Uczeni o Bogu-część II!

Jako motto drugiej części wybrałem wypowiedź Ludwika Pasteura (1822-1895), któremu Ludzkość tak wiele zawdzięcza! Znakomity francuski biolog powiedział:”Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem”! Nic dodać, nic ująć! A teraz zacytuję wypowiedzi innych znakomitych Uczonych…

Galileusz(1564-1642)-tylko mania wielkości może nasz niesłychanie słaby umysł czynić sędzią dzieł Bożych i wszystko we wszechświecie, co nie służy naszemu pożytkowi, uważać za próżne i zbędne.Johannes Kepler(1571-1630)-zanim wstanę od stołu, przy którym przeprowadzałem badania, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wznieść oczy i ręce ku niebu pokornie śląc do Stwórcy wszelkiej światłości modlitwę:”Wielki jest Bóg nasz i wielka Jego moc,i nieskończona Jego mądrość. Chwalcie Go każde w mowie swojej wy, niebiosa i Ziemio, i Słońce, i księżycu, chwal Go i Ty duszo moja, Jego Pana i Stwórcę”. Issak Newton(1642-1727)-To cudowne ułożenie słońca, planet i komet może być tylko dziełem Istoty wszechmocnej i rozumnej. A jesli każda gwiazda jest ośrodkiem systemu podobnego do naszego, to na pewno wszystko zostało urządzone według podobnego planu i wszystko musi być poddane jednej i tej samej Istocie. Ta Istota nieskończona rządzi wszystkim…Bóg jest Istotą najwyższą, wieczną, nieskończoną…Karol Linneusz(1707-1778)- We wstępie do swego dzieła „O systemie przyrody” pisze: „Gdy patrzę na słońce i gwiazdy zawieszone w przestrzeni myślę, że wszystkie te dzieła stworzone noszą na sobie znamię mądrości i potęgi Boga, który napełnia je światłem i zyciem…”Jean Baptiste Lamarck(1744-1829)- Istnienie i Wszechmoc Boga stanowią całą wiedzę pozytywną czlowieka…Bóg stworzył materię i udzielił jej rozmaitych przymiotów, a będzie ona tak długo istnieć, jak długo się Bogu spodoba. Alessandro Volta(1745-1827)- Zbadałem najszczegółowiej podstawy naszej religii, sprawdzałem je czytając tak dzieła apologetów, jak też i herezjarchów i ateuszy, i wtedy ujrzałem ową prawdę niezbitą, iż każdy umysł, którego nie zepsuły złe żądze lub namiętności, każdy umysł jasny, szczery i prawy, musi uznać religię i kochać ją.Andre Ampere(1775-1836)- jednym z najbardziej przekonywujących dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia i ów przedziwny ład,moca którego każda żyjąca istota w organach swoich znajduje wszystko, co potrzebne jest jej do utrzymania bytu, do rozradzania się i do rozwoju swoich fizycznych oraz umysłowych zdolności.Michel Faraday(1791-1867)- Zdziwiło was panowie,żeście usłyszeli z moich ust słowo Bóg, lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć jaką mam dla Niego opieram na podstawach pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki.Justus von Liebig(1803-1873)- ten tylko naprawdę poznac moze wielkość i mądrość Stwórcy, kto usiłuje wczytać Jego myśli w wielkiej księdze  zwanej przyrodą. Karol Darwin(1809-1882)- Stwórca natchnął zyciem kilka form lub jedną tylko i gdy planeta nasza pdlegając ścisłym prawom ciążenia dokonywała swych obrotów, z tak prostego początku zdołał się rozwinąć nieskończony szereg form najpiękniejszych i najbardziej godnych podziwu. Johann Mendel(1822-1884)- Daj mi poznać swoje drogi, o Panie, i okaż mi ścieżkę swoją, prowadź mnie drogą swej prawdy i ucz mnie, bo jesteś Bogiem mojego ocalenia i Ciebie codziennie wypatruję. James Maxwell(1831-1879)- Przyjrzałem sie z bliska większości systemów filozoficznych i przekonałem się naocznie, iż żaden z nich rozwinąć się nie może bez zasadniczego pojęcia o Bogu…Boże, który stworzyłeś świat i człowieka, naucz nas badać dzieła Twoje tak, byśmy nad ziemią zapanować mogli, by rozum nasz w służbie Twojej się wzmocnił.Iwan Pawłow(1849-1936)- Do końca życia był  głęboko religijnym- wyznania prawosławnego. Wszystkie niemal zajęcia w ciągu dnia rozpoczynał modlitwą. Wiele modlił się w cerkwi. Pewnego razu wychodząc z cerkwi zostal zatrzymany przez czlowieka niewierzącego:-Cóż to dziadku, zdaje się, że wierzysz w burżuazyjnego Boga,- a wierzę mój drogi, wierzę. -Ot, ciemnota-warknął pogardlwie.- Tylko nieuk wierzy w takie baśnie. Na to Pawłow:-Nie wszystkim dano być tak wykształconym jak wy, towarzyszu. To jeszcze nie wszystkie wypowiedzi jakie moim zadniem zasługują na opublikowanie w tym miejscu! Po ich przeczytaniu nie można być obojętnym wobec pytania, czy Bóg istnieje? Ci co wierzą nie mają wątpliwości! Watpiący i niewierzący mają szanse dołaczyć do tych pierwszych!   


Tarnów, dnia 28.09.04r.    Jacek Roik ,


jroik@manpol.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>