Wiek ojca powiązany z ryzykiem raka u córki.

Zbyt młody lub zbyt zaawansowany wiek ojca w trakcie poczęcia koreluje z większym prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworów piersi, jajników i macicy u dorosłej córki – twierdzą badacze ze szpitala „Miasto Nadziei” w USA. Naukowcy wykazali, że u kobiet poczętych przez mężczyzn, którzy mieli mniej niż 20 lat lub mieścili się w przedziale wiekowym 30-34 lata, istnieje większe ryzyko zachorowania na raka o podłożu hormonalnym niż u pań, których ojcowie w momencie poczęcia mieli od 25 do 29 lat. Czytaj dalej

Wiek ojca związany z ryzykiem zaburzeń u dziecka.

Wiek ojca może mieć większy niż dotychczas przypuszczano wpływ na ryzyko rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego i problemów behawioralnych u dziecka – informuje pismo „JAMA Psychiatry”. Naukowcy z Indiana University w USA i Instytutu Karolinska w Sztokholmie, analizując ogromny zasób danych dotyczących 2,6 mln osób urodzonych w Szwecji w latach 1973-2001, ustalili, że istnieje wyraźny związek pomiędzy wiekiem ojca a ryzykiem problemów edukacyjnych i wychowawczych u dzieci, a także ryzykiem rozwoju zaburzeń takich jak autyzm, ADHD, zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia, próby samobójcze i uzależnienia. Czytaj dalej

Wiek ojca związany z ryzykiem autyzmu u dziecka.

To wiek ojca, nie matki, jest czynnikiem zwiększającym ryzyko autyzmu u dziecka. Wraz z wiekiem rośnie bowiem liczba mutacji genetycznych w spermie – wykazały badania, o których poinformowało pismo „Nature”.
Jak zauważa Kari Stefansson z instytutu deCODE Genetics w Reykjaviku, mimo popularnych wcześniej założeń, że ryzyko zaburzeń rozwoju u dziecka rośnie wraz z wiekiem matki, to mężczyźni przekazują więcej mutacji genetycznych.
Zespół Stefansson zsekwencjonował genomy 78 rodzin, w których u potomstwa zdiagnozowano spektrum autyzmu lub schizofrenię.
Naukowcy zauważyli, że im starszy ojciec, tym większa szansa na wystąpienie u potomstwa wariantów genów, które mogą prowadzić do wyżej wymienionych zaburzeń – z każdym rokiem dochodzą średnio dwie mutacje. W przypadku kobiet liczba mutacji odziedziczonych przez dziecko nie była z kolei zależna od wieku. Należy jednak zaznaczyć, że czynniki genetyczne są w stanie wyjaśnić jedynie około 10 proc. przypadków autyzmu. Czytaj dalej