Uwga Seniorzy ! Zdrowe starzenie się ! .

Zaprezentowanie przykładów dobrej praktyki działań aktywizujących seniorów bądź wspomagających szeroko rozumianą promocję zdrowia było celem konferencji "Promocja zdrowia starzejącej się populacji polskiej", która odbyła się w Senacie z inicjatywy senackiej Komisji Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Państwowego Zakładu Higieny…….

Zdaniem organizatorów zagwarantowanie zdrowego starzenia się populacji stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla Europy. Skutki starzenia demograficznego będą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw europejskich w takich obszarach jak gospodarka, opieka zdrowotna i zabezpieczenie socjalne oraz zapewnienie dobrobytu. W związku z tym istnieje pilna potrzeba poszerzania wiedzy na temat sposobów promowania zdrowia wśród osób starszych, utrzymanie dobrej jakości życia w późniejszych okresach, a także konieczność zapobiegania kosztom społecznym procesu starzenia demograficznego.
Otwierający konferencję, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz podkreślił, że konsultacje merytoryczne, do których okazją była konferencja i wnioski jakie ona przyniosła dają szansę stworzenia dobrego prawa, mogącego sprostać wyzwaniom demograficznym. W konferencji udział wzięli senatorowie, przedstawiciele nauki, służby zdrowia, samorządów, kościoła, organizacji pozarządowych. Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu RP senator Janina Fetlińska. KOM
PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>