ZUS: szybkie skierowanie i bezpłatny pobyt w sanatorium w ramach prewencji rentowej.

Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji.
ZUS pokrywa pełne koszty programu rehabilitacji, tzn. całodobową opiekę medyczną, zabiegi lecznicze, wyżywienie i zakwaterowanie. Zakład zwraca również równowartość kosztów podróży z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS skierowana jest do osób ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, ale równocześnie rokujących odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Czytaj dalej

ZUS: od 2012 r. L-4 tylko w systemie- „rewolucyjne” zmiany w wystawianiu druków przez lekarzy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje system informatyczny, który umożliwi lekarzom błyskawiczne powiadomienie ZUS o wystawionym zwolnieniu. Ma to zapewnić bardziej efektywną kontrolę osób przebywających na L-4. System ma być ruszyć w 2012 r.
? Lekarz po zalogowaniu w specjalnym serwisie internetowym będzie mógł w umieścić w systemie informację o wystawieniu zwolnienia lekarskiego. Dzięki temu uniknie pobierania tzw. bloczków zwolnień z ZUS, dostarczania do Zakładu kopi wystawionego dokumentu i archiwizowania przez kilka lat jego papierowej wersji. ZUS zyska natomiast na czasie: wystawione L-4 będzie w formie elektronicznej natychmiast wysłane do Zakładu ? wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego ZUS. Część danych ? o ile ZUS będzie w ich posiadaniu ? zostanie automatycznie wstawiana do elektronicznego formularza, np. dane lekarza, dane o osobie chorej lub członku rodziny, nad którym opiekę sprawować będzie osoba pobierająca zwolnienie. Przyspieszy to czynność wystawiania zwolnienia oraz spowoduje znaczne zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez lekarzy np. w liczbie dni okresu zwolnienia, datach czy danych indentyfikacyjnych chorych. Czytaj dalej

Lekarze wygrali z ZUS – będą nowe wzory zwolnień!

12 stycznia 2011 roku, dzięki inicjatywie lekarzy wyrażonej w społecznościowym serwisie dla lekarzy konsylium24.pl, wchodzą w życie nowe, uproszczone druki zwolnień lekarskich ZUS ZLA.
W nowych drukach ubędzie 5 żmudnych do wypełniania rubryk. Oznacza to każdorazowo zysk czasu około 2 minut więcej na jednego pacjenta. Dzięki temu lekarze swój czas w pracy, zamiast na wypisywanie druków, będą mogli poświęcić na diagnozowanie i leczenie kolejnych chorych. Przeszło rok temu lekarze zaczęli w serwisie zbierać podpisy pod apelem o uproszczenie druków ZUS ZLA. W ciągu zaledwie kilkunastu dni apel poparło niemal 3,000 polskich lekarzy, 72 różnych specjalizacji, z całej Polski. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach. Czytaj dalej

Polacy najbardziej zestresowani w pracy.

Według badania Extended DISC przeprowadzonego w 2009 roku, polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie.
W badaniu obliczono tzw. narodowy wskaźnik stresu ?TM” i okazało się, że wśród Polaków jest on wyższy niż w przypadku pracowników z innych krajów. Choroby układu nerwowego stanowią przyczynę ponad 9 proc. wszystkich zwolnień lekarskich w Polsce. Wprawdzie nie wszystkie z nich związane są ze stresem w pracy, ale dane ZUS z 2009 roku, pokazują, że 1,6 mln Polaków ma problemy o podłożu nerwowym. Czytaj dalej

Firma może zwolnić chorego pracownika.

Pracownik, który dopiero po odwołaniu się do sądu od decyzji ZUS otrzymał przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, może być w międzyczasie zwolniony z pracy. Na początku 2007 r. pracownik doznał urazu kręgosłupa i przez pół roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Następnie ZUS przyznał mu do końca grudnia świadczenie rehabilitacyjne. W listopadzie pracownik wystąpił z wnioskiem o przedłużenie prawa do tego świadczenia. ZUS odmówił, a pracownik odwołał się do sądu. W ostatnim dniu grudnia, po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, pracownik stawił się do firmy w celu uzyskania skierowania na kontrolne badania lekarskie. Pracodawca wręczył mu jednak wypowiedzenie umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czytaj dalej

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)- złe leczenie, to większe koszty!

