W ciągu ostatnich 60 lat zasobność polskich gleb w materię organiczną spadła o 40 proc.

Nad spadkiem żyzności gleby zastanawiano się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas seminarium zorganizowanego przy współudziale Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, na pogorszenie żyzności polskich gleb w pewnym stopniu wpłynęły pogarszające się warunki pogodowe, przede wszystkim jednak – nadmierna eksploatacja ziemi uprawnej. W opinii ministra, nie można uprawiać roli mając na uwadze tylko maksymalizację zysku, a w ostatnich latach za dużo mówiło się o chemicznych środkach produkcji, jak nawozy i środki ochrony roślin, za mało zaś o jakości ziemi.
W opinii Wiesława Oleszka, dyrektora Instytutu w Puławach, w Polsce uprawia się zbyt wiele roślin: zbożowych, okopowych i kukurydzy, które wyjaławiają glebę, jednocześnie rezygnując z tych, które powiększają jej zasobność w próchnicę. Aby zadbać o niezbędny poziom materii organicznej, należy zwiększyć uprawę roślin strączkowych i motylkowatych. Wiesław Oleszuk jest też zwolennikiem stosowania zachęt finansowych do uprawy określonych gatunków roślin, które zwiększają zawartość próchnicy w glebie.

Minister Marek Sawicki przypomina, że takie dopłaty do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych zostały wprowadzone w tym roku. Jednak jego zdaniem rozwijanie tych upraw należy też stymulować poszerzaniem wiedzy rolników o ich oddziaływaniu na glebę.

W seminarium poświęconym spadkowi żyzności gleb wzięło udział około stu osób: naukowców i praktyków zajmujących się problematyką uprawową.

Jak zapowiada dyrektor puławskiego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, zapoczątkowało ono cykl spotkań dotyczących zapobiegania pogorszeniu się jakości gleb w Polsce. Następne takie seminarium odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku w Warszawie a kolejne – z udziałem zagranicznych gości – w czerwcu w Puławach.
IAR

www.portalspozywczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>