Ekspert: w Polsce wzrost liczby urodzeń, ale „boomu” nie ma.

W Polsce rośnie liczba urodzeń dzieci, ale nie mamy „baby boomu”; wciąż pozostajemy w sferze niskich urodzeń – twierdzi prof. Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Prof. Kotowska bada trendy demograficzne w Polsce i w Europie. Jak mówi, w Polsce od kilku lat jest zauważalny wzrost liczby urodzeń dzieci, ale sytuacja demograficzna wciąż jest niepokojąca. Demografowie ostrzegają, że polskie społeczeństwo wpada w tzw. pułapkę niskiej dzietności. Mniejsza liczba urodzeń zagraża systemowi emerytalnemu i obciąża pracowników, a to odbije się na sytuacji gospodarczej. Czytaj dalej

Komisje sejmowe o aborcji, liczbie urodzeń i porzucaniu dzieci.

W latach 2007-2008 w Polsce zarejestrowano oficjalnie ponad 800 zabiegów przerwania ciąży – to jedna z licznych informacji, które znalazły się w rządowych sprawozdaniach z wykonania ustawy o planowaniu rodziny. W szpitalach pozostawiono 1488 noworodków. W 2008 r. odnotowano blisko 414,5 tys. urodzeń ? o ponad 26 tys. więcej niż rok wcześniej ? wynika ze sprawozdań rządu dotyczącym wykonania ustawy o planowaniu rodziny. We wtorek (5 stycznia) sejmowe komisje: zdrowia, edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny oraz sprawiedliwości i praw człowieka rekomendowały podczas połączonego posiedzenia przyjęcie sprawozdań przez Sejm. Czytaj dalej