Światowy Tydzień Alergii.

W tym roku, między 4 a 10 kwietnia, po raz pierwszy będziemy obchodzić Światowy Tydzień Alergii. Ogłosiła go Światowa Organizacja Alergii (WAO – World Allergy Organization), zrzeszająca lekarzy alergologów z ponad 100 krajów. Akcja ma zwrócić uwagę na globalny wymiar chorób alergicznych, dotychczas postrzeganych jako choroby zamożnych krajów. Alergie to choroby przewlekłe, które znacznie obniżają jakość życia oraz budżet ochrony zdrowia. Niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie życia. Badania epidemiologiczne wskazują na wzrost występowania alergii wzrasta zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Czytaj dalej