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) choć jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną, to nie zostało do tej pory umieszczone w wykazie chorób przewlekłych. Schorzenie najczęściej atakuje ludzi w wieku 30 – 50 lat, więc w okresie największej aktywności zawodowej. Ocenia się, że w Polsce co trzeci chory na RZS nie jest zdolny do aktywności zawodowej już po 2 latach od rozpoznania choroby. To efekt również tego, że chory jest źle leczony, bo lekarze za późno kierują pacjenta do reumatologa. Wielu z nich w związku z coraz częstszą nieobecnością w pracy przechodzi więc na renty. Czytaj dalej

ZUS o zasiłkach dla Polaków pracujących za granicą.

Osoby zatrudnione za granicą, jeśli wyjechały same do pracy, podlegają systemowi ubezpieczeń kraju, w którym przebywają i pracują ? mówi portalowi rynekzdrowia.pl Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. Nie mogą więc pobierać zasiłków, w tym zasiłków na dzieci, w Polsce, a w kraju pobytu, w którym powinny być ubezpieczone ? przypomina ZUS. Czytaj dalej

Świecie: ZUS anulował L4 chorej na depresję.

Pacjentce, chorującej od siedmiu lat na depresję, lekarz orzecznik ZUS anulował zwolnienie. Ostatnio, kobieta przebywała na zwolnieniu lekarskim, wystawionym przez psychiatrę od grudnia 2009 roku. Orzecznicy ZUS postanowili sprawdzić, czy nadal powinna na nim przebywać i uznali, że po trzech miesiącach kuracji powinna być zdrowa. Maria John, psychiatra ze Świecia, która leczy kobietę uważa, że to nie pierwszy przypadek anulowania przez rzecznika ZUS zwolnienia, wystawionego przez specjalistę. Twierdzi przy tym, że zdarzają się przypadki wysyłania do pracy zawodowych kierowców, przyjmujących leki antydepresyjne. Anulowanie zaś zwolnienia, wystawionego przez specjalistę, uważa za podważanie jego kompetencji przez orzeczników ZUS. Czytaj dalej

ZUS: Koniec papierowych legitymacji!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego stycznia zaprzestaje wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Emeryci i renciści powinni przedstawić legitymację emeryta lub rencisty. Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do czasu upłynięcia terminu ich ważności. W ocenie ZUS, zmiana nie będzie miała wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez NFZ, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS RMUA. Czytaj dalej

Ponad 1,5 mld zł mniej na świadczenia zdrowotne w 2010 roku.

W 2010 roku nakłady na świadczenia zdrowotne będą niższe o ponad 1,5 mld zł w porównaniu z bieżącym rokiem. Powodem jest spadek wpływów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne – poinformowano w środę na konferencji prasowej w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W planie finansowym na 2010 rok na świadczenia medyczne przewidziano ponad 53,6 mld zł, w tym ponad 2,2 mld zł z funduszu zapasowego. W 2009 r. w planie NFZ na świadczenia zaplanowano ponad 55,1 mld zł. Czytaj dalej

ZUS skontroluje zwolnienia lekarskie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad nowym systemem wystawiania zwolnień lekarskich – informuje Gazeta Prawna.
Jest to konsekwencja tego, że ZUS coraz więcej kosztują zasiłki chorobowe. W I kwartale br. zakład wydał na nie 1,4 mld zł, o 300 mln zł więcej niż rok wcześniej. ZUS chce więc uzyskać większą kontrolę nad krótkimi zwolnieniami lekarskimi, które obecnie praktycznie nie podlegają sprawdzaniu. Czytaj dalej

Polacy są bardzo chorowici – jeśli wierzyć statystyce L4.

Chorzy pracownicy to nic nadzwyczajnego. Szefowie rzadko wysyłają ich do domu. Wielu próbuje infekcję przechodzić. Mimo to, chorując na rozmaite przypadłości w 2008 roku Polacy spędzili w sumie aż 194 mln dni na L4. Najrzadziej udają się na zwolnienia lekarskie menedżerowie i specjaliści. Najchętniej osoby, które boją się utraty pracy lub ci, którzy formalnie chorują, a jednocześnie pracują w szarej strefie. Co 10 zwolnienie to fałszywka. Czytaj dalej

Górnicy nie chcą oddawać krwi przez decyzję ZUS-u.

Górnicy w proteście przeciw nowym przepisom, które zaczął stosować ZUS, rezygnują z oddawania krwi. To zła wiadomość dla ofiar wypadków i chorych czekających na skomplikowane operacje. Ilość krwi zbieranej przez przedstawicieli tej grupy zawodowej, to około jednej piątej sumy krwi pozyskiwanej w regionie Sląska i Zagłębia. Czytaj dalej