Swoboda sprzyja ukierunkowaniu na cel.

Dzieci, które spędzają dużo czasu na zajęciach o małym stopniu ustrukturalizowania dobrze radzą sobie z wyznaczaniem celów i dążeniem do ich realizacji – czytamy w czasopiśmie „Frontiers in Psychology”. Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado w Boulder (USA) doszli do wniosku, że dawanie dzieciom dużej swobody w wyborze aktywności koreluje z lepszym rozwojem ich samoukierunkowujących funkcji wykonawczych niż stosowanie metody wychowania polegającej na organizowaniu dziecku każdej wolnej chwili. Czytaj dalej

Zbadano zaangażowanie uczniów w zajęcia.

Obecność na zajęciach, słuchanie wykładu i robienie notatek to jedynie powierzchowne oznaki zaangażowania uczniów – do takiego wniosku doszli naukowcy z University of Pittsburgh. Znacznie ważniejsze dla poprawy jakości nauczania jest zaangażowanie na głębszym poziomie, którego brak może pozostać niezauważony przez nauczycieli. Czytaj dalej