KE: coraz więcej Europejczyków korzysta z karty EKUZ.

Blisko 200 mln Europejczyków, ponad połowa osób ubezpieczonych w UE, ma europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Liczba posiadaczy EKUZ stale wzrasta, w 2013 r. kartą posługiwało się o 8 mln osób więcej niż rok wcześniej – wynika z danych KE. „Wielu ludzi planuje teraz letnie wyjazdy, z zadowoleniem odbieramy więc fakt, że coraz więcej osób ma Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwoli im ona uzyskać dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w czasie podróży w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii” – powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor. Jak dodał, wzrost liczby osób otrzymujących kartę pokazuje, że system EKUZ cieszy się uznaniem i zaufaniem. Czytaj dalej

Polityczne porozumienie ministrów UE ws. możliwości zakazu upraw GMO.

Ministrowie ds. środowiska krajów UE osiągnęli w czwartek polityczne porozumienie ws. przepisów, które mają pozwolić krajom UE na ograniczenie lub zakaz upraw GMO na części lub całym swoim terytorium. Prace nad tymi przepisami trwają od 2010 r. Chodzi o zakaz upraw GMO, które są autoryzowane na poziomie Unii Europejskiej lub znajdują się w procesie autoryzacji. Na rynek UE są dopuszczane tylko te uprawy GMO, które według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie stanowią zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Czytaj dalej

Caritas: walka z głodem jest powinnością Unii Europejskiej.

Walka z głodem to główne zadanie wspólnoty międzynarodowej – wskazuje Caritas Europa w raporcie o bezpieczeństwie żywnościowym. Dokument zatytułowany „Rola Unii Europejskiej w zwalczeniu głodu do 2025 roku” zaprezentował na forum Parlamentu Europejskiego Jorge Nuño Mayer. „Nikt nie powinien umierać ani cierpieć z głodu – przypomniał w Strasburgu sekretarz generalny Caritas Europa. – To jest pierwszy moralny obowiązek ludzkości i wyznacznik człowieczeństwa”. Czytaj dalej

MZ: unijne przepisy ws. wędzenia konsultowano m.in. z resortem rolnictwa.

Zmiany przepisów UE w sprawie wędzenia wędlin konsultowano m.in. z resortem rolnictwa – poinformowało PAP Ministerstwo Zdrowia. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie ws. tych regulacji z udziałem m.in. ministra rolnictwa i producentów wędlin. Chodzi o rozporządzenie KE z 19 sierpnia 2011 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Dokument opublikowany w sierpniu 2011 r. wprowadził trzyletni okres przejściowy, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie technologii do nowych wymagań. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 września br., dopuszczalna norma benzopirenu m.in. w wędlinach będzie wynosiła 2 mikrogramy na kilogram produktów. Obecnie jest to 5 mikrogramów na kilogram. Czytaj dalej

Raport: w UE większa przeżywalność chorych na raka.

W Unii Europejskiej zwiększyła się przeżywalność chorych na nowotwory, szczególnie w przypadku raka prostaty, odbytu i chłoniaków nieziarniczych – wykazał najnowszy raport Eurocare-5 opublikowany przez magazyn „Lancet Oncology”. W przypadku raka prostaty w całej Unii odsetek osób, które przeżywają pięć lat (miara skuteczności leczenia w onkologii), zwiększył się w latach 1999-2007 z 73 proc. do 83 proc., raka odbytu – z 52 proc. do 56 proc. oraz chłoniaków nieziarniczych – z 54 proc. do 59 proc. Czytaj dalej

Ponton: przemoc seksualną można ograniczyć dzięki edukacji.

Jak wynika z danych WHO, blisko połowa aktów przemocy seksualnej w UE dokonywana jest na dziewczętach poniżej 16. roku życia. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton przekonuje, że zjawisko to można w dużej mierze ograniczyć, m.in. prowadząc rzetelną edukację seksualną. Od 25 listopada do 10 grudnia trwa międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Przy tej okazji Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zwracają uwagę na problem przemocy seksualnej. Czytaj dalej

W UE co roku 1,2 mln zranień igłami wśród personelu medycznego.

W krajach Unii Europejskiej dochodzi każdego roku aż do 1,2 mln zakłuć igłami zdarzających się pracownikom służby zdrowia – alarmowali specjaliści podczas IV Szczytu European Biosafety Network, który w poniedziałek odbył się w Warszawie. Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński przyznał podczas obrad, że w Polsce co roku zdarza się około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników służby zdrowia. W porównaniu z innymi krajami nadal jest ich zatem dość dużo – dodał. Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia: projekt dotyczący podrabianych leków trafi do Rady Ministrów.

