W Ełku ruszyły bezpłatne szczepienia seniorów przeciw grypie.

Seniorzy w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie. Samorząd przeznaczył na tę akcję 22 tys. zł – poinformował urząd miasta. Mieszkańcy, którzy ukończyli lub w tym roku ukończą 66. rok życia i są zameldowani w Ełku, mogą zgłaszać się na szczepienia do wytypowanych gabinetów lekarzy rodzinnych. To już czwarty rok akcji szczepień seniorów w mieście. Jak powiedział prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, miasto zdecydowało się na kontynuację akcji, ponieważ lekarze rodzinni ocenili, że dzięki szczepieniom znacznie zmalała liczba chorych na grypę wśród osób najstarszych, u których powikłania mogą być najgroźniejsze.

Urząd miasta w Ełku, który realizuje autorski program ochrony zdrowia najstarszych mieszkańców miasta wraz ze szpitalem miejskim Pro Medica spółka z o.o., wyda w tym roku na szczepienia 22 tys. zł.; w poprzednich trzech latach przeznaczono na ten cel łącznie 130 tys. zł.

Rocznie przeciw grypie szczepi się od 600 do 1300 seniorów.

W tym roku miasto po raz pierwszy przeprowadziło też akcję bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom skierowaną do trzyletnich dzieci. Zaszczepionych zostało 160 dzieci.

Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez różne szczepy wirusa grypy. Przenoszenie zarazka odbywa się drogą kropelkową, w czasie kaszlu, kichania, rozmowy itp. Choroba objawia się przede wszystkim katarem, zapaleniem gardła, bólami głowy i mięśni oraz nagłą, wysoką gorączką.

Grypa może powodować powikłania takie jak np. wtórne zakażenia bakteryjne i wirusowe oraz zaostrzenie współistniejących chorób przewlekłych. Na powikłania pogrypowe najbardziej narażone są małe dzieci, seniorzy, a także osoby cierpiące na przewlekłe choroby układów oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz cukrzycę.

We­dług da­nych Na­ro­do­we­go In­sty­tu­tu Zdro­wia Pu­blicz­ne­go – PZH w se­zo­nie 2012/2013 na grypę za­cho­ro­wa­ło blisko 3 mln Po­la­ków – to aż trzykrotnie więcej niż w poprzednim sezonie grypowym. Eksperci radzą, by szcze­pić się po­mię­dzy wrze­śniem a grud­niem. W ubiegłym sezonie ze szczepień skorzystało zaledwie 3,75 proc. Polaków.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>