Pylica nadal zagraża górnikom.

Pylica płuc to ciągle najczęstsza choroba zawodowa górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego. Każdego roku średnio zapada na nią ok. 400 pracowników. Najbardziej zagrożone pod tym względem są kopalnie ?Halemba”, ?Polska-Wirek”, ?Knurów”, i ?Zofiówka”. Od niedawna Wyższy Urząd Górniczy zaleca m.in. stosowanie masek przeciwpyłowych. Czytaj dalej