W najbliższych tygodniach minister zdrowia przekaże do Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący dyrektywy UE przeciw podrabianym lekom – dowiedziała się PAP w resorcie. Komisja Europejska wezwała w ubiegłym tygodniu Polskę do pełnego wdrożenia przepisów tej dyrektywy. Projekt MZ znowelizuje Prawo farmaceutyczne i ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Czytaj dalej

Cukrzyca – konieczne międzysektorowe działania polityczne w UE.

„Bez wątpienia cukrzyca osiągnęła rozmiary epidemii w Unii Europejskiej i poza jej granicami. W 2012 r. blisko 32 miliony osób w UE chorowało na cukrzycę. Państwa członkowskie przeznaczają średnio 10% swoich wydatków w dziedzinie opieki zdrowotnej na leczenie cukrzycy i jej powikłań. W niektórych państwach udział tych wydatków dochodzi do 20%” – stwierdził Joao Manuel Valente Nabais, prezes IDF Europe (Regionu Europejskiego Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej). Czytaj dalej

Nowotwory kosztują Unię ponad 100 miliardów euro.

Wydatki związane z nowotworami w krajach Unii Europejskiej wynoszą około 126 miliardów euro rocznie – informuje pismo „Lancet Oncology”. Takie wyniki przyniosła pierwsza obejmująca całą Unię Europejską analiza ekonomicznego wpływu chorób. Zespoły z University of Oxford oraz King’s College London przeanalizowały dane dotyczące każdego z 27 krajów Unii w roku 2009. Uwzględnione zostały zarówno koszty leków i opieki medycznej, jak i utrata zarobków na skutek choroby czy w związku z opieką członków rodziny nad chorym. W sumie było to 126 miliardów euro, z czego 51 mld euro przypadało na koszty leków i czas poświęcony przez lekarzy. Czytaj dalej

Badania: skuteczność leczenia raka zależy od nakładów na służbę zdrowia.

W krajach Unii Europejskiej, które mają największe nakłady finansowe na służbę zdrowia, udaje się wyleczyć o jedną trzecią więcej pacjentów z chorobą nowotworową niż w krajach, które przeznaczają na ten cel najmniej, jak np. Polska – wynika z najnowszych badań. Eksperci dyskutowali o tym podczas Europejskiego Kongresu Onkologicznego (European Cancer Congress), który w tym tygodniu zakończył się w Amsterdamie. W rozmowie z PAP podkreślali, że efektywność leczenia nowotworów zależy również od tego, w jaki sposób wydawane są pieniądze i jak zorganizowana jest służba zdrowia w danym kraju. Czytaj dalej

Zakończenie projektu informatyzacji w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Do końca czerwca 2013 r. w Instytucie Kardiologii w Aninie k. Warszawy zakończymy wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie chorób układu krążenia – zapowiedział w poniedziałek dyrektor ośrodka, prof. Witold Rużyłło. Specjalista przyznał, że informatyzację służby zdrowia wymusza Unia Europejska i Narodowy Fundusz Zdrowia, który coraz częściej domaga się przekazywania danych i sprawozdawczości w postaci elektronicznej. Dodał jednak, że jest to słuszny kierunek, bo nie ma innej drogi dalszego rozwoju. Czytaj dalej

Eksperci: Zdrowie Polaków się poprawia, ale odbiegamy od „starej UE”.

Zdrowie Polaków stale się poprawia, ale wciąż jeszcze mamy wiele do nadrobienia w porównaniu do tzw. starej 15 UE – powiedzieli eksperci podczas debaty „Zdrowie w Europie i Polsce w 2020 r.”, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie. Dr Zsuzsanna Jakab, dyr. europejskiego biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Kopenhadze, powiedziała, że Polska dogania inne kraje EU pod względem śmiertelności niemowląt. Według najnowszych danych przedstawionych na spotkaniu, w 2011 r. spadła ona do 4,7 promili, natomiast w 2012 r. do 4,6 promili. Przewiduje się, że za trzy lata będzie na takim poziomie jaki w 2010 r. był w całej Unii (średnio 4,1 promili). Czytaj dalej

Lekarze: potrzeba środków na nowy program leczenia chorych na WZW typ C.

