Udział w zajęciach sportowych zmniejsza ryzyko nadużywania alkoholu.

Udział w zorganizowanych zajęciach sportowych może być sposobem na ograniczenie spożycia alkoholu przez młodych ludzi, zwłaszcza z grup najbardziej zagrożonych ryzykownym piciem – wynika z najnowszych badań brytyjskich, które publikuje pismo „Criminal Behavior and Mental Health”.

Naukowcy brytyjscy z Cardiff University doszli do takich wniosków na podstawie badań wśród 93 młodocianych przestępców w wieku 13-18 lat oraz ich 53 rówieśników z lokalnych szkół. Nastolatki z obydwu grup pochodziły z ubogich rodzin, dobrano ich pod względem wskaźnika inteligencji (IQ) oraz płci. Wszyscy wypełniali ankietę, w której pytano m.in. o udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, zebrano też informacje na temat ich zaburzeń zachowania. To czy piją alkohol w sposób ryzykowny oceniano przy pomocy specjalnego testu.

Okazało, że w porównaniu z grupą uczniów z lokalnych szkół znacznie większy odsetek młodocianych przestępców nie uprawiał sportu w ramach zorganizowanych zajęć, a zarazem pił alkohol w ryzykowny sposób. Gdy w obu grupach porównano tylko nastolatki, które uprawiały sport zorganizowany, nie znaleziono różnic odnośnie nadużywania alkoholu.

Zdaniem autorów pracy odkrycie to podważa wcześniejsze doniesienia, zgodnie z którymi przynależność do zespołów sportowych ma związek z bardziej ryzykownym piciem.

„Wielu młodych ludzi odnosi korzyści z udziału w przyjemnych, systematycznych aktywnościach pozaszkolnych. Jednak bardziej zagrożone grupy młodzieży, takie jak np. młodzi przestępcy, rzadziej w nich uczestniczą, mimo że ich zaangażowanie w zorganizowane zajęcia sportowe może mieć pozytywny wpływ na zachowania związane ze zdrowiem, włączając w to nieumiejętne picie alkoholu” – komentuje współautorka pracy Britt Hallingberg. Dlatego, jej zdaniem, ważne jest, by osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym miały dostęp do zorganizowanych zajęć sportowych.

Może to być jeden ze sposobów na ograniczenie picia alkoholu przez młodocianych przestępców, podkreślają autorzy badań. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>