Szczyt Zdrowie: konieczne wprowadzenie ustawy o zdrowiu publicznym.

Wprowadzenie ustawy o zdrowiu publicznym oraz wzmocnienie kształcenia kadr medycznych – m.in. na potrzebę takich zmian w systemie ochrony zdrowia wskazywali uczestnicy rozpoczętej w czwartek w Warszawie dwudniowej konferencji Szczyt Zdrowie 2014. W kontekście 25. rocznicy wyborów z 1989 r. wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala przekonywał, że przez ten czas zmieniła się także ochrona zdrowia w Polsce. „Nie jest aż tak źle, jak się mówi. System nie jest może na właściwym poziomie, ale zmieniło się bardzo wiele” – powiedział. Zwrócił uwagę na rozwój szpitali – ich unowocześnienie, dobre wyposażenie, dobrze wykształconą kadrę. Czytaj dalej

Priorytety w polityce zdrowotnej według PSL.

Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną do 10 proc. PKB, uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym, poprawa dostępności usług oraz zwiększenie skuteczności ratownictwa medycznego – to według PSL niektóre z koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia. W czwartek w Sejmie odbyła się zorganizowana przez PSL konferencja „Pakt dla zdrowia”. Podczas debaty z udziałem ekspertów medycznych, reprezentantów pacjentów, samorządowców, środowiska naukowego oraz przedsiębiorców sformułowano „zadania i cele polityki zdrowotnej”. Czytaj dalej

Choroba Alzheimera może być późnym stadium cukrzycy.

Coraz więcej danych wskazuje, że choroba Alzheimera może być w rzeczywistości późnym stadium cukrzycy typu 2 – informuje „New Scientist”.
100 lat temu niemiecki patolog Alois Alzheimer dokonał sekcji 57 –letniej, cierpiącej na demencję kobiety, która zmarła w szpitalu w Kassel. Znalazł w jej mózgu dziwne, włókniste złogi, które wydawały się niszczyć tkankę mózgową od wewnątrz. Czytaj dalej

Zimbardo: w zdrowiu publicznym ważniejsze powinno być „my” niż „ja”.

Znaczenie jednostek bywa przeceniane, ważniejsze są zespoły. I tak np. w zdrowiu publicznym ważniejsze jest „my” niż „ja” – mówił w czwartek w Warszawie światowej sławy psycholog społeczny prof. Philip Zimbardo. Spotkanie z naukowcem „Zdrowie a normy społeczne” odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w ramach cyklu Idee Nowego Wieku. „Kiedy próbujemy zrozumieć ludzkie zachowanie, skupiamy się na jednostkach. A ludzie nigdy nie są sami. Zawsze zanurzeni są w otoczeniu społecznym” – mówił Zimbardo. Zaznaczył, że jednostka niemal zawsze ma jakichś odbiorców, publiczność, przed którą odgrywa rolę. Zachowania wyznaczane są więc przez zasady i normy społeczne. Zdaniem naukowca postrzeganie jednostki oderwanej od społeczeństwa może dać fałszywy obraz sytuacji. Czytaj dalej

Profilaktyka zdrowotna Polaków: są powody do niepokoju?

Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia.
O tym, że profilaktyka ma olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia mówi się od lat. Także w Polsce. Wciąż jednak żyjemy krócej niż obywatele „starej Unii”. W opinii ekspertów państwo musi podjąć trud edukacji prozdrowotnej naszego społeczeństwa. Priorytetem jest też przyjęcie ustawy o zdrowiu publicznym. Z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny „Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania” wynika, że chociaż żyjemy coraz dłużej, to jednak wciąż krócej od pozostałych mieszkańców Europy. Długość życia i stan zdrowia Polaków różnią się ponadto znacznie w poszczególnych regionach naszego kraju. Czytaj dalej

Książka „Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa”.

W ramach tegorocznego II Kongresu Demograficznego ukazała się książka „Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa”, pod redakcją prof. Janusza Szymborskiego. Wydawcą tej pracy jest Rządowa Rada Ludnościowa – organizator II Kongresu Demograficznego. – Zarówno wydawca, jak i zespół ekspertów – autorów poszczególnych rozdziałów, liczą na szeroką społeczną debatę prowadzącą do przyjęcia ostatecznej wersji modułu zdrowia publicznego w projekcie Narodowego Programu Polityki Ludnościowej – informuje prof. Janusz Szymborski, członek Rządowej Rady Ludnościowej, związany z Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą TWP w Warszawie. W przedmowie do pracy, przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, prof. Zbigniew Strzelecki przypomina m.in., że w naszym kraju wciąż wysoki jest poziom przedwczesnej umieralności – przed 65. rokiem życia, większy o 50% od poziomu w „starych” krajach UE. Czytaj dalej

Banach: bezpieczeństwo żywnościowe wyzwaniem dla naukowców.

Zapewnienie żywności w odpowiedniej ilości i jakości oraz ograniczenie jej marnotrawienia to niektóre wyzwania czekające na naukowców – mówił w piątek w Warszawie wiceminister resortu nauki Maciej Banach. Na temat głównych wyzwań stojących przed europejskim przemysłem rolno-spożywczym i tendencjami w badaniach żywności dyskutuje w stolicy ponad 400 ekspertów sektora rolno-spożywczego. Biorą oni udział w konferencji ?Żywność i żywienie w XXI wieku?. ?Zdrowa żywność, zdrowe odżywianie się i zdrowie publiczne to niezwykle ważne tematy dzisiejszej Europy. Wystarczy wspomnieć kwestie GMO, zakażenia żywności dioksynami czy bakterią E.coli – bez nauki trudno byłoby sobie z tymi zagadnieniami poradzić? ? powiedział podczas konferencji wiceminister resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Czytaj dalej

Rosnący status kobiet na rękę przemysłowi tytoniowemu.

