Abp Zimowski na forum WHO o skutkach zmian klimatycznych dla zdrowia człowieka.

Negatywne skutki zmian klimatycznych, leczenie autyzmu oraz kwestia karmienia piersią – to tematy, które podjął na forum Światowej Organizacji Zdrowia abp Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych stoi na czele watykańskiej delegacji biorącej udział w 67. zgromadzeniu tej instytucji. Czytaj dalej

Grozi nam utrata bioróżnorodności.

Ponad połowa gatunków roślin i zwierząt może do końca obecnego wieku doświadczyć olbrzymiego spadku zasięgu występowania, ostrzegają naukowcy z University of East Anglia (UEA). Uczeni przyjrzeli się 50 000 gatunków roślin i zwierząt występujących na całym świecie i przeprowadzili symulacje dotyczące zmian ich zasięgu spowodowanych zmianami klimatycznymi. Wykazała ona, że jeśli zmiany te będą postępowały równie szybko jak obecnie, to do roku 2080 ponad połowa roślin i ponad 1/3 gatunków zwierząt straci więcej niż połowę swojego obecnego zasięgu. To oznacza znaczy spadek bioróżnorodności. Czytaj dalej

Promieniowanie kosmiczne i Słońce odpowiedzialne za zmiany klimatyczne?

Pierwsze rezultaty uzyskane w ramach prowadzonego przez CERN eksperymentu CLOUD – Cosmics Leving Outdoor Droplets – sugerują, że obecne modele klimatyczne powinny być znacznie zmienione. Z badań wynika bowiem, że promieniowanie z kosmosu odgrywa znacznie większą niż przypuszczano rolę w formowaniu się chmur nad naszą planetą. Obecność chmur ma z kolei olbrzymi wpływ na klimat.
Odkrycie CERN-u wpisuje się w polityczną walkę o określenie przyczyn globalnego ocieplenia, dlatego też naukowcy starają się przedstawić tylko i wyłącznie wyniki badań i nie podawać ich interpretacji. Jeśli jednak mają rację i do powstawania chmur przyczynia się przede wszystkim Słońce poprzez promieniowanie wywołujące nukleację, może to oznaczać, iż ludzie mają niewielki wpływ na klimat oraz niewielką szansę by zapobiec jego zmianom. Czytaj dalej

Brytyjski naukowiec ostrzega: Bałtyk coraz mniej słony.

Zmiany klimatyczne przekształcą Bałtyk w słodkowodne morze, co będzie miało katastrofalne skutki dla żyjących w nim gatunków już teraz zagrożonych szkodliwymi substancjami chemicznymi i rabunkowymi połowami – ostrzega brytyjski naukowiec.
Według profesora Chrisa Reida z uniwersytetu Plymouth, uczestnika międzynarodowego programu badawczego, powodem jest globalne ocieplenie, którego efektem są zwiększone opady atmosferyczne w basenach rzecznych odprowadzanych do Bałtyku.
W najbliższych stu latach Bałtyk będzie stawał się w coraz większym stopniu morzem słodkowodnym, a skutki dla jego ekosystemu będą bardzo poważne – twierdzi naukowiec cytowany przez tygodnik „Independent on Sunday”. Zwraca on uwagę na to, że Morze Bałtyckie jest stosunkowo zamknięte – kontakt z Morzem Północnym prowadzi przez cieśniny duńskie. Czytaj dalej

Wybrzeża morskie opustoszeją – ostrzega raport klimatologów.

Zmiany klimatyczne sprawią na dłuższą metę, że wybrzeża mórz i oceanów przestaną się nadawać do zamieszkania – ostrzega raport ogłoszony w Hamburgu przez zespół złożony z ponad 40 klimatologów z całego świata. W liczącym 240 stron dokumencie zespół naukowców działający pod nazwą „World Ocean Review” dowodzi, że globalne ocieplenie powoduje nieodwracalne zmiany w akwenach morskich.
„Następstwa tych zmian dla ludzkości, której większość zamieszkuje wybrzeża, będą miały nieodwracalny charakter” – czytamy w raporcie. Zmiany prowadzące do ocieplenia wód morskich i oceanicznych oraz podniesienia ich poziomu spowodują zalanie wybrzeży. Czytaj dalej

Obrońcy środowiska krytycznie o biopaliwach.

