W ramach Szklanki Mleka wzrasta spożycie jogurtów

Od początku uruchomienia programu w Polsce beneficjenci programu wypili ponad 777 milionów szklanek mleka, tj. ok. 208 tys. ton mleka i jego przetworów (w ekwiwalencie mleka). W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2009/2010 zaobserwowano wzrost spożycia jogurtów smakowych – powiedziała podczas VIII Forum Mleczarskiego w Augustowie Maria Pawłowska, dyrektor Biura Wspierania Konsumpcji ARR. Obecnie mleko i jego przetwory na potrzeby programu produkuje 38 zakładów mleczarskich. Największy udział w produkcji ma Spółdzielnia Mleczarska ?Mlekpol” w Grajewie i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu.

Od roku szkolnego 2007/2008, na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przeorów mlecznych, wprowadzono tzw. ?Dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”. W ramach dopłaty krajowej dzieci ze szkół podstawowych mogą otrzymywać bezpłatnie, w dniu nauki szkolnej maksymalnie 0,25 l mleka białego lub w bardzo niskiej cenie niektóre przetwory mleczarskie. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Wprowadzenie dopłaty krajowej wpłynęło znacząco na rozwój programu już w roku szkolnym 2007/2008. Zwiększyła się liczba placówek oświatowych uczestniczących w programie do ok. 12 000, tj. wzrost o ok. 156 % w porównaniu do roku szkolnego 2006/2007 oraz liczba uczniów do 2 162 800, tj. wzrost o ok. 259% w porównaniu

do roku szkolnego 2006/2007. Obecnie, na podstawie danych ARR dotyczących roku szkolnego 2009/2010, w programie uczestniczy ok. 17 230 placówek oświatowych. Liczba dzieci i uczniów w roku szkolnym 2009/2010 przekroczyła 2 840 000. Udział dzieci i uczniów w programie w roku szkolnym 2009/2010 wyniósł ok. 43% uprawnionych.

Największy wzrost zainteresowania udziałem w programie nastąpił oczywiście w szkołach podstawowych. W programie uczestniczy obecnie ok. 12 140 szkół podstawowych, co stanowi 89% szkół podstawowych w Polsce, w których pije mleko ok. 2 150 000 uczniów, co stanowi 82 % uczniów szkół podstawowych.

Program mleko w szkole prowadzony jest również w ?nowych krajach” członkowskich UE. Poza Polską, największy udział w programie ma Rumunia. Kraj ten przystąpił do Unii w 2007 roku, a już w roku szkolnym 2008/2009 dofinansowaniem objęto ponad 23 tys. ton mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych.

W Rumunii, w ramach unijnego programu mleko w szkole dofinansowane jest spożycie mleka w przedszkolach, szkołach podstawowych i w szkołach średnich.

Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl, www.portalspozywczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>