Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi prosi o wysyłanie listów do Ministra Rolnictwa!

Szanowni Państwo,
W dniu MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki podpisał projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ZAKAZU stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. PROJEKT ten jest długo oczekiwanym aktem prawnym, który NIEZWŁOCZNIE powinien wejść w życie, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów. Tymczasem Minister Sawicki rozwiewa nasze nadzieje pisząc: ”Zakaz…będzie wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej…” Negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.
PROSIMY O POMOC I PILNE WYSYŁANIE LISTÓW DO MINISTRA ROLNICTWA z treścią podobną jak poniżej; adresy również poniżej. Prosimy o kopie Waszych listów. Czytaj dalej

Genetycznie zmodyfikowane ziemniaki u Twoich drzwi!

Genetycznie zmodyfikowane ziemniaki u Twoich drzwi…dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej i Rządu RP
UWAGA! NA KOŃCU LINK DO ZDJĘĆ genetycznie zmodyfikowanego ZIEMNIAKA OLBRZYMA. Już 8 krajów należących do Unii Europejskiej wprowadziło zakazy na uprawy GMO a Rząd RP ciągle udaje, że nie może tego zrobić bo podobno zabraniają tego przepisy unijne. W innych krajach, gdzie system prawny nie wspiera małych, ekologicznych lub po prostu tradycyjnych gospodarstw rolnych, krajobraz i kultura wiejska zostały bezpowrotnie zniszczone…A co będzie z Polską? Czytaj dalej

„Wielki piknik dla Polski wolnej od GMO”!

Szanowni Państwo, Prosimy o pomoc i aktywne włączenie się do akcji pt. ‚WIELKI PIKNIK DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO. Wspieraj dobrej jakości żywność i bogactwo naturalnej różnorodności biologicznej’. Termin: 24-25 lipca 2010.
CEL AKCJI: Edukacja społeczeństwa o zagrożeniach GMO oraz domaganie się odrzucenia nowej propozycji ustawy o GMO i natychmiastowego wprowadzenia zakazu na uprawy GMO. Czytaj dalej

Nie dla żywności modyfikowanej- głos Stolicy Apostolskiej!

Stolica Apostolska nigdy nie aprobowała oficjalnie produkowania żywności modyfikowanej genetycznie, a tym bardziej zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora, stworzonego przez firmę BASF, na którego uprawę zgodziła się 2 marca Unia Europejska ? stwierdza ?L?Osservatore Romano?. Czytaj dalej