Zaplanowane przez UE zwiększenie zużycia biopaliw w transporcie do 10 proc. w 2020 roku będzie szkodliwe dla środowiska naturalnego i podważa wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi – głosi opublikowany w poniedziałek w Brukseli raport obrońców środowiska. „Jeśli UE nie zmieni swej polityki, to dodatkowe biopaliwa wykorzystane w Europie w ciągu najbliżej dekady będą o 81 do 167 proc. gorsze dla klimatu niż paliwa kopalne” – głosi raport przygotowany wspólnie przez szereg organizacji ekologicznych i społecznych. Spalanie biopaliw powoduje mniejsze emisje CO2 niż używanie zwykłego diesla czy benzyny, ale zdaniem ekologów bilans jest negatywny dla środowiska, jeśli weźmie się pod uwagę emisje CO2 powstałe przy produkcji i transporcie biopaliw. Dodatkowo krytycy wskazują na ograniczenie tradycyjnych upraw, co grozi dalszą podwyżką cen żywności i szkodami dla bioróżnorodności. Czytaj dalej

Jaja adsorbują duże ilości dwutlenku węgla. Walka ze zmianami klimatycznymi.

Ze zmianami klimatycznymi można próbować walczyć na wiele sposobów, mało kto pomyślałby jednak o spożytkowaniu skorupek jaj. Tymczasem okazuje się, że zewnętrzna błona podskorupowa adsorbuje z atmosfery ilość dwutlenku węgla, która odpowiada niemal 7-krotności jej wagi. To rewelacyjny wynik, zważywszy że w październiku 2010 r. zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła do 388 ppm (części na milion). Zespół Basaba Chaudhuriego z Uniwersytetu w Kalkucie przekonuje, że CO2 można by przechowywać w tej postaci do momentu wynalezienia opłacalnych energetycznie metod przekształcania dwutlenku węgla w czyste paliwo. Na tym zakres potencjalnych zastosowań się nie kończy, ponieważ już teraz dwutlenek węgla jest np. najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem nadkrytycznym w przemyśle spożywczym (czysty rozpuszczalnik znajduje się w stanie nadkrytycznym, gdy jego ciśnienie oraz temperatura przewyższają wartości krytyczne). Ekstrakcja nadkrytyczna z wykorzystaniem CO2 jest tak popularna ze względu na jego stosunkowo niskie parametry krytyczne, niepalność, nietoksyczność oraz niską cenę. Czytaj dalej

Może zabraknąć żywności na świecie – ostrzegają naukowcy!

Zmiany klimatyczne na świecie mogą zagrozić zapylaniu roślin przez owady, a to może niekorzystnie wpłynąć na produkcję żywności. Są to najnowsze wyniki badań przedstawione przez międzynarodową grupę naukowców – informuje Onet.pl, powołując się na serwis internetowy dziennika „USA Today”. Czytaj dalej

Zmiany klimatyczne powodują kryzys zapylania przez pszczoły?

Od dłuższego już czasu z całego świata nadchodzą informacje o spadku liczby zapyleń dokonywanych przez pszczoły. Najnowsze badania przeprowadzone przez uczonych z University of Toronto potwierdzają ten niepokojący trend i wskazują na jego przyczyny. Profesor James Thomson z Wydziału Ekologii i Biologii Ewolucyjnej stwierdził: Liczba pszczół mogła spaść w rejonie naszych badań, jednak sądzimy, że znacznie ważniejszym czynnikiem jest powodowany przez zmiany klimatyczne rozdźwięk czasowy pomiędzy porami kwitnięcia, a wychodzenia pszczół z hibernacji – mówi Thomson. Uczony jest autorem jednych z najdłuższych w historii badań nad zapylaniem roślin. Przez 17 lat zajmował się on populacją dzikich lilii w Górach Skalistych stanu Kolorado. Odnotował spadek liczby zapylonych kwiatów, ale zauważył też, że do największych spadków dochodzi na początku sezonu. Czytaj dalej

Rewolucja energetyczna dałaby 8,5 mln miejsc pracy.

