W więzieniu kobiety samookaleczają się częściej niż mężczyźni.

Samookaleczenia to poważny problem przebywających w więzieniach kobiet. Choć stanowią tylko 5 proc. osadzonych, dokonują aż połowy wszystkich samookaleczeń – wynika z badań opublikowanych na łamach „The Lancet”. Jak wynika z wcześniejszych badań, kobiety przebywające w więzieniu są bardziej od mężczyzn narażone na depresję, lęki i zaburzenia psychiczne. Czytaj dalej

Przeludnienie w więzieniach negatywnie wpływa na zdrowie.

Przeludnienie w więzieniach – problem wielu tego typu placówek na całym świcie – negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne osadzonych – wynika z badań kanadyjskich naukowców opublikowanych na łamach „Canadian Medical Association Journal”.
Eksperci z Wydziału Prawa Uniwersytetu Queen’s w Kingston, w prowincji Ontario, w swojej analizie odnieśli się do uchwalonej niedawno (w marcu 2012 roku) kanadyjskiej ustawy federalnej, dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli i kodeksu karnego.
Ustawa, zwana Bill C-10, która m.in. zaostrza kary za wiele przestępstw, wprowadza definicje nowych czynów karalnych, utrudnia uzyskanie zwolnień warunkowych i zwiększa kary minimalne, zdaniem autorów omawianego badania – oraz większości kanadyjskich specjalistów – wpłynie na wzrost populacji więziennej, a co za tym idzie – będzie mieć negatywne skutki dla zdrowia osadzonych.
„Bill C-10 prawdopodobnie będzie mieć ogromny wpływ na wielkość populacji więźniów oraz na stabilność środowisk więziennych – uważają autorzy pracy Adelina Iftene i Allan Manson. – Możemy się spodziewać zwiększenia i tak już istniejącego przeludnienia, wzrostu kosztów resocjalizacji, dłuższych kar, większej izolacji i rosnącej liczby młodocianych więźniów”. Czytaj dalej

Joga w więzieniu.

Na wydziale kryminologii University of Leicester prowadzona jest praca doktorska nt. wpływu jogi na poprawę atmosfery więziennej. Eksperyment zakłada poprawę stanu emocjonalnego więźniów.
„Wierzę, że więźniowie mogą odnieść pożytek z uprawiania jogi, ponieważ poprawia ona rozumienie, samoakceptację, spokój i dobre samopoczucie” – mówi Rose Parkes, która wcześniej pracowała jako kurator i zauważyła dobry wpływ tej techniki na budowanie pozytywnych związków z innymi osadzonymi. Doktorantka bada sposób, w jaki aktywność duchowa wzmacnia i motywuje więźniów do przetrwania kary więzienia oraz sprawdza, czy praktyka jogi pomaga uzyskać kryteria „zdrowego więzienia”, ustanowione przez rząd brytyjski w 2008 roku, a polegające na eliminacji samobójstw, samookaleczeń i przemocy. Czytaj dalej

Ulga dla palaczy. Nie będzie zakazu palenia w pubach i restauracjach?

Sejm zakazał palenia papierosów, ale w wybranych miejscach. Zakaz nie dotyczy pubów, restauracji i wielu innych miejsc takich jak np. klasztor czy więzienie. PO i Lewica chcą zmieniać i łagodzić ustawę – wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej. Gdyby ustawa była przejęta w kształcie proponowanym przez sejmową komisję zdrowia, palacze mogliby oddawać się nałogowi jedynie w swoim domu i samochodzie. Dlatego posłowie PO opowiedzieli się złagodzeniem przepisów, dzięki czemu właściciele lokali o powierzchni do 100 mkw sami decydowaliby, czy lokal jest dla palących, czy niepalących. Właściciele większych sal zrobiliby oddzielne pomieszczenia dla zwolenników i przeciwników palenia. Czytaj dalej