Metody oczyszczania zbiorników wodnych przy pomocy Technologii „EFektywnych Mikroorganizmów”.

Zajmujemy się wszystkimi zbiornikami wodnymi: od oczka wodnego do jeziora. Opracowujemy indywidualne metody oczyszczania wody, z uwzględnieniem warunków panujących w danym zbiorniku.
Opieramy się na Technologii Efektywnych Mikroorganizmów. Technologia Efektywnych Mikroorganizmów została opracowana w Japonii, a następnie zaadoptowana do zastosowania w polskich warunkach przez ichtiologa dra inż. Marcina Sitarka.
Metoda ta jest całkowicie nieinwazyjna, nieszkodliwa dla środowiska oraz bezpieczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Ponadto zastosowanie preparatów opartych na Efektywnych Mikroorganizmach pozwoli na wzmocnienie zdrowotności ryb, poprawę fizjologii trawienia oraz większa skuteczność wyżerowania pokarmu. Stosowane preparaty posiadają odpowiednie certyfikaty (w tym również Instytutu Weterynarii). Czytaj dalej

Biologiczna rekultywacja zbiorników wodnych przy wykorzystaniu technologii Efektywnych Mikroorganizmów Opracował dr inż. Marcin Sitarek.

Eutrofizacja (?przeżyźnienie?) wód powierzchniowych polega na stopniowym ?zarastaniu? zbiorników wodnych. Prowadzi to do przyspieszenia naturalnego procesu ?starzenia się? jezior. Akweny takie wypłycają się, zarastają roślinnością i ostatecznie zanikają.
Jest to efektem działalności człowieka, który wprowadza do wód znaczące ilości zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, w tym azotu i fosforu.
Silnie zeutrofizowane jeziora, zbiorniki wodne i inne akweny zatracają własności użytkowe i uniemożliwiające pełne wykorzystanie wody dla celów konsumpcyjnych, rekreacyjnych i rybackich. Następuje obniżenie jakości wód, ograniczenie bioróżnorodności oraz niekorzystne zmiany zabarwienia i zapachu wody itp., łącznie z pojawieniem się toksyn.[slideshow id=38]

Czytaj dalej