Medycyna komórkowa Dr Ratha- wysokie ciśnienie krwi (2).

Brak odpowiedzi ze strony medycyny konwencjonalnej. Ponieważ podstawowe przyczyny większości przypadków nadciśnienia tętniczego są nieznane lub nie mogą być leczone, medycynie konwencjonalnej opartej na leczeniu farmakologicznym pozostaje wyłącznie jedna opcja: zajęcie się objawami tej choroby. W związku z tym medycyna konwencjonalna stosuje metody obniżenia wysokiego ciśnienia przy pomocy opatentowanych substancji syntetycznych. Rodzi to jednak inny problem: ponieważ większość tych leków to związki syntetyczne, komórki serca i układu krwionośnego nie są w stanie wchodzić z nimi w naturalne interakcje, pozwalające na usunięcie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Z uwagi na sztuczny charakter tych leków, nasz organizm postrzega je jako „ciała obce” lub „toksyny” i zmuszony jest do ich wydalenia. Opóźnione lub niekompletne wydalenie tych substancji chemicznych z organizmu może prowadzić do opisanych powyżej toksycznych skutków, co wyjaśnia związane z nimi poważne skutki uboczne. Czytaj dalej

Coraz mniejsza umieralność z powodu zawału.

Badanie przeprowadzone przez Oxford University wskazuje na to, że na przestrzeni kilku ostatnich lat spadła umieralność, spowodowana atakiem serca wśród Anglików. Wyniki opublikowano w British Medical Journal.
W celu analizy danych, przebadano ponad 800 tys. kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli ataku serca w latach 2002-2010. Stwierdzono, że w ciągu ostatnich kilku lat wystąpiło znacznie mniej zawałów, a wśród tych, które miały miejsce, mniej kończyło się śmiercią. W porównaniu z rokiem 2002, w 2010 roku umarło o połowę mniej ludzi (50 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet).
„Ten robiący wrażenie spadek śmiertelności jest po części zasługą działań prewencyjnych, które obejmują sprawniejsze radzenie sobie z czynnikami ryzyka takimi, jak palenie papierosów, wysokie ciśnienie krwi i duża zawartość cholesterolu w organizmie, a po części wyższemu poziomowi leczenia pacjentów pozawałowych, którzy już trafili do szpitala” – wyjaśnia profesor Peter Weissberg, przewodniczący British Heart Foundation.
Spadek odsetka zgonów zaobserwowano we wszystkich grupach wiekowych, aczkolwiek najbardziej spektakularny efekt widoczny był dla osób z przedziału 65-74 lat w porównaniu z grupami w wieku 30-54 i ponad 85 lat. Brak poprawy u stosunkowo młodych osób jest prawdopodobnie związany z otyłością i cukrzycą. Czytaj dalej

Trzy owoce kiwi dziennie pomogą obniżyć ciśnienie.

Bogate w przeciwutleniacze oraz witaminę C i E owoce kiwi pomagają obniżyć wysokie ciśnienie, które jest jednym z głównych czynników chorób serca – wynika z badań zaprezentowanych podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Orlando. Podczas ośmiotygodniowej analizy, prowadzonej przez norweskich naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo, zaobserwowano spadek ciśnienia w grupie, która do swojej diety włączyła trzy owoce kiwi dziennie. W badaniach wzięło udział 118 osób z podwyższonym ciśnieniem, których wiek wynosił średnio 55 lat. Czytaj dalej

Stresująca praca nie wychodzi kobietom na zdrowie.

Ambitne kobiety mierzące wysoko i dochodzące do eksponowanych stanowisk są bardziej podatne na zawał, nadciśnienie i zatrzymanie akcji serca niż kobiety wykonujące spokojne prace. Według naukowców szkoły medycznej uniwersytetu Harvarda w Bostonie, kobiety wykonujące stresujące prace wymagające od nich, by dały z siebie wszystko, są w 43 proc. bardziej podatne na wspomniane choroby niż kobiety wykonujące spokojniejszą pracę na mniej eksponowanych stanowiskach. Częstym źródłem stresu dla kobiet jest trudność pogodzenia wymagającej pracy z obowiązkami rodzinnymi i obawa utraty pracy. Czytaj dalej

Coraz więcej Amerykanów ma zespół metaboliczny.

Liczba Amerykanów cierpiących na zespół metaboliczny rośnie z roku na rok, przy czym najszybciej w przypadku młodych kobiet – informuje pismo „Diabetes Care”. Zespół metaboliczny obejmuje m.in. otyłość brzuszną, wysokie ciśnienie, podniesiony poziom cukru we krwi, niski poziom dobrego cholesterolu i wysoki poziom trójglicerydów. Naukowcy szacują, że taki zestaw czynników ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób serca posiada obecnie ponad 34 proc. Amerykanów. Jak podkreśla prowadzący badania dr Gary Liguori z North Dakota University w Fargo, wzrost odsetka osób z zespołem metabolicznym oznacza wzrost liczby chorych na cukrzycę typu 2, a co za tym idzie rosnące koszty dla kraju. W ubiegłym roku naukowcy przewidywali, że do 2034 r. liczba Amerykanów chorych na cukrzycę osiągnie 44 mln, a koszty opieki zdrowotnej potroją się. Czytaj dalej

Mniejsze spożycie soli to niższe koszty leczenia!

Współpraca z przemysłem spożywczym na rzecz ograniczenia spożycia soli mogłaby zapobiec setkom tysięcy zawałów i udarów oraz znacznie obniżyć koszty leczenia – informuje Reuters. Spożywanie zbyt dużych ilości soli jest jedną z głównych przyczyn wysokiego ciśnienia, na którego leczenie przeznacza się rocznie w USA ponad 73 mld dolarów. Naukowcy wyliczyli, że zmniejszenie konsumpcji soli o 10 proc. zapobiegłoby prawie 514 tys. udarów i ponad 480 tys. zawałów w grupie osób, które obecnie są w wieku 40-85 lat. To z kolei pomogłoby amerykańskiemu rządowi zaoszczędzić około 32 mld dolarów. Czytaj dalej