Uzdatnianie gnojowicy i obornika z zastosowaniem Technologii Efektywnych Mikroorganizmów.

Greenland Technologia EM jest producentem Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce na licencji EM Research Organization z Japonii.  Efektywne Mikroorganizmy to mieszanina kultur pożytecznych mikroorganizmów ( głównie bakterii fotosyntetycznych, oraz bakterii kwasu mlekowego, a także drożdży i grzybów. EM wywołuje procesy fermentacji, które powodują wzrost biologicznej różnorodności gleby. To z kolei poprawia jej jakość i zdrowie oraz plon roślin uprawnych. Możliwości Technologii EM są znacznie szersze niż tylko poprawa kondycji gleby. Wzrastająca popularność EM na Świecie wykazuje, że jest to najskuteczniejsza technologia mikrobiologicznej higienizacji osadów i redukcji odoru na dzień dzisiejszy.

Stwierdzono, że specjalna kompozycja mikroorganizmów EM likwiduje odór, oraz zmniejsza objętość obornika, likwiduje kożuch na powierzchni gnojowicy.

Zastosowanie EM w pomieszczeniach gdzie hoduje się zwierzęta na ?głębokiej ściółce? wprowadza proces fermentacji, dzięki temu również zmniejsza się ilość powstającego nawozu, a jego jakość wzrasta ponieważ masa organiczna staje się dostępna dla roślin zaraz po wprowadzeniu do gleby. EM ogranicza również straty azotu czyli eliminuje odór z pomieszczeń inwentarskich.

Również w oczyszczalniach ścieków i kompostowniach przykry zapach jest bardzo problematyczną sprawą , a po zastosowaniu EM likwiduje się go w ciągu 24 godzin. Osady i skratki przestają śmierdzieć w ciągu kilku godzin.

Skuteczność Technologii EM potwierdza m.in. oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie.

ZASADA DZIAŁANIA EM

Zasada działania EM polega na przekształcaniu odpadów w procesach metabolicznych do postaci w której są łatwo przyswajalne przez środowisko naturalne.

  1. Efektywne Mikroorganizmy wywołują fermentację niskotemperaturową, a nie gnicie . Oznacza to, że przykry zapach i substancje utleniające nie są wytwarzane w środowisku zdominowanym przez EM

  2. Mikroorganizmy wchodzące w skład EM są z natury beztlenowcami, ale w trakcie procesów metabolicznych wydzielają do środowiska wolny chemicznie tlen ? ma to ogromne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.

  3. EM pracuje tak samo w ziemi jak i w kompoście- tzn rozkłada materiał organiczny wytwarzając przy tym antyutleniacze i produkty przemiany materii takie jak witaminy, polisacharydy itp.
    Tak przebiegający proces w całości zastępuje wytwarzanie kompostu metodą tradycyjną ( mieszanie systematyczne całej pryzmy aby doprowadzić tlen)

Materiał organiczny który fermentuje z EM prze 2-3 tygodnie i potem trafi do gleby, po 6-8 tygodniach staje się czarną próchnicą. W ten sposób w Europie przetwarza się gnojowicę, która traci swój nieznośny zapach i nie sprawia kłopotów w wypompowywaniu ( znika warstwa stała z powierzchni)

  1. Bakterie kwasu mlekowego zawarte w EM mają właściwości sterylizujące gdyż wytwarzają substancje takie jak reuteryna niszcząca patogeny chorobotwórcze (np. salmonella, enterokoki, bakterie coli)

W tym sensie jest to również środek dezynfekujący.

W glebie masa organiczna zawierająca EM jest doskonałym uzupełnieniem dawki nawozowej dla roślin. Warto dodać iż Mikroorganizmy zawarte w kompoście po jego aplikacji do gleby dalej się tam znajdują i wraz z roślinami w trakcie zbiorów w jakimś procencie trafią z paszą do przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych.

Technologia EM oferuje również produkty do bezpośredniego stosowania w formie oprysku na pole w celu poprawy mineralizacji resztek pożniwnych.

Pola uprawne traktowane regularnie EM nie wymagają nawożenia nawozami mineralnymi, gleba uruchamia minerały dostępne dla roślin dzięki przemianom biochemicznym prowadzonym przez EM. Również ilość patogenów w glebie zmniejsza się dzięki konkurencji bakterii EM z mikroflorą szkodliwą.

W trakcie wegetacji roślin Efektywne Mikroorganizmy stosowane są jako wspomagacz w eliminowaniu chorób roślin.

Bakterie probiotyczne zawarte w EM stanowią bardzo dobrą barierę ochronną dla organizmu zwierząt oraz usprawniają procesy trawienne ?poprawiając tym samym wykorzystanie paszy.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego opisu Technologia EM jest to szereg rozwiązań opartych w zasadzie na jednym produkcie czyli Efektywnych Mikroorganizmach.

Eliminacja szkodliwych gazów takich jak amoniak i siarkowodór jest osiągalna dzięki EM w bardzo prosty sposób:

  1. Stosujemy EM w budynku i nie dopuszczamy do gnicia resztek białka z paszy i tym samym do powstawania szkodliwych gazów

  2. Stosujemy EM bezpośrednio do zbiornika z gnojowicą w ilości 1 litr /m3

Aby uzyskać jednorodną ciecz pozbawioną przykrego zapachu należy zbiornik zaszczepić odpowiednio wcześnie przed wywożeniem gnojowicy na pole. Czas jaki jest potrzebny to min. 4-6 tygodni.

Wprowadzony do zbiornika EM najpierw zaczyna przerabiać osad będący na dnie zbiornika, następnie całość zaczyna fermentować, a dopiero na końcu zaczyna być zmniejszana warstwa stała na powierzchni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>