Psycholodzy zachęcają do rozmawiania z niemowlętami!

Wypowiadane przez dorosłych słowa mają duży wpływ na rozwój poznawczy trzymiesięcznych niemowląt – informują psycholodzy ze Stanów Zjednoczonych na łamach pisma „Child Development”.
Słowa mają większy wpływ na rozwój umiejętności kojarzenia i porządkowania pojęć u trzymiesięcznych niemowląt niż inne dźwięki, np. muzyczne – dowodzą badaczki z Northwestern University – Alissa Ferry, Susan Hespos i Sandra Waxman. Przeprowadziły one serię eksperymentów, podczas których analizowały, w jaki sposób u trzymiesięcznych niemowląt rozwijają się umiejętności kojarzenia i kategoryzowania pojęć. Czytaj dalej