Rewolucja energetyczna, polegająca na przejściu na energię ze źródeł odnawialnych, pozwoliłaby stworzyć w ciągu 20 lat 8,5 mln miejsc pracy, gdyby rządy zrezygnowały z subsydiowania paliw kopalnych – wynika z raportu Greenpeace. „Inwestowanie w tworzenie miejsc pracy zamiast w brudne i niebezpieczne paliwa kopalne nie tylko wzmocniłoby rozwój gospodarczy, ale też zapobiegłoby katastrofalnym zmianom klimatycznym” – napisano w raporcie, przygotowanym wspólnie z Europejską Radą Energii Odnawialnej (EREC). Roczny rynek technologii związanych z energią ze źródeł odnawialnych mógłby – zdaniem Greenpeace′u – wzrosnąć z obecnych 100 mld dol. do 600 mld dol. w 2030 r. Obecnie sektor energii ze źródeł odnawialnych zatrudnia około 2 mln osób. Czytaj dalej

Niebezpieczny mokry termometr.

Naukowcy z Purdue University i University of New South Wales postanowili wyliczyć najwyższą tolerowaną przez człowieka temperaturę mokrego termometru (wet-bulb temperature, WBT). Przy okazji dowiedzieli się, że w nadchodzących stuleciach niektóre obszary Ziemi mogą nie nadawać się do zamieszkania przez ludzi.  Temperatura mokrego termometru odpowiada temperaturze odczuwanej, gdy mokra skóra jest wystawiona na działanie poruszającego się powietrza. Pod uwagę brana jest zatem zarówno sama temperatura jak i wilgotność. Jak informuje Matthew Huber, współautor badań, z wyliczeń wynika, że dla człowieka i większości ssaków śmiertelna jest sześciogodzinna lub dłuższa ekspozycja na temperaturę mokrego termometru przekraczającą 35 stopni Celsjusza. Czytaj dalej

Szwecja: „Wodny Nobel” za walkę z cholerą.

Z okazji Światowego Dnia Wody w Sztokholmie ogłoszono laureata Stockholm Water Prize. Zdobywczynią nagrody popularnie zwanej Wodnym Noblem została prof. Rita Colwell z USA, za badania nad zapobieganiem cholerze i innym chorobom przenoszonym przez wodę.
Amerykańska uczona odkryła w latach 60., że bakterie przecinkowca wywołujące cholerę, groźną chorobę jelit, na którą zapada rocznie 3 ? 5 mln ludzi, a 120 tysięcy umiera, mogą przetrwać, dołączając do zooplanktonu. Oznacza to, że w stanie utajonym zarazki te gromadzą się w zbiornikach wodnych, jeziorach, rzekach i oceanach, a w odpowiednich warunkach stają się ogniskiem choroby. Czytaj dalej

Drzewa szybciej rosną na wschodnim wybrzeżu USA. Dlaczego?

Autorzy badań opublikowanych w ostatnim numerze Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) zauważają, że lasy na wschodnim wybrzeżu USA rosną szybciej, a przyczyną tego zjawiska mogą być zmiany klimatyczne. Prowadzone przez 22 lata obserwacje wykazały, że ponad 90% drzew rośnie od dwóch do czterech razy szybciej, niż przewidywali naukowcy. Pod uwagę wzięto 55 grup drzew z lasów stanu Maryland, które były reprezentatywne dla całego Wschodniego Wybrzeża. Uczeni uważają, że ich szybszy wzrost został spowodowany zwiększonym stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze. Z kolei drzewa, dzięki szybkiemu wzrostowi, zbierają z atmosfery więcej tego gazu, niwelując w pewnym stopniu jego wpływ na klimat. Czytaj dalej

Naukowcy: ograniczenie emisji gazów wymaga powszechnej mobilizacji.

