W 2015 r. umieralność niemowląt w Polsce będzie taka jak w całej UE.

Za dwa lata, w 2015 r., umieralność niemowląt w Polsce będzie na takim samym poziomie jak w całej Unii Europejskiej – przewiduje raport o sytuacji zdrowotnej ludności Polski opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Umieralność niemowląt nieprzerwanie spada w Polsce od lat 90. XX. W 1999 r. wyniosła 8,9 promili i była niższa o prawie 12 punktów niż przed ponad 20 laty. W 2008 r. obniżyła się do 6 promili, a w 2010 r. do 5 (zmarło wtedy 2057 dzieci poniżej pierwszego roku życia).
W Unii Europejskiej przeciętna liczba zgonów niemowląt w 2010 r. wynosiła 4,1 na 1000 urodzeń. Czytaj dalej

W 2012 r. dalszy spadek umieralności niemowląt w Polsce.

Nadal spada umieralność niemowląt w naszym kraju. W 2012 r. zgodnie z prognozą najprawdopodobniej zmniejszyła się ona do zaledwie 4,6 promili – poinformowano na konferencji „Noworodek i niemowlak 2013”, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie.
Coraz poważniejszym problemem dla opieki neonatologicznej są natomiast wcześniaki – podkreślili uczestniczący w obradach specjaliści. Z danych przedstawionych przez dr Katarzynę Szamotulską z zakładu epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie wynika, że umieralność niemowląt spada u nas nieprzerwanie od lat 90. XX w. W 1999 r. wyniosła ona 8,9 promili i była niższa o prawie 12 punktów niż przed ponad 20 laty. W 2008 r. obniżyła się do 6 promili, a w 2011 r. – do 4,9 promili (czyli około 5 zgonów na 1000 urodzeń). Spadek umieralności niemowląt ma miejsce także w innych krajach postkomunistycznych. Polska wciąż jednak odbiega od Europy Zachodniej, choć ten dystans stale się zmniejsza. W większości krajów zachodnich umieralność niemowląt nie przekracza 3-4 promili. Czytaj dalej