Zdrowie po transformacji.

Z różnicy, która 25 lat temu dzieliła nas pod względem długości życia od rozwiniętych krajów UE, zdołaliśmy nadrobić zaledwie rok. W takim tempie wyrównamy zaległości w niewyobrażalnie odległej przyszłości – mówi Bogdan Wojtyniak, wicedyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakladu Higieny.
Sylwia Szparkowska: Pamięta Pan rok 1989? Czy wielki wybuch wolności przełożył się na poprawę zdrowia Polaków?
Bogdan Wojtyniak: Nie do końca. Lata 1989-91 to w zasadzie jest czas, kiedy nasze zdrowie, jako społeczeństwa, jeszcze się pogarsza. Wciąż skraca się długość trwania życia, wzrasta umieralność z powodu wszystkich przyczyn, w tym takich, które świadczą otym, jak ciężkim doświadczeniem była dla nas transformacja. W latach 89-92 liczba samobójstw wzrosła aż o 30 proc.! Czytaj dalej

WHO: umieralność matek na świecie spadła o 45 proc. od 1990 roku.

Od 1990 r. na świecie o 45 proc. spadła umieralność matek z powodu powikłań w ciąży i podczas porodu, jednak alarmująca sytuacja wciąż panuje w krajach rozwijających się, szczególnie w państwach Afryki subsaharyjskiej – podała Światowa Organizacja Zdrowia. W 2013 roku z powodu komplikacji przed, w trakcie lub krótko po porodzie zmarło ok. 289 tys. kobiet, co stanowi poprawę w porównaniu z 1990 rokiem, gdy zmarło ok. 523 tys. – podała WHO w przedstawionym we wtorek w Genewie raporcie „Trendy w umieralności matek w latach 1990-2013″. Czytaj dalej

W Świętokrzyskiem nadal największa umieralność wśród noworodków.

7,9 promila wyniósł wskaźnik umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim w 2012 roku. To najgorszy wynik w kraju. Zdaniem krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii, w porównaniu do wcześniejszych danych widać jednak poprawę. Najnowsze statystyki omawiano podczas piątkowego spotkania władz województwa, lekarzy i ordynatorów poświęconego programowi poprawy opieki perinatalnej w regionie. Jak powiedział dziennikarzom konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Stanisław Radowicki „województwo świętokrzyskie jest nadal na ostatnim miejscu w tabeli, ale możemy mówić o przełomie, bo poprawa rok do roku wynosi prawie promil”. Czytaj dalej

Światowy Dzień Bez Tytoniu i jego reklam.

Palenie papierosów powoduje co roku śmierć prawie 6 mln osób na świecie. Z inicjatywy WHO 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. W tym roku tematem przewodnim jest zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu. W Polsce Dzień Bez Tytoniu obchodzony jest od roku 1989. Jak przypomniał PAP prof. Witold Zatoński z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, palenie tytoniu to najważniejszy pojedynczy czynnik zagrożenia zdrowia i przedwczesnej umieralności na świecie. Prócz zdrowotnych, palenie pociąga za sobą poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Czytaj dalej

Zbyt wolny spadek umieralności na nowotwory w Polsce.

W latach 2000-2011 nastąpiły w Polsce korzystne zmiany umieralności z powodu nowotworów, ale są one zbyt wolne i ograniczone tylko do niektórych rodzajów raka – wynika z raportu o stanie zdrowia ludności Polski Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Autorzy opracowania wyliczają, że co roku można byłoby uniknąć 11 tys. zgonów w naszym kraju gdyby wyleczalność nowotworów była na średnim poziomie europejskim. Wynika to z tego, że u mniejszego odsetka chorych uzyskuje się tzw. pięcioletnie przeżycia.
W Polsce wskaźnik ten u chorych, którzy zachorowali w latach 2000-2002, w przypadku mężczyzn nie przekracza 38,8 proc., a u kobiet 48,3 proc. Średnia europejska jest wyższa u obu płci. W przypadku mężczyzn osiąga się 47,3 proc. pięcioletnich przeżyć, a w u kobiet – 55,8 proc. Czytaj dalej

W 2015 r. umieralność niemowląt w Polsce będzie taka jak w UE Położnictwo i ginekologia.

