Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS.

Prowadzący działalność gospodarczą niepełnosprawni nie powinni być zmuszani do zwrotu refundacji z PFRON tylko dlatego, że kilka dni spóźniali się z opłacaniem składki ZUS – taki jest cel przygotowanego w Senacie projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest inicjatywą senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Trafił niedawno do marszałka Senatu i na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się nim cała druga izba. Sprawozdawca projektu senator Jan Filip Libicki (PO) powiedział PAP, że projekt jest odpowiedzią na problem, jaki ma ok. 250 niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą. Czytaj dalej

„Puls Biznesu”: PZU wkłada lekarski kitel.

W ciągu dwóch-trzech lat PZU zbuduje medyczną kopię oddziałów ubezpieczeniowych, zapowiada „Puls Biznesu”. Przychody z medycyny sięgną 0,5 mld zł. W planach ubezpieczyciela na najbliższą dekadę jest budowa kompleksowej, ogólnopolskiej sieci medycznej, w której znajdą się przychodnie, szpitale, a także opieka długoterminowa. Już za trzy lata PZU chce mieć co najmniej jedną przychodnię w każdym powiecie.
Docelowo sieć ma liczyć minimum 400-550 placówek. Co dziesiąta z nich będzie własnością PZU, pozostałe będą należały do partnerów firmy. Na początek PZU chce zainwestować w ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W miarę rozwoju biznesu sieć podstawowa będzie uzupełniana np. o przychodnie specjalistyczne i szpitale. Czytaj dalej

Eksperci: lepsze leczenie chorób układu ruchu to mniej zwolnień.

Wcześniejsze wykrywanie i odpowiednie leczenie chorób układu ruchu pozwoliłoby znacznie ograniczyć związane z tymi schorzeniami renty i absencję chorobową – alarmowali specjaliści w piątek na konferencji prasowej w Warszawie. Dr Ewa Stanisławska-Biernat z Instytut Reumatologii w Warszawie przedstawiła dane ZUS, z których wynika, że choroby układu ruchu są drugą po urazach i zatruciach przyczyną absencji chorobowej. W 2012 r. wszystkie choroby zapalne układu ruchu były przyczyną prawie 1,3 mln dni zwolnień lekarskich. Na jedno z tych schorzeń, reumatoidalne zapalenie stawów, przypadało ponad 560 tys. dni zwolnień. Czytaj dalej

Po kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS zaoszczędzono ok. 115 mln zł.

Wstrzymane i obniżone świadczenia chorobowe na niemal 115 mln zł – to efekt kontroli zwolnień lekarskich, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w pierwszym półroczu 2013 r. To o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. – informuje ZUS. ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu tego roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 253,2 tys. badań osób posiadających zwolnienie lekarskie. W ich wyniku wydano 32,7 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie dalszej wypłaty zasiłku chorobowego. Czytaj dalej

Rząd: zwolnienia lekarskie będą wystawiane także elektronicznie.

Wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej przewiduje projekt noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. We wtorek założenia do tego projektu przyjęła Rada Ministrów. Według resortu pracy i polityki społecznej zmiana ta ma na celu poprawę efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia przez lekarzy oraz zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich. Dzięki temu nie będzie też obowiązku przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo trzy lata. Czytaj dalej

„Metro”: Chorzy idą na e-zwolnienie.

Koniec z symulowaniem chorób i lewymi zwolnieniami. Lekarze mają wystawiać e-zwolnienia, które błyskawicznie będzie kontrolował ZUS. Przeciwko pomysłowi rządu buntują się medycy – informuje „Metro”. Rząd ma przyjąć założenia do projektu ustawy, która zastąpi tradycyjne, papierowe druki L-4 i wprowadzi zwolnienia elektroniczne. Według rządu skorzystają na tym wszyscy, bo będzie mniej biurokracji i papieru. Czytaj dalej

„Zmorą są pacjenci roszczeniowi”.

Typowa rozmowa w gabinecie wygląda tak: „Pan jest od tego, żeby leczyć, żeby mi wypisać natychmiast leki, nie po to płacę ciężkie pieniądze na ZUS, żebyście się tu w przychodni obijali” – mówi dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rzecznik Praw Lekarzy. Kim jest roszczeniowy pacjent? – Najczęściej ma około 50 lat, wyższe wykształcenie i przekonanie, że wszystko mu się należy. Zachowuje się jak w żarcie „załatwię to teraz z całą moją fizyczną siłą i godnością osobistą” – wyjaśnia dr Kordel. – Najczęściej jest to atak werbalny. Na lekarzy lecą wyzwiska, te najbardziej niecenzuralne i pogardliwe zwroty. Rzadziej dochodzi do napaści, choć bywają ciężkie poturbowania, złamania ręki – dodaje. Czytaj dalej

Obowiązkowe e-zwolnienia od 2015 r.

