80 procentom udarów mózgu można by zapobiec!

W Polsce co roku dochodzi do 60-70 tys. udarów, ok. 30 tys. pacjentów umiera z jego powodu, a ponad połowa na trwałe traci sprawność. Jak twierdzi dr Adam Kobayashi z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w ciągu kolejnych pięciu lat aż u 40 proc. pacjentów dochodzi do ponownego udaru. Według dr Macieja Niewady z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zapadalność na udar mózgu w Polsce jest podobna jak w innych krajach Unii Europejskiej. Jednak ciągle nie obserwuje się tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę zgonów z tego powodu. Czytaj dalej