Zatrudnienie może prowadzić do złagodzenia objawów autyzmu.

Większa niezależność w środowisku pracy pomaga zniwelować objawy autyzmu u osób dorosłych – wynika z badań opublikowanych przez „Journal of Autism and Developmental Disorders”. Naukowcy z Uniwersytetu Vanderbilt i Uniwersytetu Wisconsin-Madison prowadzili obserwacje w grupie 153 dorosłych osób z autyzmem (średnia wieku wynosiła 30 lat). Dane gromadzone były na początku badań i 5,5 roku później. Czytaj dalej

Zbyt mało osób 50+ pracuje zawodowo.

Polska ma bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej osób powyżej 50-tego roku życia. Z danych ministerstwa pracy wynika, że wśród osób bezrobotnych, 22 procent to osoby z tej grupy – mówi IAR rzeczniczka resortu Bożena Diaby. Dane wskazują, że Polska jest o ok. 10 punktów procentowych poniżej średniej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatrudnienie osób z grupy „50+”. Wskaźnik zatrudnienia u osób powyżej pięćdziesiątki, to ok. 44 procent w Polsce, podczas gdy w UE powyżej 55 procent. Zdaniem Bożeny Diaby jedną z przyczyn utraty pracy przez osoby z grupy „50+” jest likwidacja ich stanowisk pracy na przykład w przemyśle ciężkim. Inną z przyczyn jest brak chęci podnoszenia swoich kwalifikacji oraz panujące wśród wielu pracodawców przekonanie, że osoba z grupy „50+” nie będzie zbyt aktywna. Czytaj dalej

Praca nie zawsze zdrowa dla psychiki.

Bezrobocie jest silnym czynnikiem sprzyjającym depresyjnym – intuicyjnie odczuwa to każdy. Potwierdzają to również badania, które pokazują, że po podjęciu pracy poprawia się nie tylko status socjoekonomiczny, ale także zdrowie psychiczne i interakcje z innymi ludźmi. Jak jednak dowodzi doktor Liana Leach z Centrum Zdrowia Psychicznego (Centre for Mental Health) na Australian National University, nie jest to reguła absolutna. Czytaj dalej