Lekarze będą zobowiązani do wystawiania zwolnień w formie dokumentu elektronicznego od 1 stycznia 2015 r. Obowiązek taki przewidują założenia do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które trafiły niedawno do konsultacji. Autorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Jak wyjaśnia MPiPS, celem proponowanych zmian jest m.in. skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, zdjęcie z lekarzy obowiązku przesyłania pocztą lub dostarczania osobiście do ZUS oryginałów zwolnień oraz przechowywania kopii przez 3 lata, udostępnienie lekarzom przeglądu wystawionych zwolnień (w tym papierowych), automatyczne informowanie pracodawców o zwolenieniach pracowników, wykluczenie ręcznego wprowadzania do systemu informatycznego przez pracowników ZUS danych z papierowych zwolnień, a także ograniczenie możliwości fałszowania zwolnień. Resort zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., ale jeszcze przez rok lekarze będą mogli wystawiać zarówno zwolnienia elektroniczne, jak i papierowe. Czytaj dalej

Boni: Jeszcze w tym roku e-historia wizyt u lekarza.

Jeszcze w tym roku pacjenci będą mogli sprawdzić w systemie elektronicznym historię wizyt u lekarza i rodzaj przepisanych leków, a w 2014 również historię choroby – zapowiada Michał Boni. Minister administracji i cyfryzacji ocenia, że wprowadzony 1 stycznia br. system potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych eWUŚ sprawdza się. Zapewnia też, że jest on i będzie bezpieczny, a dane pacjentów – dobrze chronione. Sprawdzanie w internecie częstotliwości wizyt u lekarza i historii choroby to nieodległa przyszłość. – Do swojej historii choroby będziemy mieli dostęp w drugiej połowie 2014 roku, ale już w ciągu 2013 roku zostanie wprowadzone rozwiązanie, pozwalające pacjentowi o wiele lepiej orientować się w tym, ile razy był u lekarza, kiedy był, co mu zaaplikowano. Pracujemy nad tym. Minister zdrowia jest głównym podmiotem do przygotowania tych zmian, ale na pewno od strony informatycznej muszą to być rozwiązania bezpieczne z punktu widzenia ochrony danych osobowych – mówi Boni. Czytaj dalej

Pacjenci sprawdzają swoje dane w systemie eWUŚ.

W kraju trwa testowanie systemu eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Wejdzie on w życie 1 stycznia 2013 – pacjenci nie będą musieli mieć przy sobie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne (wystarczy pesel i dowód tożsamości). W Lubuskiem mieszkańcy mogą sprawdzić swój status ubezpieczenia w systemie eWUŚ od soboty w oddziale NFZ w Zielonej Górze oraz delegaturze w Gorzowie. „Dajemy mieszkańcom szansę sprawdzenia, czy rzeczywiście mają ubezpieczenie zdrowotne. Dziś oraz 15 grudnia mamy dzień otwarty, podczas którego pracownicy opowiedzą na wszystkie pytania o ubezpieczeniach zdrowotnych i prawach pacjenta” – powiedziała PAP rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ Sylwia Malcher-Nowak.
Podczas sprawdzania na podstawie numeru pesel, „zielony ekran” w systemie eWUŚ oznacza, że NFZ potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej; „czerwony ekran” – to sygnał, że NFZ nie może w tym dniu potwierdzić uprawnień. „Jeżeli pacjent wie, że ma prawo do świadczeń, powinien zostać przyjęty i nie może być odesłany tylko dlatego, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień. W takim przypadku pacjent może przedstawić dokument potwierdzający jego uprawnienia” – powiedziała rzeczniczka. Czytaj dalej

ZUS skontroluje krótkotrwałe zwolnienia lekarskie.

Po wprowadzeniu internetowych zwolnień lekarskich (e-zwolnień), co ma nastąpić w ciągu kilku kwartałów, ZUS będzie mógł kontrolować pracowników chorujących nawet tylko przez kilka dni. Obecnie nie ma takich możliwości.
Pracownik ma siedem dni na dostarczenie do ZUS dokumentów potwierdzających chorobę. W przypadku zwolnień trwających np. pięć dni pracownik dostarcza do kadr zwolnienie, już będąc zdolnym do pracy. Czytaj dalej

Prawo do leczenia tylko dla aktywnie poszukujących pracy.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz chce zaostrzyć sankcje dla bezrobotnych, którzy nie zamierzają szukać pracy i nie stawiają się na wezwania urzędów pracy.

