Wczesna emerytura korzystna dla zdrowia.

Przechodzenie na emeryturę od 55 roku życia korzystnie wpływa na samopoczucie i zdrowie psychiczne i nie zwiększa ryzyka poważnych schorzeń przewlekłych – wynika z badań, o których informuje pismo „British Medical Journal”. Przejście na emeryturę jest jedną z najważniejszych zmian w życiu człowieka, wpływającą na jego codzienną aktywność, relacje towarzyskie oraz dochody. Panuje też powszechne przekonanie, że emerytura może mieć istotne konsekwencje zdrowotne. Jednak, dotychczasowe badania naukowe nie dostarczyły jednoznacznych dowodów na ten temat. Niektóre sugerowały, że emerytura wpływa korzystnie na stan zdrowia, przynajmniej w niektórych grupach zawodowych, inne dowodziły, że jej skutki są negatywne, a jeszcze inne, że praktycznie ich nie ma.

Wyjaśnienie tego problemu jest o tyle istotne, że w większości rozwiniętych krajów obserwuje się ostatnio trend do podwyższania wieku emerytalnego.

Naukowcy ze Szwecji, Finlandii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii przez 15 lat śledzili stan zdrowia ponad 14 tys. francuskich pracowników państwowego koncernu energetyczno-gazowego. Zbierali w tym czasie dane na temat zmęczenia, depresji oraz chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, chorób oddechowych i cukrzycy. Aby oddzielić wpływ emerytury na zdrowie od – naturalnego w starszym wieku – wzrostu częstości chorób, przewlekłych obserwacje prowadzono w ciągu 7 lat przed emeryturą, w roku przejścia na nią i w ciągu 7 następnych lat.

Wszyscy badani przeszli na emeryturę ustawowo, a średnia wieku, w którym to zrobili wyniosła ok. 55 lat. Ma to związek z tym, że we Francji na emeryturę idzie się – zależnie od zawodu – między 55 a 60 rokiem życia, a niektóre osoby, jak pracownicy sektora publicznego mogą to zrobić o 3-5 lat wcześniej nie tracąc na wysokości świadczenia. Kobiety z trójką lub większą liczbą dzieci mogą otrzymać emeryturę już po 15 latach pracy.

Do badań zaklasyfikowano tylko te osoby, które nie przeszły na emeryturę ze względów zdrowotnych. 80 proc. badanych stanowili panowie, większość osób miała współmałżonka – 89 proc., a 98 proc. odeszło na emeryturę między 50 a 60 rokiem życia. W analizie uwzględniono ich płeć, wiek i stan cywilny.

Okazało się, że ryzyko pojawienia się schorzeń przewlekłych wzrastało z wiekiem, ale przejście na emeryturę nie było okresem przełomowym i nie wpłynęło istotnie na ich występowanie. Emerytura była natomiast związana ze znaczną redukcją uczucia zmęczenia psychicznego – o 81 proc. w rok po przejściu na nią, fizycznego – o 77 proc. oraz objawów depresji – o 40 proc. Największą redukcję zmęczenia fizycznego i psychicznego stwierdzono wśród osób, które miały przynajmniej jedną przewlekłą chorobę, zwłaszcza chorobę wieńcową serca, przebyty udar lub chorobę układu oddechowego.

Według naukowców, obserwacje te można tłumaczyć na kilka sposobów. Redukcja zmęczenia może po prostu być efektem odejścia z pracy, która była jego źródłem. Z drugiej strony, emeryci mogą mniej przejmować się obniżoną energią, gdy nie mają już na głowie tylu obowiązków, a to sprawia, że niżej oceniają swoje zmęczenie. Możliwe jest też, że emerytura pozwala wielu ludziom angażować się w pobudzające i dodające sił czynności, jak np. ćwiczenia fizyczne.

Ogólnie, najnowsza praca wskazuje, że emerytura wiąże się z ogólną poprawą samopoczucia i co ważne nie zwiększa ryzyka chorób przewlekłych. W dłuższej perspektywie, spadek zmęczenia powinien mieć wręcz pozytywny wpływ na stan zdrowia emerytów i obniżać częstość występowania wielu schorzeń, uważają naukowcy. Z dotychczasowych badań wynika bowiem, że zmęczenie może przyczyniać się do wzrostu ryzyka chorób serca i zgonu.

Badacze zaznaczają zarazem, że ich obserwacje mogą nie odnosić się do społeczeństw, w których na emeryturę przechodzi się w późniejszym wieku. JJJ

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>