Bez dodatkowych środków nie będziemy w stanie stosować u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) tzw. terapii trójlekowej – alarmują lekarze. Ich zdaniem rozszerzenie od 1 maja programu lekowego dla tych chorych może okazać się fikcją. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk zapewnił PAP, że nie ma żadnych podstaw do obaw o prawidłową realizację nowego świadczenia. Jak powiedział PAP prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska praktycznie jako ostatni kraj w Unii Europejskiej wprowadziła finansowanie terapii trójlekowej dla chorych na WZW C. Czytaj dalej

W 2015 r. umieralność niemowląt w Polsce będzie taka jak w UE Położnictwo i ginekologia.

Za trzy lata, w 2015 r., umieralność niemowląt w Polsce będzie na takim samym poziomie jak w całej Unii Europejskiej – przewiduje raport o sytuacji zdrowotnej ludności Polski opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Umieralność niemowląt nieprzerwanie spada w Polsce od lat 90. XX, kiedy nasz kraj zaczął nadrabiać zaległości i doganiać inne kraje Europy Zachodniej. W 2010 r. zmarło u nas 2057 dzieci poniżej pierwszego roku życia. Współczynnik zgonów zmniejszył się do 5 na 1000 urodzeń żywych, podczas gdy w 1999 r. sięgał prawie 9 promili. W Unii Europejskiej przeciętna liczba zgonów w 2010 r. wynosiła 4,1 na 1000 urodzeń. W Polsce w 2011 r. spadła ona do 4,7 promili, natomiast w 2012 r. do co najmniej 4,6 promili – wynika ze wstępnych danych przedstawionych w styczniu tego roku przez dr Katarzynę Szamotulską z zakładu epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dane te potwierdzają zatem prognozy raportu specjalistów NIZP. Czytaj dalej

Wielkie, pospolite ruszenie aby ocalić dobre jedzenie!

Czy Unia Europejska czy Rząd RP niszczy polskie rolnictwo skazując Polaków na korporacyjne niewolnictwo?
Podczas konferencji, która odbyła się w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie dowiedzieliśmy się, że w Austrii obowiązuje zakaz sprzedaży wszystkich nasion GMO oraz zakazy uprawy i importu poszczególnych GMO (kukurydza MON810, kukurydza T25, ziemniak Amflora, rzepak GT 73, kukurydza MON863, rzepak Ms8xRf3). W Polsce, po wielu latach obietnic, Rząd RP wprowadził „dziurawy” zakaz dwóch upraw GMO: kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora, ale NIE wprowadził zakazu sprzedaży materiału siewnego GMO. Czytaj dalej

MZ: polska nie poprze unijnej dyrektywy tytoniowej.

Polska nie poprze projektu unijnej dyrektywy tytoniowej – potwierdził w środowej rozmowie z PAP rzecznik ministra zdrowia Krzysztof Bąk.
Radio Zet, które jako pierwsze podało informację, dodaje, że zdaniem polskiego rządu Unia nie wzięła pod uwagę konsekwencji gospodarczych dla naszego rolnictwa ani wzrostu przemytu i nielegalnej produkcji.
3 stycznia Polska otrzymała z instytucji unijnych projekt dyrektywy tytoniowej, który przewiduje m.in. zakaz sprzedaży w UE papierosów smakowych, np. mentolowych, oraz tzw. slimów.
Resort zdrowia został zobowiązany do przygotowania projektu stanowiska rządu w tej sprawie, po uwzględnieniu opinii ministerstw: rolnictwa, finansów i gospodarki. Projekt w środę był rozpatrywany przez Komitet do spraw europejskich MSZ. Czytaj dalej

BASF wycofuje wniosek o zatwierdzenie ziemniaków GMO.

Niemiecka firma chemiczna BASF ogłosiła we wtorek, że zdecydowała się wycofać swoje wnioski o dopuszczenie w Unii Europejskiej modyfikowanych genetycznie ziemniaków: Fortuna, Amadea i Modena. Powodem jest m.in. groźba zniszczenia pól.
BASF oświadczył w komunikacie, że dalsze inwestowanie w te projekty jest nieuzasadnione. Powołał się na opór ze strony obrońców środowiska, obawy o zniszczenie pól uprawnych ziemniaków oraz niepewność dotyczącą procesu zatwierdzenia upraw na poziomie Unii Europejskiej. W styczniu 2012 roku BASF zadecydował o zaprzestaniu prac nad nowymi odmianami genetycznie modyfikowanymi (GMO) przeznaczonymi wyłącznie na rynek europejski i skupił swą działalność na przychylniejszych rynkach, jak USA i Ameryka Łacińska. Nie wycofał jednak złożonych wcześniej wniosków o dopuszczenie w UE upraw genetycznie modyfikowanych ziemniaków. Czytaj dalej