RoACTEMRA została w Europie dopuszczona do stosowania u dzieci z rzadką i ciężką postacią zapalenia stawów.

Lek ten stwarza nowe możliwości leczenia uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (uMIZS). Dotychczas dzieci z tą postacią MIZS zwykle nie otrzymywały odpowiedniego leczenia, ponieważ stosowane u nich leki nie były skuteczne w walce z chorobą. Grupa Roche ogłosiła 3 sierpnia 2011r., że Komisja Europejska dopuściła lek RoACTEMRA (tocilizumab) do stosowania w leczeniu aktywnej uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (uMIZS) u dzieci w wieku co najmniej 2 lat, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
i kortykosteroidami systemowymi (leki stosowane w leczeniu zapaleń). Lek RoActemra (poza Europą występujący pod nazwą ACTEMRA) może być podawany w monoterapii lub w skojarzeniu
z metotreksatem u pacjentów z uogólnioną postacią MIZS.
?To dla wszystkich bardzo ważna decyzja. Jest to milowy krok w leczeniu uogólnionej postaci MIZS, ciężkiej choroby, która dotykaj dzieci.?- powiedział lek. med. Hal Barron – dyrektor ds. medycznych
w dziale Rozwoju Rynków Globalnych Roche. ?RoACTEMRA jest pierwszym i jedynym lekiem biologicznym, który wykazał istotną skuteczność w leczeniu uMIZS u młodych pacjentów. Stwarza to pediatrom i reumatologom nowe możliwości w leczeniu tej bardzo ciężkiej choroby.? Czytaj dalej

Uogólniona postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Uogólniona postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. UMIZS jest najcięższą chorobą stawów u dzieci, z którą lekarze nie mogli dotychczas skutecznie walczyć. Nadzieją dla małych pacjentów jest lek RoACTEMRA hamujący aktywność interleukiny 6, która jest istotnym elementem w powstawaniu tej choroby.
Choroby reumatyczne w wieku dziecięcym zaczynają się zazwyczaj łagodnie i nieoczekiwanie. Puchnie kolano, występuje nagła gorączka i bolą stawy. Często są to zapalenia stawów po przebytych infekcjach, które dobrze reagują na terapię .Występują także zapalenia stawów przebiegające ciężej, które nie zawsze dają się łatwo opanować. Do nich należy młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów MIZS. Jest ona chorobą przewlekłą o różnorodnym przebiegu, której objawami są ból, obrzęk, sztywność poranna stawów oraz ograniczenie ruchomości. Czytaj dalej