Unia Europejska apeluje o zaprzestanie palenia tytoniu!

Apel jest skierowany szczególnie do Dzieci i Młodzieży za pomocą Rodziców i Opiekunów oraz Instytucji! Widzimy ile Uczniów pali na przerwach pod budynkami swoich Szkół! Nikt juz z Wychowawców na to zjawisko nie reaguje! Nie dziwię sie Nauczycielom! Oni przecież sami nie dadzą rady wychować Uczniów! To się trzeba nauczyć w domu rodzinnym! Kosciół i Szkoła pomagają i chcą pomóc ale bez udziału Rodziców nie dadzą rady to zrobić! To jest prawie „syzyfowa praca” Musi być jednolity front wychowaczy w dziedzienie wychowania i wychowania prozdrowotnego! Ujemne skutki zdrowotne wynikające z nałogu palenia w Polsce są zastraszające! Przed laty na tarnowskim Rynku byłem świadkiem jak kilkuletni chłopak palił papierosa, zwróciłem mu uwagę i usłyszałem: „czy ty jesteś moim ojcem”? Wiem jak się narażam Dorosłym Pacjentom, od których wiele razy usłyszałem również w Gabinecie: ” co mnie to obchodzi że Pacjent pali”! . Ten problem dotyczy także osób dorosłych! Co Internauci sądzą o wliczaniu do budżetu Państwa przychodów z zakupu papierosów?….. MEDIALNA KAMPANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska uczyniła z walki z paleniem tytoniu jeden ze swoich priorytetów w dziedzinie zdrowia publicznego. Choroby odtytoniowe są bowiem drugą co do skali przyczyną zgonów na świecie (około 5 milionów zgonów rocznie) oraz główną przyczyną umieralności w Europie: obecnie palenie tytoniu powoduje ponad 650 000 zgonów rocznie we wszystkich dwudziestu pięciu krajach członkowskich Unii Europejskiej (palenie to przyczyna co siódmego zgonu). Palenie zabija co drugiego palacza, ale jest również zagrożeniem dla życia osób niepalących. Badania opublikowane w kwietniu 2004 w British Medical Journal pokazują, że u osób niepalących, mających codzienną styczność z palaczami, współczynnik umieralności wzrasta o 15%, nawet, jeżeli same nigdy nie paliły.
Wydaje się, że osoby dorosłe są względnie świadome szkodliwości palenia tytoniu. Jednak ludzie młodzi, zwłaszcza dziewczęta, nadal stanowią grupę ryzyka i to na nich powinny skupić się nasze działania.
Zarysowana sytuacja skłoniła Komisje Europejską do rozpoczęcia kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość na temat skutków palenia tytoniu we wszystkich 25 krajach poszerzonej Unii, kampanii medialnej pod hasłem HELP „Dla życia bez tytoniu” skierowanej do dzieci i młodzieży.
Celem kampanii HELP jest przede wszystkim dotarcie do młodych ludzi oraz do osób, które z nimi pracują, niezależnie od tego, czy są one palaczami czy nie. Ważnym elementem kampanii jest współpraca z krajowymi i lokalnymi organizacjami zaangażowanymi w działania dla ograniczania palenia tytoniu z całej Europy. Odbywa się to we współpracy z Europejską Siecią na rzecz Ograniczania Palenia Tytoniu (ENSP) – międzynarodową organizacją reprezentującą ponad 530 podmiotów.
Trzy priorytety kampanii „HELP” zdefiniowane przez komisarza Markosa Kyprianou to:
• Zapobieganie inicjacji tytoniowej
• Pomoc w rzucaniu palenia
• Ochrona przed biernym paleniem
Kampania skierowana jest głównie do nastolatków (między 15 a 18 rokiem życia) oraz do młodych dorosłych ludzi (między 18 a 30 rokiem życia).
