Tylko jeden na trzech chorych na RZS w Polsce uważa, że jest dobrze leczony.

Globalne badanie, w którym udział wzięli polscy chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów ujawnia potrzebę większej współpracy pomiędzy reumatologiem a pacjentem. Wyniki globalnego badania przeprowadzonego wśród chorych na RZS w 42 krajach, zostały zaprezentowane 11 czerwca w Madrycie podczas inauguracji kampanii RZS: Dołącz do działania, aby lepiej zrozumieć reumatoidalne zapalenie stawów. Badanie pokazuje, że mniej niż połowa chorych na RZS w Polsce posiada opracowany we współpracy z reumatologiem plan leczenia choroby, który ma zasadnicze znaczenie w kontrolowaniu jej przebiegu. Przeważająca większość respondentów twierdzi, że RZS negatywnie wpływa na jakość ich życia oraz zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Aż 82 % osób zgadza się ze stwierdzeniem, że choroba stanowi istotne obciążenie finansowe dla ich domowego budżetu.

Relacja pacjent – reumatolog
Około 81% chorych pozostaje obecnie pod opieką reumatologa, który jest dla chorych głównym przedstawicielem służby zdrowia odpowiedzialnym za leczenie RZS. Jednak niecałe 60% badanych twierdzi, iż odwiedza reumatologa regularnie, a mniej niż 1/3 (31%) stwierdza, że ich RZS jest dobrze leczone. Chociaż większość pacjentów wie, że leczenie uszkodzeń stawów jest istotne, to tylko niecałe 30% chorych traktuje zapobieganie temu procesowi jako swój najważniejszy cel w leczeniu RZS. Prawie 90% badanych uważa, że współpraca z lekarzem na wczesnym etapie choroby mogłaby prowadzić do lepszego leczenia RZS.
Ponad 80% chorych zgadza się z twierdzeniem, że posiadanie planu leczenia choroby jest podstawowym aspektem leczenia RZS, lecz mniej niż połowa badanych (42%) posiada obecnie taki plan realizowany wspólnie z lekarzem. Osoby, które go prowadzą prawie dwukrotnie częściej czują optymizm oraz przyznają, że ich RZS jest dobrze leczone. Około 74% twierdzi także, że ich plan leczenia zawiera działania profilaktyczne zapobiegające dalszym uszkodzeniom stawów, a 63% współpracuje ze swoim lekarzem przy jego opracowywaniu.
Niepełna świadomość na temat choroby
Wyniki badania pokazują, że większość respondentów uważa, iż ma wysoki poziom wiedzy na temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Ponad 80% wie, że RZS jest poważną chorobą, która poza stawami wpływa także na inne narządy i wymaga stałego leczenia oraz monitorowania. Jednocześnie prawie 70% błędnie twierdzi, że RZS jest pod kontrolą dopóki nie czują żadnego bólu, a tylko 3 na 5 chorych wie, że uszkodzenia stawów spowodowane przez chorobę są nieodwracalne. Tylko dla mniej niż połowy chorych reumatolog jest głównym źródłem informacji na temat leczenia RZS.
RZS istotnie wpływa na codzienne życie polskich chorych
Mimo, że 70% badanych stwierdziło, iż ma obecnie reumatoidalne zapalenie stawów pod kontrolą, to przeważająca większość odczuwa negatywny wpływ choroby na ich codzienne życie. Aż 97% chorych z Polski twierdzi, że RZS źle oddziałuje na ich ogólne samopoczucie, możliwość wykonywania codziennych czynności oraz realizację życiowych pasji. Ponad 40% badanych podkreśla także, że choroba istotnie wpływa na ich zdolność do wykonywania pracy. Osoby te ze względu na gorszy stan zdrowia były mniej produktywne lub musiały brać dni wolne. Dodatkowo ponad 1/3 badanych wskazała na konieczność ujawnienia swojego stanu zdrowia pracodawcy.
Potrzeba większego zrozumienia
Za osoby, z którymi chory najczęściej rozmawia na temat radzenia sobie z chorobą dające mu jednocześnie największe wsparcie uznawani są członkowie rodziny (49%), reumatolodzy (41%) I przyjaciele (17%). Jednocześnie ponad połowa badanych zgadza się z twierdzeniem, życie z RZS mogłoby być łatwiejsze, gdyby ich bliscy wykazywali większe zrozumienie. Niewiele mniej sądzi, że lekarz nie zawsze wysłuchuje informacji na temat ich osobistych doświadczeń z chorobą. Tylko 16% chorych rozmawia w pracy o swoich doświadczeniach związanych z RZS. Połowa badanych czuje skrępowanie w dzieleniu się tymi informacjami ze swoim szefem lub bezpośrednim przełożonym. Większość chorych w Polsce zgadza się
z twierdzeniem, że osoby spoza społeczności chorych na RZS nie wiedzą, jak żyje się z tą chorobą.

Kampania RZS: Dołącz do działania aby lepiej zrozumieć reumatoidalne zapalenie stawów
Podstawowym celem badania zrealizowanego w ramach kampanii było zebranie od chorych na całym świecie cennych informacji dotyczących ich doświadczeń związanych
z reumatoidalnym zapaleniem stawów, po to aby lepiej poznać istotę choroby, jej wpływ na jakość życia oraz sprawdzić różnice w podejściu do leczenia chorych.
Celem RZS: Dołącz do działania jest stworzenie globalnego źródła wiedzy na temat RZS. Ma to pomóc chorym, jak i ich otoczeniu m.in. lekarzom, decydentom, pracodawcom oraz rodzinie w lepszym rozumieniu istoty choroby, a także w skutecznym kontrolowaniu jej przebiegu. Kampania RZS: Dołącz do działania będzie długoterminową inicjatywą
w ramach, której rozwijane będą programy mające na celu wspieranie chorych na RZS.
Badanie
W globalnym anonimowym badaniu udział wzięło ponad 10 tysięcy dorosłych chorych z 42 krajów. W Polsce ankietę wypełniło 400 chorych. Badanie zostało przeprowadzone
w okresie od 14 lutego do 11 kwietnia 2013 roku przez Harris Interactive.

Więcej informacji:
Anna Żur
AbbVie Polska Sp. z o.o.
Tel.: 22 319 13 80
Email: anna.zur@abbvie.com

Paulina Sychniak
ComPress S.A.
Tel.: 795 520 926
Email: psychniak@compress.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>