawą bieżących i przyszłych działań Wspólnoty w walce z paleniem są środki prawne, projekty mające na celu ograniczanie tego nałogu realizowane w ramach programu zdrowia publicznego oraz kampanie informacyjne. Strategia antynikotynowa UE charakteryzuje się kompleksowym podejściem. Wspiera ogólnoeuropejskie działania w zakresie zapobiegania nałogowi i zrywania z nim, w tym edukację zdrowotną, poprawę informowania i wspierania konsumentów, a także ograniczanie możliwości reklamowania i rozprowadzania wyrobów tytoniowych. UE włącza również kwestie ograniczania palenia w zakres innych polityk wspólnotowych, takich jak polityka podatkowa, czy rolna. UE aktywnie uczestniczy w globalnej polityce w zakresie ograniczania palenia i jest stroną Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (ang. Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) – pierwszego w historii międzynarodowego traktatu zdrowotnego. Wraz z podpisaniem FCTC kraje na całym świecie zobowiązały się do obniżenia liczby spowodowanych paleniem zachorowań i zgonów. FCTC tworzy również podstawy dla realizacji środków ograniczania palenia przez strony Konwencji. Środki te pozwalają na stałe, zasadnicze zmniejszanie spożycia wyrobów tytoniowych oraz narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>