Wiara w Boga pozytywnie wpływa na leczenie osób psychicznie chorych.

Wiara w Boga może znacząco poprawiać skuteczność krótkoterminowej terapii zaburzeń psychicznych – wynika z badań naukowców z McLean Hospital w Bostonie, należącego do Harvard Medical School (USA). Ich praca, opublikowanym w najnowszym wydaniu „Journal of Affective Disorders”, poświęcona jest zbadaniu zależności pomiędzy wiarą w Boga wśród pacjentów psychiatrycznych, a ich oczekiwaniami odnośnie terapii i rzeczywistymi efektami leczenia.

W eksperymencie wzięło udział 159 pacjentów akademickiego szpitala psychiatrycznego McLean, przebywających tam na przestrzeni jednego roku. Każdy uczestnik został poproszony o ocenę tego, jak silna jest jego wiara w Boga, a także o przedstawienie swoich oczekiwań odnośnie terapii i treningu regulacji emocji – wszystko to w pięciopunktowej skali. Poza tym, na początku i na końcu badania lekarze oceniali poziom depresji pacjentów, ich samopoczucie i skłonność do samookaleczania się.

Okazało się, że wiara w Boga jest znacznie silniejsza wśród osób, które zareagowały na terapię, niż wśród tych, które nie odniosły z niej pożytku. Najlepsze wyniki w zakresie redukcji depresji, skłonności do samookaleczeń i poprawy samopoczucia uzyskali pacjenci określający się jako osoby mocno wierzące. Co ciekawe – naukowcy ustalili, że chodzi tu o samą wiarę w istotę wyższą, a nie przynależność religijną, czy uczestnictwo we wspólnocie religijnej. Te dwa czynniki nie wpływały bowiem ani na skuteczność, ani na długość leczenia.

Dr David H. Rosmarin, kierownik omawianych badań, mówi: „Nasza praca dowodzi, że osoby umiarkowanie lub mocno wierzące w siłę wyższą robią znacznie większe postępy w krótkoterminowej terapii psychiatrycznej, niż ludzie niewierzący. I jest to zupełnie niezależnie od przynależności religijnej, od konkretnego wyznania”.

„A dlaczego wiara w Boga wiąże się z poprawą wyników leczenia psychiatrycznego? Uważamy, że te same mechanizmy, które odpowiadają za wiarę człowieka w siłę wyższą, warunkują też jego przekonanie o skuteczności (wiarygodności) terapii i zwiększają jego oczekiwania” – podsumowuje Rosmarin.

„Są to bardzo istotne ustalenia, gdyż podkreślają kliniczne implikacje życia duchowego. Warto poświęcić temu tematowi więcej uwagi i przeprowadzić kolejne badania, choćby dlatego, że 90 proc. naszej populacji wierzy w Boga” – dodaje. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>