Dr n. med. Zbigniew Martyka- Zakażenia – cz. 2.

Jak wynika z poprzedniego artykułu ? w wielu przypadkach kontaktu z czynnikami zakaźnymi nie dochodzi do zachorowania. (Proszę nie mylić pojęć ?zakaźny? i ?zaraźliwy? . ?Zakaźny? ? to znaczy spowodowany czynnikiem infekcyjnym, dochodzi wówczas do zakażenia, czyli wniknięcia drobnoustroju do organizmu. Przez ?zaraźliwy? rozumiemy najczęściej łatwość przenoszenia choroby z jednego organizmu na drugi) . Czytaj dalej