Powołując się na symulacje komputerowe naukowcy alarmują, że zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku wymaga powszechnej mobilizacji, w przeciwnym razie radykalnie zmienią się zasady globalnego rozwoju – informuje pismo „Nature”. Powszechna mobilizacja ma doprowadzić do tego by wzrost temperatur nie przekroczył 2 stopni Celsjusza do 2100 roku. Naukowcy obawiają się, że nawet zmniejszenie emisji stworzy 50 procentowe szanse, że ten cel zostanie przekroczony. Zdaniem ekspertów ten scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, rozpoznany w trakcie poszukiwań odpowiedzi na pytanie jaki wpływ będą miały ograniczenia emisji na środowisko w perspektywie długoterminowej. Czytaj dalej

Abp Migliore w Kopenhadze o zmianach klimatycznych.

?Ta konferencja potwierdza, ile trzeba czasu na stworzenie jasnej i stanowczej woli politycznej, koniecznej, by zastosować wspólne wiążące kroki i odpowiedni budżet celem rzeczywistego złagodzenia i przystosowania zmian klimatu?. Zwrócił na to uwagę abp Celestino Migliore, stojący na czele watykańskiej delegacji na oenzetowski szczyt o zmianach klimatycznych. Wypowiadając się 17 grudnia na forum konferencji w Kopenhadze, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ zadał pytanie, co powoduje tak powolne kształtowanie się woli politycznej w tym względzie. Wskazał, że wpływają na to i złożoność problemów, i konflikty narodowych interesów, i przewaga polityki energetycznej nad ochroną środowiska. Tym niemniej coraz częściej zauważa się konieczność nowej, głębszej refleksji nad sensem ekonomii i jej celami oraz rewizji wzorca rozwoju, by skorygować jego wady i wypaczenia. Tego wymaga ekologiczne zdrowie naszego globu w odpowiedzi na kulturowy i moralny kryzys człowieka. Czytaj dalej

Nadmiar nawozów przyczyną niedoboru tlenu w Bałtyku.

W Morzu Bałtyckim występuje niedobór tlenu. Jednak nie jest to wynikiem ocieplenia klimatu, a raczej zwiększonego stężenia składników odżywczych i nawozów, wynika z analiz badaczy Uniwersytetu w Goeteborgu, którzy analizowali warunki klimatyczne Bałtyku od 16 wieku – podaje internetowy serwis Physorg. W obszarze basenu Morza Bałtyckiego żyje 85 mln ludzi. Ta populacja ma duży wpływ na morskie środowisko Bałtyku – wykazały badania prowadzone przez Daniela Hanssona z Wydziału Nauk o Ziemi uniwersytetu. Czytaj dalej

Katolicki głos w sprawie zmian klimatycznych.

Wspólnota międzynarodowa musi przygotować ludzkość na zmiany klimatyczne ? apelują katolickie organizacje charytatywne. W Bonn trwa oenzetowska konferencja klimatyczna (1-12 czerwca). Przedstawiciele 182 krajów negocjują nowe porozumienie, które zostanie przyjęte na tegorocznym szczycie w Kopenhadze. Tymczasem w sprawie tej zabierają głos także organizacje pozarządowe. Czytaj dalej

Czas przygotować się na skutki zmian klimatycznych.

Klęski żywiołowe niszczące zbiory rolne, wzrost śmiertelności, tropikalne choroby, utrudniony dostęp do wody pitnej – do przygotowania się na te konsekwencje zmian klimatycznych w UE wezwała w Komisja Europejska. „Nawet jeśli ograniczymy emisję CO2 do zera, to pewne skutki zmian klimatycznych są nie do uniknięcia” – powiedział unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas, prezentując „białą księgę” o dostosowaniu się UE do zmian klimatu wywołanych efektem cieplarnianym. Czytaj dalej