Za trzy lata, w 2015 r., umieralność niemowląt w Polsce będzie na takim samym poziomie jak w całej Unii Europejskiej – przewiduje raport o sytuacji zdrowotnej ludności Polski opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Umieralność niemowląt nieprzerwanie spada w Polsce od lat 90. XX, kiedy nasz kraj zaczął nadrabiać zaległości i doganiać inne kraje Europy Zachodniej. W 2010 r. zmarło u nas 2057 dzieci poniżej pierwszego roku życia. Współczynnik zgonów zmniejszył się do 5 na 1000 urodzeń żywych, podczas gdy w 1999 r. sięgał prawie 9 promili. W Unii Europejskiej przeciętna liczba zgonów w 2010 r. wynosiła 4,1 na 1000 urodzeń. W Polsce w 2011 r. spadła ona do 4,7 promili, natomiast w 2012 r. do co najmniej 4,6 promili – wynika ze wstępnych danych przedstawionych w styczniu tego roku przez dr Katarzynę Szamotulską z zakładu epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dane te potwierdzają zatem prognozy raportu specjalistów NIZP. Czytaj dalej

W 2015 r. umieralność niemowląt w Polsce będzie taka jak w całej UE.

Za dwa lata, w 2015 r., umieralność niemowląt w Polsce będzie na takim samym poziomie jak w całej Unii Europejskiej – przewiduje raport o sytuacji zdrowotnej ludności Polski opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Umieralność niemowląt nieprzerwanie spada w Polsce od lat 90. XX. W 1999 r. wyniosła 8,9 promili i była niższa o prawie 12 punktów niż przed ponad 20 laty. W 2008 r. obniżyła się do 6 promili, a w 2010 r. do 5 (zmarło wtedy 2057 dzieci poniżej pierwszego roku życia).
W Unii Europejskiej przeciętna liczba zgonów niemowląt w 2010 r. wynosiła 4,1 na 1000 urodzeń. Czytaj dalej

W 2012 r. dalszy spadek umieralności niemowląt w Polsce.

Nadal spada umieralność niemowląt w naszym kraju. W 2012 r. zgodnie z prognozą najprawdopodobniej zmniejszyła się ona do zaledwie 4,6 promili – poinformowano na konferencji „Noworodek i niemowlak 2013”, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie.
Coraz poważniejszym problemem dla opieki neonatologicznej są natomiast wcześniaki – podkreślili uczestniczący w obradach specjaliści. Z danych przedstawionych przez dr Katarzynę Szamotulską z zakładu epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie wynika, że umieralność niemowląt spada u nas nieprzerwanie od lat 90. XX w. W 1999 r. wyniosła ona 8,9 promili i była niższa o prawie 12 punktów niż przed ponad 20 laty. W 2008 r. obniżyła się do 6 promili, a w 2011 r. – do 4,9 promili (czyli około 5 zgonów na 1000 urodzeń). Spadek umieralności niemowląt ma miejsce także w innych krajach postkomunistycznych. Polska wciąż jednak odbiega od Europy Zachodniej, choć ten dystans stale się zmniejsza. W większości krajów zachodnich umieralność niemowląt nie przekracza 3-4 promili. Czytaj dalej

Przy porodzie umiera coraz mniej matek.

Coraz mniej kobiet umiera na świecie w związku z porodem – informuje pismo ‚Lancet” . Analizę danych, dotyczących 181 krajów świata przeprowadzili naukowcy z University of Washington. O ile w roku 1980 zmarło około 500 tys. matek, to w roku 2008 – około 350 tys.
Znaczący postęp dokonał się m.in. w Chinach, Egipcie, Ekwadorze i Boliwii. Natomiast w innych krajach – w tym USA – odnotowano wzrost umieralności – z 11 zgonów na 100 tys. żywych urodzeń do 17 na 100 tys. Ta ostatnia zmiana może się jednak wiązać z nowym sposobem rejestrowania danych. Czytaj dalej