Wirus RSV jest przyczyną zgonów ponad miliona dzieci i niemowląt rocznie!

Mikrochip, składający się z cienkiego złotego włókna, do którego powierzchni przymocowane zostały chemicznie odpowiednio przygotowane łańcuchy DNA, z przyłączoną na jednym z końców fluoryzującą cząsteczką, umożliwia detekcję groźnego wirusa RSV z nawet 200-krotnie większą dokładnością, niż obecnie standardowo stosowane testy diagnostyczne, informuje „Analyst”. Wirus RSV (ang. Respiratory Syncytial Virus) jest bezpośrednim powodem zgonów ponad miliona dzieci i niemowląt rocznie! Obecnie stosowane metody detekcji tego wirusa są mało skuteczne, drogie i czasochłonne.
Naukowcy z Vanderbilt University (USA), z grupy badawczej profesora David Wright’a, wykorzystując złote włókna z naniesionymi na ich powierzchnię odpowiednio zaprojektowanymi łańcuchami kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), do których dołączono świecące światłem fluorescencyjnym molekuły, stworzyli czujnik, który wykrywa wirusy RSV. Czułość nowego układu jest nawet 200-krotnie wyższa od dziś stosowanych w diagnostyce medycznej metod wykrywania tego typu wirusów.

Sercem układu jest włókno o długości 5 centymetrów i grubości około 100 mikrometrów pokryte złotem, do powierzchni którego dołączone są cząsteczki DNA. Łańcuchy DNA są tak zaprojektowane, by były komplementarne (na zasadzie zamka i klucza) do łańcuchów RNA zawartych w wirusach RSV. Do wolnego końca detekcyjnego DNA naukowcy dołączyli cząsteczkę fluoroforu, która w odpowiednich warunkach fizykochemicznych (w obecności cząsteczek RNA wirusa RSV) świeci światłem fluorescencyjnym.

DNA czujnika, gdy ten jest nieaktywny (brak cząsteczek RNA wirusa RSV w analizowanej próbce) przyjmuje układ przypominający spinkę, zbliżając fluorofor do powierzchni złota. Taki układ uniemożliwia fluorescencję barwnika. W obecności RNA wirusa, struktura „spinki” łańcucha DNA ulega rozluźnieniu, dzięki czemu RNA i DNA mogą się połączyć. Tym samym barwnik fluorescencyjny dołączony do wolnego końca cząsteczki DNA oddala się znacznie od powierzchni złota, co umożliwia jego fluorescencje (świecenie).

Obserwując intensywność fluorescencji czujnika można łatwo określić ilość wirusów RSV, jaka obecna była w analizowanej próbce.

Zanim nowy układ trafi w ręce lekarzy i analityków medycznych, konieczne jest potwierdzenie jego skuteczność w badaniach klinicznych – z wykorzystaniem próbek pobranych od pacjentów. KLG

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>