W takich przypadkach można obecnie zawiesić opłacanie składek zdrowotnych na trzy miesiące, ale w opinii ekspertów recydywiści powinni być ich pozbawieni przez okres dwóch lat – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Kolejna istotna zmiana lansowana przez resort pracy i polityki społecznej to wyprowadzenie składki zdrowotnej z urzędów pracy, które tylko rejestrowałby bezrobotnego, ale już nie zajmowałby się przekazywaniem za niego składki do ZUS. Wysyłałby jedynie informację, że dany obywatel figuruje w spisie bezrobotnych i ma prawo do ubezpieczenia. Czytaj dalej

ZUS: kontrole zwolnień lekarskich przynoszą miliony.

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich, do kasy ZUS powróciło w zeszłym roku 150 mln zł. Choć kontrole są coraz częstsze i skuteczniejsze, nie ubywa ludzi, którzy próbują oszukiwać. W całym 2011 roku lekarze orzecznicy ZUS wstrzymali ponad 38 tys. zwolnień. Po ponad 150 tys. kontroli w poznańskim oddziale ZUS prawo do zasiłku cofnięto ponad 4 tys. osób. Dało to 4 mln zł oszczędności – informuje Gazeta Wyborcza.
W Bydgoszczy na 13 tys. kontroli, 2,5 tys. pacjentów niepotrzebnie przebywało na zwolnieniu, a 87 symulowało chorobę. W tym roku bydgoski ZUS zarobił na kontrolach 880 tys. zł, prawie dwa razy tyle co w zeszłym. Czytaj dalej

Efekty kontroli zwolnień przez ZUS.

Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych – to efekt przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2011 r. kontroli zwolnień lekarskich.
Uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich daje ZUS ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej zapisami Zakład przeprowadza kontrole dwuzakresowo. Po pierwsze bada prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a po drugie – prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.
W ramach prowadzonej w całym 2011 r. kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS wydali 38,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Liczba ograniczonej w ten sposób absencji sięgnęła 206,7 tys. dni. Natomiast kwota wstrzymanych, decyzją lekarzy, zasiłków wyniosła 10,7 mln zł. Czytaj dalej

Ponad milion Polaków bez ubezpieczenia.

Żadnego prawa do leczenia za pieniądze z NFZ nie ma blisko milion ludzi w naszym kraju. Oznacza to, że nieubezpieczonych nie jest co najwyżej 268 tysięcy – jak na początku stycznia stwierdził minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, ale aż prawie czterokrotnie więcej.
Zaledwie 27,5 tys. osób to Polacy dobrowolnie opłacający składki oraz członkowie ich rodzin objęci polisami. Biorąc pod uwagę, że składkę do ZUS powinno płacić blisko 14,5 mln osób, oznacza to, że nie robi tego około 140 tys. Polaków. Część z nich może nawet nie wiedzieć, że zalega ze składkami. Tak jest w przypadku tych, za których składki powinien odprowadzać pracodawca, a tego nie robi – informuje portal Money.pl Czytaj dalej

RMUA to za mało – wiarygodny dowód na ubezpieczenie pacjenta nie istnieje.

Sejm pracuje właśnie nad projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej, którego głównym założeniem jest uchylenie zapisów przewidujących kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty. Projekt jednak nadal nakłada na lekarzy i placówki medyczne obowiązek weryfikacji ubezpieczenia pacjenta.
Weryfikacja tego kto jest ubezpieczony, a kto nie, okazuje się trudna, tym bardziej, że jak twierdzi Federacja Porozumienie Zielonogórskie, w swojej ulotce wyjaśniającej pacjentom powody pieczątkowego protestu lekarzy, w Polsce nie ma czegoś takiego jak pewny dowód ubezpieczenia. Czytaj dalej

Zaświadczenia lekarskie: NIP zastąpiony przez PESEL.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami nowelizacji w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Określi ono wzór druków ZUS-ZLA bez rubryki przeznaczonej na NIP pacjenta.
Przypomnijmy, że od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS, na mocy nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU nr 171, poz. 1016). Zniosła ona obowiązek posługiwania się NIP przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czytaj dalej

Chorzy na stwardnienie rozsiane wypychani na rentę inwalidzką?

Mimo potwierdzenia neurologa o zdolności do pracy, zakładowy lekarz nie chce dopuścić chorego na SM do pracy, odsyła go na leczenie i rentę. Według Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM to się zdarza często. Gazeta Wyborcza opisuje historię mężczyzny, pracującego w kopalni, chorego na stwardnienie rozsiane. Chory przeszedł kurację, kończy mu się zwolnienie chorobowe. Specjalista neurolog wydał mężczyźnie zaświadczenie potwierdzające zdolność do pracy bez ograniczeń, w tym także pod ziemią. Zakładowy specjalista medycyny pracy odmawia jednak dopuszczenia go do pracy. Czytaj dalej