W Unii Europejskiej zachorowania na raka powodują straty rzędu 124 mld euro rocznie.

W UE koszty raka, który zabija co roku ponad milion osób i który szerzy się coraz bardziej, to 124 miliardy euro rocznie, wliczając w to nie tylko leczenie, ale też straty ekonomiczne z powodu tej choroby – podano w piątek na kongresie onkologów w Wiedniu. Na raka chorują we Unii Europejskiej miliony osób, ale koszty leczenia to tylko 36 proc., podczas gdy pozostałe koszty wynikają z czasowej lub trwałej utraty zdolności do pracy, zmniejszenia wydajności, przedwczesnych zgonów.
Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO), organizator kongresu, porównuje w dokumentacji przeznaczonej dla jego uczestników różnice w nakładach poszczególnych państw na prewencję i leczenie chorób nowotworowych.
Na przykład w zamożnych Niemczech wydaje się na ten cel 132 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a na Litwie – 32 euro.
Największe koszty ponosi system ochrony zdrowia Unii Europejskiej na leczenie raka piersi: 6 miliardów euro rocznie. Stanowi to 13 proc. wszystkich nakładów na leczenie nowotworów.

Jednak uwzględniając również skutki spadku wydajności pracy osób chorych, największe są koszty zachorowań na raka płuc: 19 miliardów euro rocznie. Połowa – z powodu wczesnych zgonów.

Profesora Josepa Tabernero, szefa służby medycznej na oddziale onkologicznym szpitala Vall d’Hebron w Barcelonie, który przewodniczy sesjom naukowym na obradach kongresu, dziennikarze zapytali, jaki wpływ na leczenie nowotworów będzie miało cięcie wydatków na ochronę zdrowia w takich krajach objętych głębokim kryzysem gospodarczym, jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia.

Tabernero wyraził obawę, że ograniczenia te uderzą przede wszystkim w realizację programu prewencji i praktykę okresowych badań lekarskich niezbędnych do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i skutecznego leczenia.

Ich następstwa – podkreślił profesor – nie dotyczą jedynie samych chorych, lecz ich rodzin i bliskich im osób, zajmujących się chorymi.

„Ich stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego jest na ogół gorszy niż pozostałej populacji” – powiedział prof. Tabernero. (PAP)

PAP/Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>