Narodowy Plan Alzheimerowski to konieczność.

Jeśli Polska nie wdroży Narodowego Planu Alzheimerowskiego, który wytyczy standardy opieki nad chorymi na alzheimera, to koszty ekonomiczne i społeczne tego schorzenia będą lawinowo rosły – alarmowali eksperci w środę na spotkaniu prasowym w Warszawie.
Już teraz choroby mózgu (w tym choroba Alzheimera), na które cierpi 127 mln Europejczyków, są dewastujące dla budżetów państw, gdyż generują aż 35% ogólnych kosztów w ochronie zdrowia – mówił prof. Grzegorz Opala ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przewodniczący Zespołu Ekspertów Priorytetu Polskiej Prezydencji ds. chorób mózgu w wieku podeszłym. Według danych z 2005 r., koszty tych schorzeń były większe niż te, które wygenerowały łącznie nowotwory złośliwe, choroby serca i cukrzyca. Obecnie liczbę chorych na alzheimera, najczęstszą przyczynę otępienia u osób po 65. roku życia, szacuje się w Polsce na co najmniej 250 tys., z czego 150 tys. nie ma postawionej diagnozy. Statystyki te będą jednak szybko wzrastać, ponieważ nasze społeczeństwo jest najszybciej starzejącym się w Europie. Czytaj dalej