Uchronienie się przed efektem jo-jo jest sukcesem.

Wstępna redukcja masy ciała nie wydaje się być osiągnięciem, dopiero utrzymanie jej przez dłuższy okres czasu, uchronienie się przed efektem jo-jo, możemy uznać za pewien sukces.
Dane literaturowe wskazują, iż utrata do10% wyjściowej masy ciała jest kwestią osiągalną, jednak większość osób ponownie przybiera na wadze i to w dość szybkim tempie, odzyskując nawet do 30% utraconej masy ciała, a po 3 do 5 lat powracając do masy wyjściowej.

Okazuje się, iż utrzymanie zredukowanej masy ciała przez okres na przykład dwóch lat wcale nie zależy od intensywności wsparcia w samym procesie odchudzania. Analizie poddano grupę otrzymującą intensywne wsparcie w procesie odchudzania, jak i grupę wspieraną jedynie przez pielęgniarki. Tej drugiej udało się utrzymać redukcję wyjściowej masy ciała o 8% po 2 latach. Te wyniki poddają w wątpliwość prowadzenie bardzo drogich i bardzo intensywnych programów edukacyjnych.

Oddzielnym zagadnieniem pozostaje kwestia wysiłku fizycznego, jego wielkości i częstości poddawania się aktywności fizycznej. Wbrew dotychczasowym poglądom, iż intensywny wysiłek fizyczny nie jest zdecydowanym czynnikiem determinującym zachowanie niższej masy ciała. Wypływa z tego wniosek, iż porady w zakresie aktywności fizycznej nie muszą być koniecznym elementem składowym programów odchudzających. Sam stopień aktywności fizycznej ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla ogólnego samopoczucia i akceptacji swojej osoby, jak i dla wskaźników chorobowości i śmiertelności.

Obecnie przeważa pogląd, iż w programach odchudzania powinniśmy się skoncentrować na ograniczeniach kaloryczności posiłków, a nie na różnicowaniu składu diety.
Aczkolwiek podstawowe zasady związane z piramidą żywienia pozostają w dalszym ciągu aktualne. Najważniejsza pozostaje jednak motywacja.

Opracowano na podstawie: R. Ross. The challenge of obesity treatment: avoid weight gain CMAJ 2009;180:997
www.heel.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>