Nowe tanie paliwo z węgla.

Badacze z USA opracowali proces łączenia węgla z gazem ziemnym i syntezy paliwa płynnego, czystszego i tańszego od dotąd stosowanych paliw syntetycznych ? poinformował magazyn ?Technology Review?.
Proces opracowany przez naukowców pracujących dla firmy technologicznej SRI International z Menlo Park w Kalifornii ma usunąć słabe punkty poprzednio stosowanych metod wytwarzania paliw płynnych z węgla ? zmniejsza pobór koniecznej w tym procesie wody o 70 proc., a także wielkość śladu środowiskowego. Powoduje to spadek kosztów wytwarzania nowego paliwa syntetycznego o więcej niż połowę.
W konwencjonalnym procesie przekształcania węgla w paliwo płynne ? gazyfikacji węgla – czysty tlen, węgiel i para wodna w generatorze ulegają wpływowi wysokich ciśnień i temperatur, dając w efekcie tlenek węgla i wodór, które są substratami w procesie katalitycznym, gdzie wytwarzane są węglowodory, stanowiące właściwe paliwo. W trakcie gazyfikacji wytwarza się dwutlenek węgla, częściowo ze spalania węgla w czystym tlenie, częściowo w trakcie niepożądanych reakcji między wodą a węglem. Czytaj dalej

Zastąpienie węgla gazem nie wpłynie znacząco na klimat?

W przyszłym miesiącu w piśmie Climatic Change Letters ukażą się wyniki badań, z których wynika, że zastąpienie węgla gazem nie będzie miało większego wpływu na klimat. Badania zostały przeprowadzone przez U.S. National Center for Atmospheric Research (NCAR). Dowiadujemy się z nich, że jeśli nawet do roku 2050 połowa spalanego węgla zostanie zastąpiona naturalnym gazem, to co prawda znacząco zmniejszy się emisja dwutlenku węgla, ale nie wpłynie to na światowy klimat. Czytaj dalej

Gęstszy las to mniej węgla.

Badania fińsko-amerykańskiego zespołu wykazały, że lasy Europy i Ameryki Północnej absorbują coraz więcej węgla, mimo że ich powierzchnia się nie zwiększa. Dzieje się tak dzięki coraz większej gęstości lasów. Nawet w Ameryce Południowej, gdzie mamy do czynienia z wycinaniem lasów na dużą skalę, poziom węgla w atmosferze nie zwiększa się zbytnio, właśnie dzięki rosnącej gęstości terenów zielonych. Naukowcy z Rockefeller University, Connecticut’s Agricultural Experiment Station oraz Uniwersytetu Helsińskiego przeanalizowali dane z 68 krajów, w których znajduje się 72% światowych lasów. Uczeni doszli do wniosku, że nie tylko zwiększanie powierzchni lasów, ale dbanie o to, by lasy były gęste, powoduje absorbowanie przez nie większych ilości dwutlenku węgla. Czytaj dalej

Pakiet Klimatyczny nie uwzględnia potrzeb i braków energetycznych społeczności wiejskich.

Guenter Verheugen uważa, że unijny Pakiet Klimatyczny w zbyt małym stopniu uwzględnia potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich. Zdaniem byłego komisarza do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej, który wziął udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii, problem wymaga szybkiego rozwiązania. Guenter Verheugen podkreśla, że bardzo docenia podjętą w Polsce inicjatywę zwrócenia uwagi na potrzeby związane z zapewnieniem energii na terenach wiejskich. Dostrzega też trudności, jakie się w tej dziedzinie pojawiają. Guenter Verheugen uważa, że trzeba koniecznie omówić kwestię zwiększenia ilości czystej energii, która jest udostępniana obszarom niezurbanizowanym. Jest też zdania, że nie należy obciążać nadmiernie społeczeństwa żyjącego na terenach wiejskich kosztami pozyskiwania tej energii. Skalę problemu obrazują badania przeprowadzone przez TNS Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Wynika z nich, że 92 procent mieszkańców obszarów pozamiejskich używa tradycyjnych źródeł energii, czyli węgla i drewna. Czytaj dalej

Ok. 23 tys. warszawskich choinek trafiło do elektrociepłowni.

Około 23 tys. choinek, wyrzuconych po świętach przez mieszkańców Warszawy do śmietników, posłużyło do produkcji ciepła i prądu w Elektrociepłowni Żerań. W przyszłym roku poświąteczna akcja zbierania drzewek ma być powtórzona. Choinki były zbierane przez największe firmy komunalne w styczniu i lutym. W środę organizator akcji – wytwarzający prąd i ciepło dla stolicy koncern Vattenfall – podsumował jej efekty. Dzięki spaleniu choinek zamiast węgla, do atmosfery trafiło ponad 100 ton dwutlenku węgla mniej. Czytaj dalej

NASA: Mars nie jest martwą planetą.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek wieczorem czasu polskiego, amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) ogłosiła, że istnieją dowody na to, że Czerwona Planeta jest w sensie biologiczny lub geologiczny żywa. Mars dzisiaj to świat zimnych i samotnych pustyń, na których pozornie nie występują żadne rodzaje życia. Wygląda również na to, że takie warunki utrzymują się na Czerwonej Planecie od miliardów lat. Czytaj dalej