Choć rosnący status społeczny kobiet w krajach rozwijających się jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem, eksperci Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegają, że może mieć on negatywne implikacje dla zdrowia publicznego. Lepsza pozycja społeczna sprawia bowiem, że więcej kobiet popada w uzależnienie od nikotyny – informuje Reuters. Przeprowadzona na zlecenie WHO w 74 krajach analiza wykazała, że mężczyźni palą pięciokrotnie częściej niż kobiety w krajach o silnie zarysowanej strukturze patriarchalnej, takich jak Chiny, Pakistan, Indonezja, Arabia Saudyjska czy Uganda. Z kolei w państwach, gdzie pozycja kobiet w hierarchii społecznej jest wysoka (m.in. Australia, Kanada, Norwegia, Szwecja czy Stany Zjednoczone) kobiety palą prawie tyle samo co mężczyźni. Stojący na czele kampanii WHO przeciwko paleniu Douglas Bettcher uważa, że wyniki te wskazują na potrzebę podjęcia wcześniejszych kroków, które zapobiegłyby wzrostowi liczby palących kobiet w krajach rozwijających się. Czytaj dalej

Konferencja: Alergia pod lupą studentów Zdrowia Publicznego – najnowsze wyniki badań epidemiologicznych.

Termin: 10 listopada 2010 r.
Miejsce: Aula A Centrum Dydaktyczne WUM

Opis: Konferencja poświęcona jest tematyce badań epidemiologicznych realizowanych przez studentów kierunku Zdrowie Publiczne w latach 2007-2010. Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako jedyna uczelnia medyczna w Polsce, wprowadził innowacyjną metodę nauczania, która integruje wiedzę z zakresu Metodologii, Epidemiologii oraz Biostatystyki. Studenci I roku studiów magisterskich na Zdrowiu Publicznym, wspólnie z Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii co roku prowadzą zakrojony na szeroką skalę projekt badawczy z zakresu epidemiologii. Dotychczas odbyły się trzy edycje badań poświęcone następującej problematyce:

- Studenci WNoZ: studia, zainteresowania, zdrowie;
- Profilaktyka prozdrowotna wśród mieszkańców Warszawy;
- Czynniki środowiskowe a zachorowalność na choroby alergiczne wśród dzieci (Warszawa). Czytaj dalej

Jubileusz 35-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu.

Międzynarodowa konferencja o wyzwaniach naukowych i dydaktycznych nauk o zdrowiu w Polsce oraz międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa o zdrowiu kobiety uświetnią obchody jubileuszu 35-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (25-26 czerwca).
Jak napisał w posłaniu do uczestników spotkania prof. Włodzimierz Samborski, przewodniczący Komitetu Naukowego, ostatnie 35 lat działalności poznańskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu to ewolucyjny proces dochodzenia do współczesnego kształtu przestrzeni badawczej nauk o zdrowiu. Początkowo ograniczony do jednej dyscypliny – pielęgniarstwa, współcześnie obejmuje obok wymienionej – fizjoterapię, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne, elektroradiologię. Czytaj dalej

Męskie problemy otyłych mężczyzn!

Otyli mężczyźni mają mniej testosteronu! Otyłość, która zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób układu krążenia, ma związek także z innym problemem zdrowotnym, ale tym razem dotyczy on tylko mężczyzn. Badania wykazały bowiem, że otyli panowie mają wyraźnie niższy poziom testosteronu – czytamy w piśmie „Diabetes Care”. Endokrynolodzy z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo porównali wpływ otyłości na poziom testosteronu u 1849 mężczyzn powyżej 45. roku życia, z których 398 miało cukrzycę. Okazało się, że poziom tego hormonu spadał wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała (BMI). Czytaj dalej

ONZ ostrzega przed górami odpadów elektronicznych!

Gwałtowny wzrost ilości odpadów elektronicznych (komputery, telefony komórkowe itp.) spowoduje poważne problemy sanitarne i ekologiczne w krajach rozwijających się, jeśli nie zostanie szybko podjęty recykling – ostrzegło ONZ. „Sprzedaż produktów elektronicznych w takich państwach, jak Chiny czy Indie, oraz na kontynencie afrykańskim i południowoamerykańskim mają gwałtownie wzrosnąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat” – prognozuje raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), opublikowany przed obradami ekspertów ds. środowiska na Bali. Czytaj dalej

Anglicy leczą nadciśnienie operacyjnie

Przeprowadzona w London Chest Hospital pionierska operacja leczy nadciśnienie tętnicze – informuje „Daily Telegraph”. Trwający mniej niż godzinę, nieskomplikowany zabieg pozwala niektórym pacjentom zrezygnować z codziennego przyjmowania leków, daje też nadzieję tym, którym dotychczasowe metody leczenia nie pomagały. Czytaj dalej

Walka z paleniem tytoniu stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia publicznego.

Walka z paleniem tytoniu stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia publicznego. Choroby odtytoniowe są drugą przyczyną śmierci na świecie, której można uniknąć (około 5 milionów zgonów rocznie) oraz główną przyczyną śmierci w Europie. Palenie tytoniu jest obecnie przyczyną ponad 650 000 zgonów rocznie we wszystkich dwudziestu pięciu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, oznacza to co siódmy zgon. Czytaj dalej

Problemy psychiczne w dzieciństwie a ryzyko samobójstwa u mężczyzn.

Większość młodych mężczyzn, którzy popełniają samobójstwo lub trafiają do szpitala z powodu prób samobójczych ma wyraźne problemy psychiczne w wieku 8 lat – informują naukowcy z Finlandii na łamach pisma „Archives of General Psychiatry”. Czytaj dalej