Więzi społeczne w dzieciństwie kluczem do przyszłego szczęścia.

Osoby, które w dzieciństwie i wieku nastoletnim miały dobre relacje z innymi ludźmi, w tym z rówieśnikami, są szczęśliwsze w wieku dorosłym – wynika z badań, które publikuje pismo „Journal of Happiness Studies”.
Wyniki w nauce mają natomiast niewielki wpływ na zadowolenie z życia w przyszłości.
Do takich wniosków doszli naukowcy australijscy z Deakin University w Melbourne oraz Murdoch Children’s Research Institute w Victoria, którzy przeanalizowali dane zebrane wśród 804 uczestników trwającego wiele lat badania nowozelandzkiego (o akronimie DMHDS). Informacje na temat badanych osób dotyczyły ich sytuacji rodzinnej, rozwoju mowy oraz relacji z rówieśnikami i zachowań prospołecznych w dzieciństwie, jak również więzi z innymi ludźmi, w tym rodzicami i rówieśnikami oraz wyników w nauce w wieku nastoletnim. Kontakty dzieci z rówieśnikami oceniano na podstawie opinii rodziców i nauczycieli, którzy wypowiadali się, czy dziecko było lubiane, samotne, czy angażowało się w zabawy z innymi i na ile było pewne siebie. Kontakty społeczne w okresie młodzieńczym oceniano na podstawie relacji z rodzicami, rówieśnikami, kolegami w szkole oraz aktywności podejmowanych w ramach grup zainteresowań czy w klubach sportowych. Czytaj dalej