Zdając sobie sprawę z tego, jak trudno jest palaczowi zerwać z nałogiem, kampania HELP i jej hasło „Dla życia bez tytoniu” są dalekie od pouczania i oceniania odbiorców. Chodzi raczej o zniechęcenie młodych ludzi do rozpoczęcia palenia lub zachęcenie do jego rzucenia poprzez przesłanie, które nie wywoła u nich poczucia winy, komunikat pozbawiony moralizatorskiego tonu. Dlatego też kampania HELP korzysta z podejścia multimedialnego, które pozwala wykorzystać szeroką gamę zintegrowanych narzędzi, za pomocą których będzie możliwe przekazanie pozytywnego przesłania do jak największej liczby osób. Podejście to w praktyce przekłada się na następujące narzędzia:
A. Objazdowa kampania reklamowa po europejskich stolicach.
Jest to „inauguracyjna” część kampanii. Specjalna konstrukcja opatrzona symbolami kampanii HELP jest ustawiana i pokazywana przez kilka dni w każdej z 25 stolic Unii Europejskiej w ramach zaplanowanej na 4 miesiące trasy od stolicy do stolicy (od marca do końca czerwca / początku lipca 2005 r.). W Warszawie będzie to 24–27 maja. Powszechna dostępność, widoczność i uniwersalny charakter tej formy przekazu umożliwia nawiązanie pierwszego kontaktu z odbiorcami. Jest to też okazja do przekazywanie informacji i materiałów promocyjnych. Na każdym przystanku (w każdej stolicy) będzie organizowana konferencja prasowa. W Warszawie będzie to miało miejsce 25 maja. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zostaną zaproszone krajowe organizacje rządowe i pozarządowe zaangażowane w promocję zdrowia.
B. Reklamy telewizyjne
Początek kampanii reklam telewizyjnych jest planowany na l czerwca i potrwa przez miesiąc. Trzy reklamy, z których każda będzie poruszała jeden z trzech tematów (zapobieganie inicjacji tytoniowej, rzucanie palenia oraz niebezpieczeństwa związane z paleniem biernym) będą emitowane w czerwcu w każdym z 25 państw. 31 maja odbędą się premierowe pokazy reklam.
C. Komunikaty prasowe
Będą wysyłane raz w miesiącu, aby informować media o kampanii. Publikowanie stworzonych centralnie dla całej Unii informacji w mediach europejskich pomoże przedłużyć i wzmocnić działanie innych środków wykorzystywanych w kampanii HELP. Etap ten, rozpoczęty przy współpracy z ENSP i jej członków, jest możliwy do zrealizowania dzięki sieci korespondentów mediów europejskich przebywających w 25 państwach członkowskich.
D. Portal internetowy: www.Help-eu.com
Portal informacyjny zostanie uruchomiony l czerwca. Jego celem jest dostarczenie obiektywnych, naukowych informacji wszystkim obywatelom Unii Europejskiej w ich narodowych językach. Na tej stronie internetowej będą się znajdowały linki do organizacji pomagających w rzuceniu palenia lub zapobieganiu inicjacji tytoniowej. Będą tam również prezentowane najnowsze osiągnięcia, raporty, biuletyny oraz innowacyjne projekty z innych krajów. Strona ta stanie się także punktem kontaktowym z młodymi ludźmi, dla których zostaną opracowane specjalne materiały, a mówiąc dokładniej, zostaną one opracowane przez nich samych.
E. Wydarzenia w całej Europie
W trakcie kampanii będą organizowane działania na dużą skalę. W 2005 r. przewiduje się utworzenie organu konsultacyjnego dla młodych Europejczyków. Inicjatywa ta połączy delegacje młodych ludzi z każdego państwa członkowskiego. Będzie to forum, na którym tematy (życie bez tytoniu i rzucenie palenia) będą poruszane i omawiane w obecności europejskich ekspertów i polityków. Będą się również odbywały głosowania nad rezolucjami i zaleceniami.
F. Zaawansowane narzędzie testujące założenia kampanii
Jest to narzędzie, którego zakres jest bez wątpienia bezprecedensowy w dziedzinie badań nad problemem palenia tytoniu. Zorganizowano ponad 38 grup dyskusyjnych, złożonych z około 10 osób każda, w 20 państwach Unii Europejskiej reprezentujących różne regiony. Grupy składały się zarówno palaczy i niepalących w różnych przedziałach wiekowych i o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym. W Polsce badanie przeprowadzono 15 lutego w Warszawie. Dzięki temu narzędziu zbadano ogólnie prawie 400 osób. Pierwszym wnioskiem z badania była możliwość zorganizowania skutecznej kampanii informacyjnej na temat problemu palenia tytoniu na całym obszarze Unii Europejskiej. Należy podkreślić jednak, że możliwe jest również jej dostosowanie pod względem językowym i kulturowym, przy współpracy z partnerami krajowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>