Unia Europejska będzie walczyć z nowotworami, promować szczepienia oraz racjonalne stosowanie anybiotyków.

Walka z nowotworami, promowanie szczepień ochronnych oraz racjonalnego stosowania antybiotyków – to główne inicjatywy, które Unia Europejska podejmuje w 2009 r. w ramach kampanii „Europa dla pacjentów”.

Przedstawił je we wtorek w Warszawie dyrektor ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej Andrzej Ryś.
UE chce poprawić standard i jakość życia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie oraz zapobiec ich przedwczesnej śmierci. W tym celu ma zostać przyjęta przez kraje Unii wspólna strategia działań, prowadzone też będą konferencje poświęcone problematyce zdrowia psychicznego.

KE zamierza wspierać państwa członkowskie w walce z chorobami nowotworowymi – chodzi m.in. o wymianę informacji i wiedzy specjalistycznej.

Celem UE jest również podwyższenie liczby sezonowych szczepień przeciwko grypie, a tym samym zwiększenie możliwości produkcyjnych szczepionek. Ma zostać także ustanowiony harmonogram szczepień dla dzieci.

Wśród priorytetów „Europy dla pacjentów” znajduje się też propagowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków. 18 listopada 2008 r. zorganizowano pierwszy Europejski Dzień Wiedzy na temat Antybiotyków.

KE pracuje nad dyrektywą w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Ma ona wprowadzić większą jasność co do możliwości ubiegania się o skorzystanie z leczenia w innym państwie UE. Zostanie w niej określone, kto jest w takim przypadku odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo świadczeń medycznych.

Przygotowywana jest również dyrektywa ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące dawstwa i pobierania narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepów.

Jak podkreśla KE, celem wszystkich działań jest zapewnienie wyższego poziomu opieki zdrowotnej w Europie. Kampania „Europa dla pacjentów” – którą 30 września 2008 r. w Brukseli zainaugurowała komisarz UE ds. zdrowia Androulla Vassiliou – ma zapewnić odbiorcom dostęp do przedstawionych w prosty sposób informacji na temat polityki i działalności UE w dziedzinie opieki zdrowotnej.

„To dużo więcej niż kampania informacyjna. Jej celem jest zapewnienie konkretnych i jasnych ram komunikacyjnych dotyczących różnorodnych działań z zakresu opieki zdrowotnej, jakie zamierzamy przyjąć i realizować” – podkreśla Vassiliou. PRO

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>